Tidligere biskop Gunnar Stålsett står fram med at han i 14 år har hatt en papirløs, ureturnerbar asylsøker som ansatt i sin private bolig. Foto: Sara Johannessen / SCANPIX
annonse
annonse

Dagbladet hadde nylig et oppslag om at tidligere Oslo-biskop Gunnar Stålsett i 14 år har benyttet en angivelig ureturnerbar asylsøker som vaskehjelp. Å gi arbeid til personer uten lovlig opphold i riket er straffbart, noe Stålsett sier at han har vært klar over. Denne saken burde derfor være opplagt.

På linje med enhver annen lovbryter burde den avgåtte biskopen stilles for retten og dømmes for sitt lovbrudd. Og siden lovbruddet har pågått i over 14 år, den tiltalte er en godt voksen, fullt tilregnelig person som bevisst har brutt loven, og det knapt foreligger noen formildende omstendigheter, burde straffen være den maksimale for denne type lovbrudd: to års ubetinget fengsel.

Dette vil ikke skje. Sannsynligvis vil den tidligere biskopen ikke engang bli tiltalt. Politi og påtalemakt vil late som om de ikke har sett intervjuet med den tidligere biskopen og ikke foreta seg noe som helst. Og dersom saken mot alle odds skulle ende i rettsapparatet, vil straffen neppe bli noe mer enn en mindre bot.

annonse

Dette står i grell kontrast til måten vanlige mennesker behandles på dersom de bryter loven. En næringsdrivende som glemmer å sende inn et skjema, risikerer å få flere hundretusen kroner i bot, kanskje å bli ruinert. En forkommen stakkar som stjeler en ølflaske, risikerer ubetinget fengsel.

En 70 år gammel dame som på en lukket Facebook-gruppe kaller en profilert samfunnsdebatant en korrupt kakerlakk, dømmes til 14 dagers ubetinget fengsel.

Les også: Pensjonert biskop Gunnar Stålsett har i 14 år gitt jobb til en ureturnerbar asylsøker uten oppholdstillatelse

annonse

Hva er verst: I en årrekke bevisst å bryte norsk lov ved å opptre på en måte som ville føre til åpne grenser, masseinnvandring og velferdsstatens sammenbrudd dersom andre fulgte ens eksempel? Eller å si hva man mener om en person man ikke liker til sine venner i det man antok var en lukket Facebook-gruppe?

Personer som Stålsett kan fullstendig farefritt bryte loven. Og samtidig kan de pusse glorien sin ved å late som om de er modige mennesker som begår moralsk høyverdige handlinger.

Asyl- og innvandringsfeltet ser ut til å tiltrekke seg gloriepussere, og mange av disse er tilsynelatende prester. Opp gjennom årene har det blitt en god del historier om hvordan prester har gitt kirkeasyl til ulovlige immigranter eller på andre måter har sabotert norsk asyl- og innvandringspolitikk. Og dette har aldri fått noen konsekvenser for de involverte personene, som ubekymret har kunnet heve sin statlige gasje og bo i presteboliger fellesskapet har finansiert.

Maken til frekkhet, å sabotere en asyl- og innvandringspolitikk Stortinget har vedtatt på vegne av fellesskapet og samtidig å motta lønn og en subsidiert bolig fra fellesskapet!

Prester må være en av de mest beskyttede yrkesgruppene her på berget og blant dem som sist merker konsekvensene av masseinnvandringen. De har en spesiell utdannelse som gjør at de knapt møter konkurranse på arbeidsmarkedet. De tjener godt. Staten, altså fellesskapet, stiller bolig til disposisjon for dem. Og går de vil i sin tro slik at de ikke lenger kan brukes som prester, blir de statsstipendiater.

Det er ikke prester og biskoper som må konkurrere med flyktninger og innvandrere om de billigste boligene og de dårligst betalte jobbene. Det er ikke prester og biskoper som rammes av kutt i velferdsordninger fordi politikerne må spare inn flere titalls milliarder for å dekke utgiftene knyttet til tilstrømningen av asylsøkere og flyktninger. Det er ikke prester og biskoper som spiser hundemat, slik norske minstepensjonister gjør.

annonse

Den kvasihumanismen personer som biskop Stålsett oppviser når de med null fare for seg selv saboterer norsk asyl- og innvandringspolitikk med de følger dette vil måtte få for arbeidsmarkedet, offentlige velferdsordninger og svake grupper i dette landet er for meg direkte kvalmende.

Les også: Terror skal ikke få stanse islam- og innvandringskritikk

La meg avslutningsvis komme med et råd til politi og påtalemakt: Vanlige mennesker er ikke så dumme som dere tror. Folk vet at når dere har ressurser til å overvåke lukkede Facebook-grupper og å trekke 70-år gamle damer for retten for ting de har sagt til sine venner, så er dere utmerket klar over at biskop Stålsett har stått frem i en av landets største aviser og fortalt om hvordan han i 14 år bevisst har brutt norsk lov.

Vil dere at folk skal oppleve at de lever i en rettsstat, har dere ikke noe valg. Dere må vise at loven gjelder likt for alle og sørge for at tidligere biskop Gunnar Stålsett dømmes til to års ubetinget fengsel.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon