Helse- og omsorgsdepartementet holder til i Teatergata 9 i Oslo. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

En kvinne fra Sørlandet kjemper for å få dekket medisinske behandlinger i utlandet for sin adopterte datter, som hun mener blir diskriminert av myndighetene.

I 2004 adopterte Unni Anita Iversen fra Agder en jente fra Kina, sammen med sin daværende mann. Paret visste på den tiden at jenta hadde en isolert ganespalte og trengte operasjon. Etter en mislykket ganespalteoperasjon i Norge grep Helse- og omsorgsdepartementet inn, og tilbød behandling, blant annet i Sverige. Adoptivmoren ble imidlertid advart av en overlege ved Rikshospitalet om at sykehuset i Sverige hadde de mest utdaterte metodene i hele EU. 

Derfor tok Iversen i stedet med seg datteren til Portland i USA, der flere norske barn hadde fått dekket utredning og behandling. Operasjonen ble vellykket og utredningen ble fem ganger billigere enn den ville ha blitt i Sverige. Likevel har ikke norske helsemyndigheter ønsket å dekke familiens utgifter. Saken er prøvet i flere instanser, uten at man har nådd frem. Det betyr at adoptivmoren har måttet finansiere behandlingen på egen hånd. Hun har tatt opp lån, og har brukt flere hundre tusen kroner av egen lomme.

annonse

Les også: Media og politikerne ignorerer at drapsofferet var adoptert

Forskjellsbehandling

Kvinnen mener at hennes datter er blitt forskjellsbehandlet fordi hun er adoptert. Hun får støtte av stortingspolitiker Hans Fredrik Grøvan (KrF), som nylig fikk svar fra Helse- og omsorgsdepartementet på en henvendelse om saken. 

– Jeg har stor forståelse for at Iversen føler at hun er blitt forskjellsbehandlet, i og med at andre, etnisk norske barn har fått dekket behandling i lignende saker. Iversen og hennes familie dro til USA i tro på at de skulle få dekket behandlingen, som ville være billigere enn det norske helsemyndigheter tilbød dem. Etter min oppfatning er det ikke tvil om at de oppfyller kriteriene til nødvendig helsehjelp, men kanskje det for fremtiden bør ses på regelverket, slik at man ikke kommer opp i situasjoner der man opplever forskjellsbehandling, sier Grøvan til lokalavisen Lister24.

annonse

Ingen nye momenter

Departementet har igjen sagt nei til å gjøre en ny vurdering av finansieringen av behandling for Iversens handikappede datter.

Grøvan har fått et svar fra statssekretær Anne Grethe Erlandsen, der det konstateres at det ikke er kommet noen nye momenter i saken, og at man derfor bedømmer at det ikke er grunnlag for å gjøre en ny vurdering. For omtrent ti år siden, under den rødgrønne regjeringen, ble saken bragt til topps i departementet, og Iversen fikk ikke medhold.

Iversen har måttet ta opp lån, og Resett erfarer at hun har brukt flere hundre tusen kroner på å finansiere behandlingen av datteren.

– Før stortingsvalget lovet Høyre og Fremskrittspartiet at min datter skulle være like mye verdt som andre etnisk norske barn. Alle skulle ta saken opp. Så kom de i regjering, uten å foreta seg noe. Det er klart man blir skuffet over måten saken er blitt håndtert på, sier Iversen til Lister24.

annonse

Les også: Er man norsk om man er født i Norge?

Henviser til Sivilombudsmannen

I en uttalelse til Resett henviser spesialrådgiver Øyvind Sollie, som Iversen har navngitt som sin saksbehandler, og avdelingsdirektør Kathrine Kjemphol Nygård i Helse- og omsorgsdepartementet til Sivilombudsmannen.

«Unni Anita Iversen har gjennom flere år vært i kontakt med departementet knyttet til dekning av utgifter til helsebehandling for sin datter. Datteren fikk i 2006 tilbud fra Helse Sør RHF om behandling i Sverige eller England. Familien ønsket ikke å ta imot tilbudet, men søkte om å få dekning til behandling i USA. Fra Helse Sør-Øst RHF fikk de avslag på søknaden om å få dekket behandlingen, men valgte likevel å reise til USA. 

Avslaget om å få dekket utgiftene til behandling i USA kunne påklages til Klagenemnda for behandling i utlandet. Det valgte Iversen ikke å gjøre. Hun har gjennom årene svært ofte vært i kontakt med departementet og andre instanser. Helse- og omsorgsdepartementet har orientert henne om at saken er ferdigbehandlet her, men at hun står fritt til å be Sivilombudsmannen eller domstolene om å vurdere de vedtak som er fattet, og den saksbehandling som har vært i de ulike offentlige instansene. Departementet tar ikke stilling de faglige vurderingene som et sykehus gjør i behandling av enkeltpasienter, og som pekt på over finnes det et uavhengig klageorgan som hun kunne ha påklaget avslaget til. 

Utover dette har ikke departementet ytterligere kommentarer i denne saken.»

Resett har forelagt Unni Anita Iversen denne uttalelsen fra departementet, men hun har ikke ønsket å kommentere den.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

annonse

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon