- Resett - https://resett.no -

Twitter-profilen til Karl Eldar Evang

Beskrivelsen på Twitter-profilen til Karl Eldar Evang, som jobber for annonseboikott [1] av nettavisen Resett lyder slik: Psychologist & Psychoanalyst. Antirasist. Spaltist i Klassekampen. Med. Psykologfors Menneskerettighetsutvalg. Leder i Zola-prisen. Twitrer på egne vegne.

Denne profilen bruker han tydeligvis i kontakt med annonsører. Først opplisting av yrkestittel og andre «posisjoner», for deretter å si at man «twitrer på egne vegne». Bevisst eller ubevisst dobbeltkommunikasjon? Enhver leser vil merke seg det «autoritative» foran setningen «Twitrer på egne vegne». Det er med andre ord ikke helt lett å tyde om Evang faktisk opptrer på egne vegne. Har f.eks norsk psykologforening (NPF) godkjent Evangs annonseboikott?

I et intervju i 2013, [2] riktignok en tid tilbake, sa Evang at han stemte på Sosialistisk Venstreparti (SV). Kanskje han også burde være åpen om dette i sin Twitter-profil? Han er ikke bare «fag-mann», han har også en ideologisk slagside. Det er velkjent at SV står for en innvandringspolitikk som får liten politisk tilslutning i det brede lag av befolkningen, men SV står stadig steilt på barrikadene for sin politikk. Evang er et eksempel på dette. Det er helt legitimt og en del av demokratiets meningskamp.

annonse

Les også: Meningstyrannene vil få det travelt fremover, for Resett er kommet for å bli [3]

Beskyttet av ytringsfriheten må Evang også få mene at Resett er en fascist/nazist/rasist/homofob/islamofob/nasjonalistblogg. [1] Når Evang likevel så sterkt markerer sin yrkesbakgrunn, bør vel slike påstander begrunnes på et faglig grunnlag? Det skal nok godt gjøres. Karakteristikkene han gir av mennesker «knyttet» til nettavisen Resett er svært nedsettende og generaliserte.

Jeg velger likevel å ta Evang i forsvar, for jeg kan ikke tro at det er psykologen Evang som snakker i en slik sammenheng, det må være den politiske aktivisten i ham. Men: Han opptrer på mange måter som psykolog, og det er et inntrykk som vil feste seg hos mange. Og som psykolog synes han ikke å reflektere over velkjente sosialpsykologiske fenomener som «gruppetenkning» og «gruppepolarisering» ved sine ytringer og handlinger.

annonse

Hvilke fiendebilder er han med på å utvikle og/eller opprettholde fra sitt ideologiske ståsted? Hva slags eskalering kan Evang eventuelt bidra til, ved å aktivt svekke inntektsgrunnlaget til en nettavis som strider mot hans eget samfunnssyn? Kan han ikke heller argumentere for sine politiske saker?

Evang er på mange måter solid forankret i et miljø med høy grad av politisk kapital, og han oppnår resultater gjennom sin aktivisme. Hva med de mange som står utenfor slike miljøer? Hvilke handlinger skal de ty til hvis opplevelse av avmakt blir dominerende?

Tegn abonnement [4] eller støtt oss på andre måter [5] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474