Storofsen – det verste ekstremværet i Norge i nyere tid

Aftenposten skrev 22. juni kort om den kolossale flommen, Storofsen, som inntraff 21-23 juli 1789 for 230 år siden. Vi vil her utdype flere sider ved Storofsen i et bredere perspektiv og i relasjon til det som media i dag omtaler som ekstremvær. Selv mindre, lokale hendelser som forårsaker begrensede økonomiske tap, blir ofte lettvint … Fortsett å lese Storofsen – det verste ekstremværet i Norge i nyere tid