- Resett - https://resett.no -

Natur og Ungdom etterlyser tiltak fra kommuner som har vedtatt klimakrise

Før sommeren erklærte flere fylker og kommuner klimakrise. Nå etterlyser Natur og Ungdom konkrete tiltak.

NRK [1] har snakket med 33 av kommunene og fylkene som i vår vedtok at det er klimakrise, men ingen av dem kan vise til konkrete tiltak som er blitt gjort i løpet av sommeren.

– Da har man i realiteten ikke erklært krise. Du er nødt til å gjøre noe med problemet og ikke bare snakke om store ord og snakke om at klima er viktig, sier leder Gaute Eiterjord i Natur og Ungdom.

annonse

Bergen kommune besluttet å erklære klimakrise i slutten av juni og lovte samtidig å forplikte seg til en klimastrategi.

Å erklære krise i Bergen var imidlertid å slå inn åpne dører for klimapolitikken som kommunen allerede har, mener byråd Julie Andersland (V) i kultur og næring i Bergen. Andersland peker på at tiltakene har kommet først, før vedtaket.

– Vi har en ambisiøs klimaplan som setter som mål at Bergen skal være fossilfri innen 2030. Bergen er den byen i Norge som har kuttet sine klimagassutslipp, sier Andersland.

annonse

Østfold vedtok klimakrise i slutten av juni. Fylkesordfører Ole Haabeth (Ap) understreker at på grunn av sommerferie har det ikke kommet konkrete tiltak å vise til ennå.

Sommerferie er imidlertid ingen unnskyldning, kontrer Natur og Ungdom-lederen.

– Det er masse ting politikerne i kommuner og fylker nå kan gjøre, men det virker som om de er mer opptatt av å gjøre det billigere å kjøre bil og diskutere bompenger, sier Eiterjord.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474