Skatteetatens kontorer i Oslo. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.
annonse
annonse

Politikk handler dypest sett om hvordan vi fordeler og kontrollerer makt i samfunnet. Det er derfor viktig at samfunnets etablerte maktstrukturer ikke utsettes for utilbørlig påvirkning gjennom nettverk som ikke er tilgjengelig for allmennheten.

Lobbyisme kan være en slik påvirkning som kan forskyve maktbalansen i samfunnet. En pengesterk aktør kan kjøpe seg påvirkning til politikere og personer som utformer saksdokumenter og setter dagsorden. Aktivisme er et annet eksempel på hvordan samfunnets formelle politiske strukturer kan omgås og påvirkes.

Les også: Resett er ikke MSM: 40.000 x to kopper kaffe, det er det vi trenger

annonse

Verken lobbyisme eller aktivisme er i utgangspunktet ulovlig eller umoralsk. Men i et demokrati bør sosiale og politiske forandringer primært gjøres gjennom demokratiske valg og politiske prosesser som sikrer medbestemmelse og som sørger for at det er mulig gjennom valg og politisk engasjement å motvirke eller støtte slike forandringer. Det er derfor viktig at samfunnets lover og regler regulerer makt og at politiske og administrative beslutninger og prosesser er transparente.

Det siste året har vi sett at ulike politiske partier krangler om hvilke organisasjoner som bør få statsstøtte. FrP stoppet et kutt på kr 500.000 i statsstøtten til Human Right Services (HRS). Dette var Venstre uenig i, men gikk med på det da de fikk gi kr 16.900.000 til 12 ulike organisasjoner som Venstre hadde sympati med – deriblant kr 2.900.000 til Antirasisisk senter. Jeg skal ikke spekulere i hvem som har gjort en god og en dårlig politisk hestehandel men nøye meg med å slå fast at dette burde vært ulovlig. Etter mitt syn, er dette legalisert korrupsjon. Det er ikke legitimt at skattepenger bevilges til formål som kan stride mot skatteyteres samvittighet og overbevisning.

Når det gjelder offentlige ansettelser og innkjøp, er det strenge lover for å unngå misbruk av offentlig midler. Statsansatteloven gir klare føringer for utlysninger av stillinger og det er et omfattende regelverk for offentlig anbuds- og innkjøpsprosesser. Men det finnes ikke tilstrekkelige lover og regler for å regulere politikernes adgang til å bevilge midler etter eget forgodtbefinnende.

Les også: FNB Oslo: Venstre og MDG skaper mer fattigdom og dårligere klima

annonse

Alle skatteformål bør ha en form for allmenn legitimitet. Her er et forslag til hva som kan være legitime skatteformål:

  • Helse og sosial støtte
  • Utdanning og skole
  • Rettsstat
  • Politi
  • Forsvar
  • Miljø
  • Offentlig forvaltning

Som en følge av betenkelighetene presentert over vil disse formål ikke være å anse som legitime:

  • U-hjelp
  • Støtte til NGO’er
  • Pressestøtte (inklusive NrK-skatt)

Særavgifter (som f.eks bilavgifter, VAR osv) bør inngå i selvkostbalanser. Da skal ingen verken tjene på eller subsidiere formålet. Så kan de ulike politiske partiene foreslå bilavgifter alt etter hvor mye man ønsker å benytte på veiformål.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon