I 2014 aksjonerte politiet mot rundt 20 Lime-butikker. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
annonse
Grov menneskehandel og lånebedragerier som ledd i en organisert kriminell gruppe sto sentralt da anken i Lime-saken startet tirsdag.
annonse

Ni av de tolv tiltalte nektet straffskyld, mens tre innrømmet delvis straffskyld.

Aktor, statsadvokat Geir Evanger, avfeide i sitt åpningsforedrag det han kalte konspirasjonsteorier som har versert i saken.

– At politiet har samarbeidet med de fornærmede og Norgesgruppen, er bare oppspinn, utdypet han til NTB.

annonse

Den 50 sider lange tiltalen Evanger leste fra, omfatter 35 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven, men er nå konsentrert mer rundt menneskehandel og lånebedrageri enn da saken ble ført for tingretten.

Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3.000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.

Rettssak i ni måneder

Ankebehandlingen i Borgarting lagmannsrett har så mange aktører at rettslokalet er tilpasset for å få plass til alle.

Tolv tiltalte forsvares av til sammen 25 advokater. Aktoratet ledes av statsadvokat Geir Evanger og består av i alt fem aktører. I tillegg kommer tre bistandsadvokater og fire tolker. Retten ledes av lagdommer Irene Sogn.

annonse

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere.

Rettssaken er berammet fram til 29. mai neste år.

Forholdene saken omhandler har tilknytning til driften av flere dagligvarebutikker i matvarekjeden Lime. Høsten 2014 aksjonerte politiet og flere offentlige etater mot 20 butikker i kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

Fra ni til ett års fengsel

I fjor sommer avsa Oslo tingrett dom i saken. Denne dommen er anket av både påtalemyndigheten og de tiltalte.

Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42) som ble dømt til ni års fengsel. De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham.

annonse

Påtalemyndigheten i tingretten ba om 13 års fengsel for Hussain. De øvrige fengselsstraffene varierer fra fem og et halvt år til ett års fengsel. En av de 13 tiltalte i tingretten ble frifunnet.

42-åringen skal blant annet ha lurt Tine og Diplom-Is til urettmessig å utlevere is og meierivarer for nær 140.000 kroner. Aktoratet mener de ble villedet til å levere varene rett før butikken gikk konkurs. Etter konkursen skal varene ha blitt kjørt videre til andre butikker i kjeden.

– Vi har samarbeidet med politiet og stilt med den informasjonen de har etterspurt. I samråd med dem har vi valgt å ikke anmelde det, ettersom det faller inn under en større sak, skriver kommunikasjonsrådgiver Ole Martin Buene i Tine i en epost til Nationen.

Politiet etterforsket saken blant annet ved å undersøke Tines bestillingslogg og ved å avlytte tiltaltes telefonsamtaler. Bestillingen skal ha vært 24 ganger så stor som butikkens gjennomsnittsordre.

Fakta om Lime-saken

* Politiet og flere offentlige etater aksjonerte høsten 2014 mot 20 butikker i Lime-kjeden i Oslo, Rælingen, Bærum, Asker, Sandefjord, Larvik og Ski.

* Etterforskningen var svært ressurskrevende, og saken er blitt omtalt som Norges største menneskehandelssak. Deler av tiltalen er også skilt ut og er blitt iretteført i egne saker senere.

* Til sammen 29 forsvarere representerte de tiltalte i Oslo tingrett, blant dem flere av landets mest profilerte advokater.

* 13 personer sto tiltalt for blant annet organisert kriminalitet og menneskehandel. Rettssaken mot dem startet i Oslo tingrett 20. januar 2016.

annonse

* Den opprinnelige tiltalen omfattet 34 brudd på straffeloven, arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.

* Ifølge tiltalen ble ti pakistanere hentet til Norge. Seks av dem skal ha arbeidet over 3.000 overtidstimer i året i ulike Lime-butikker. Maksgrensen for overtid i Norge er 400 timer.

* Hovedtiltalte er Sajjad Hussain (42). De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for Hussain.

* Saken skulle vært avsluttet innen sommeren 2016, men ble forsinket i et halvt år. Først 21. november, etter elleve måneder, ble påstander lagt ned.

* Dom falt 22. juni i fjor. Hovedmannen anket dommen på ni års fengsel. En av de 13 tiltalte ble frifunnet.

* Både påtalemyndighet og de tolv som ble dømt i tingretten, anket dommen.

* Ankesaken mot tolv tiltalte startet i Borgarting lagmannsrett 3. september. Rettssaken skal etter planen pågå fram til 29. mai 2020.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon