- Resett - https://resett.no -

Næringslivsleder mottok 28 millioner i bestikkelser

En næringslivsleder er i Asker og Bærum tingrett dømt til fem års fengsel for å ha mottatt over 28 millioner kroner i bestikkelser.

Fredrik Engen var ansvarlig for innkjøp i Unil, som håndterer Norgesgruppens merkevarer. I en periode på tolv år – fra 2006 til 2018 – mottok ham betalinger fra to agenter i Kina og Hongkong tilsvarende 28,2 millioner norske kroner.

Betalingene hadde sammenheng med hans stilling i firmaet og hans muligheter til å innvirke på selskapets innkjøp gjennom de aktuelle agentene, heter det i dommen.

annonse

Betalingene ble holdt skjult for arbeidsgiveren.

Saken omfatter også hvitvasking av store summer ved å kjøpe biler og båter i Tyskland som mannen fikk innført til Norge.

Engen ga en uforbeholden tilståelse i retten, og saken ble ført som en tilståelsessak.

annonse

Asker og Bærum tingrett kommer fram til at forholdene i saken kvalifiserer til en straff på omtrent åtte års fengsel. Mannen får imidlertid vesentlig reduksjon i straffen som følge av sin uforbeholdne tilståelse.

– Han tok selv kontakt med Økokrim for å melde seg, har forklart seg inngående om sine handlinger og har i vesentlig grad bidratt til sakens opplysning ved å gi tilgang til kontoutskrifter og korrespondanse, heter det i dommen.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474