Illustrasjonsbilde. (Foto av PAU BARRENA / AFP)
annonse
annonse

Temaet er behandlet i mange artikler og bøker, men lærer vi? Nei. 

Det finnes mange typer bedrag. NRK ble nylig kritisert for å ha eksperimentert med politisk bedrag på en videregående skole i regi av NRKs program «Folkeopplysningen».

Les også: Erna Solberg kritiserer NRK etter falske nyheter-prosjekt

annonse

Religion: 

Vi mennesker synes å ha et gen som fører til at vi har en trang til å tro på overnaturlige fenomen, antagelig ulikt dyrene. Ingen kan vite om det finnes en gud, en skaper eller flere, og om det finnes et liv etter døden. Det er tro. Selv de skarpeste hjerner har en tro, f.eks. Albert Einstein som mente det måtte være en skaper som ikke trillet terninger, d.v.s. at skapelsen ikke var tilfeldig. 

Religion og trangen til overtro utnyttes av bedragere, f.eks. medier som påstår å kunne snakke med døde.  Om man skulle foretrekke en tro, religion, må man se på det moralske i troen, og der er kristendommen positiv med sitt menneskesyn og barmhjertighet. Ta bare det 5. Bud, arvet fra Jødedommen: «Du skal ikke slå ihjel» (drepe). I motsatt ende har vi en annen, totalitær religion som også har hentet mye fra jøder og kristne, men som sprer budskapet om å drepe alle vantro som ikke underkaster (islamiserer) seg, sjekk Koranen 9.5.  

Jesus sa at hans rike ikke var av denne verden. Religionsstifteren Muhammed skapte seg et jordisk makt- og terror-basert rike på den Arabiske Halvøy.  Despotiske psykopater og andre maktmennesker har utnyttet den religiøse trangen til å herske over og herse med mennesker, f.eks. gjennom barbariske lover (sharia), syn på slaveri og kvinnediskriminering. 

annonse

Grusomheter er vel begått i alle religioners navn, men desidert verst har nok islam vært med hat-retorikk, tortur, lemlestelser og drap i størrelsesorden 200 – 300 millioner mennesker opp gjennom tidene for å utbre og holde på religiøs makt.  Grusomheter begått i kristendommens navn er egentlig tvert i mot Jesu barmhjertighetsbudskap, og er rent misbruk av kristendommen. FNs menneskerettigheter er tuftet på kristen og humanistisk kultur. Muslimene setter de barbariske sharia-lovene over menneskerettighetene (Kairo-erklæringen 1991).  Islam har ført til undertrykkelse og barbari i alle land hvor islam har fått makt. Andre religioner som er diktet opp av karismatiske personer er bare småtteri i sammenligning, eks Jones-sekten (Jonestown masakren), scientologene, mormonerne, Jehovas Vitner etc. 

Les også: Vil du redde klimaet? Se på porno!

Politikk: 

Nest etter religion må vel politikk være verst til å bedra folk. Politisk løgn og løftebrudd er regelen, heller enn unntaket. Norge hadde en straffelov §105 som impliserte at løftebrudd fra politikere kunne straffes med opp til et og et halvt år i fengsel, men den ble opphevet i 2008. Den burde gjeninnføres. 

I en FN-undersøkelse over hva folk setter som de viktigste problemer i samfunnet, med nesten 10 millioner deltagere, kom korrupte politikere på 4. plass, etter utdannelse, helse og arbeid, men før mat, kriminalitet og rent vann.  

annonse

Mennesker er individualister med forskjellig trang til sosial tilhørighet. Nærest står familien, så slekt, naboskap, klan, nasjon, osv. Det å kunne bestemme selv over sitt liv sammen med sine nærmeste og meningsfeller er derfor en sterk trang.  Når noen man er uenig i vil bestemme over oss individualister så blir konsekvensen en åpen eller tildekket konflikt hvor den/de med størst makt vil vinne.  

Karl Marx ville endre maktforholdene i samfunnet med innføring av kommunismen.  Forsåvidt en edel tanke. Kommunismen er basert på kollektivisme, dvs at alle mennesker jobber for det samme samfunnet, men det strider mot den menneskelige individualismen, og det er grunnen til at kommunismen feiler, gang på gang.

Les også: Om manifester og massemord

Det hevdes at ofrene for islam har vært 200 – 300 millioner mennesker siden 600-tallet.  Anslåtte ofre for kommunismen under Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot m. fl. er i området 80 – 100 millioner, men på kortere tid, se kommunismens ofre. Kommunisme og den beslektede nasjonale sosialismen (nazismen) har også bare ført til undertrykkelse og grusomheter i likhet med islam. Likevel er det presumptivt opplyste mennesker som Bjørnar Moxnes i Rødt parti som tror på kommunismen. De hevder at de kommunistiske styresett som hittil har vært forsøkt og endt i grusomme diktaturer, ikke har vært «riktig» kommunisme, men med Moxnes så blir det andre boller, og fortsatt lever den utopiske drømmen. En ny fiasko ser vi i autoritært sosialistiske Venezuela under presidentene Chavez og Maduro, som Rødt har hyllet. Verdens kommunister og sosialister vil bedras med løfte om «rettferdige og klasseløse» utopiske samfunnssystem. Lederne vil uansett etterhvert berike seg med privilegier og levestandard høyt over den gemene hop.

Klima

Det finnes ikke bevis for at klimaendringene de siste 70 år er menneskeskapte. FNs klimapanel IPCC ble opprettet for å forsøke å finne bevis for det. IPCC mener de er 95 % sikre på at utslipp av såkalte klimagasser, som CO2, fra forbruk av fossil energi har ført til global oppvarming og klimaendringer. Forklaringen til IPCC for hvordan «drivhuseffekten» fungerer er beheftet med fundamentale feil, se «Skinner solen på hele eller halve jorden?» .

I geologisk tidsskala er det ingen sammenheng mellom CO2 og temperatur.  Fra iskjerner i Antarktis (Vostok) kan man se en sammenheng, men det er temperatur som endrer seg først og deretter endres CO2.  Det samme er påvist i moderne tid. Da kan ikke CO2 være årsak til endring i global temperatur.  Det er motsatt, og det stemmer med naturloven om absorbsjon av gass i væske (Henryloven).  Den globale oppvarmingen vi har hatt de siste 200 år siden Lille Istid har vært på ca. 1 grad C, og stemmer godt med effektiv solinnstråling til jordoverflaten.  Det er mye som ikke stemmer med påstanden om menneskeskapte klimaendringer, se «Bakvendt-vitenskapen om CO2 og klima».

Les også: Bakvendt-”vitenskapen” om CO2 og klima

annonse

De fysiske prosesser i atmosfæren er essensielle for virkningen av CO2.  Professor i atmosfærefysikk ved MIT dr. Richard Lindzen har sagt: «Å tro at CO2 er kontrollknapp for klimaendringer, er som å tro på magi». Et annet sitat fra Lindzen er: «Det historikere definitivt vil lure på i de fremtidige århundrene er hvordan dypt mangelfull logikk, tilslørt av sterk og upålitelig propaganda, som faktisk gjorde det mulig for en koalisjon med mektige spesialinteresser å overbevise nesten alle i verden om at CO2 fra menneskelig industri var en farlig, planet-ødeleggende gift. Det vil bli husket som den største masse-villfarelsen i verdenshistorien at CO2, plantenes føde, i en tid ble ansett for å være en dødelig gift».

Les også: Klimaalarmismen forklart som gruppetenkning

FNs klimapanel er opprettet og styrt av politikere. Deres troverdighet er tvilsom (se avsnitt om politikk over).  De har enorme ressurser til rådighet for å drive propaganda, og det virker. Majoriteten i de vestlige land er nå blitt skremt av klimapropaganda, ikke minst barn (eks. Greta Thunberg, den nye klimaamaskot etter at det viste seg at isbjørnene ikke er utrydningstruet likevel).  Klimahysteriet kan forklares med gruppepsykologi. I likhet med religion så er klima nå blitt en ny «tro», ettersom man ikke har bevis. Jordens egentlige tilstand er faktisk ganske god melder professor Bjørn Lomborg (The Sceptical Environmentalist), som også tror at klimaendringene nå er menneskeskapte, men som ikke ser noen grunn til panikk eller å erklære klimakrise.  

Les også: Svensk forsker foreslår kannibalisme for å redde klimaet

Økologisk mat 

I kjølvannet av miljøfokus og klimahysteri har vi fått propaganda om at vi må slutte å bruke kunstgjødsel og plantevernmidler i landbruket, og i stedet dyrke «økologisk». Resultatet av økologisk produksjon er ca 30 % lavere matproduksjon på samme areal og dyrere mat. Det går utover de fattige, men den rike og selvgode eliten har råd til det, og kan tro de bidrar til å redde insekter og verden forøvrig.  Fru milliardær hotelleier Gunhild Stordalen er et eksempel på det med sin EAT-business. I Teknisk Ukeblad uttrykte hun at hun skulle tjene penger på klimavirksomhet.

Dommedagsprofetier

Dommedagsprofetier slår aldri feil, – når det gjelder å lure folk, men er sjelden (aldri?) riktige. F. eks. så er Jehovas Vitner gode vitner på det. Fysiker dr. Bjørn Samset, som ofte opptrer i NRK, har en artikkel om dommedagsprofetier, men samme Samset er klimaalarmist og må åpenbart ha trodd på alle klimaprofetiene, f.eks. til Al Gore som spådde at Arktis skulle vært isfri i 2013. Uriktige klimaprofetier er det mange av

Siden 1960-tallet har det vært et utall av dommedagsprofetier som angår befolkningsøking, mat- og ressursmangel, forurensningsskader og klimakatastrofer.  Ingen (!) har hittil slått til. Moderne dommedagsprofeter er inspirert av presten Thomas Malthus, ikke minst Romaklubben med mange feilslåtte spådommer.  Boken de har gitt ut, Limits to Growth, spådde at 80 % all verdens ressurser nå skal være oppbrukt. Feil! En annen anerkjent dommedagsprofet er biologen Paul Erlich med boken The Population Bomb (1968) hvor han spådde at hundrevis av millioner mennesker ville dø av hungersnød i løpet av 1980.  Det skjedde ikke .  

Økonomi

Økonomisk bedrag er det så mye av at det er et uoverkommelig tema:

Fersk rapport: 22.525 bedragerier anmeldt i 2018

Antall bedragerianmeldelser har økt med 36 prosent i Norge de siste ti årene. Samtidig har anmeldte lovbrudd totalt gått ned med 20 prosent.

Av de store sakene har vi Enron i USA og Finance Credit og Terra i Norge.  Motivene er selvsagt økonomisk vinning. Både små og store fisker spreller i bedrageri-garnet, f.eks. i pyramide-spill.

Det handler om makt og penger

Sjarlataner og bedragere er motivert av makt, penger, luksusliv, sex og berømmelse. Klimahysteriet forårsaker en pengestrøm på 1500 – 2000 milliarder USD hvert år, alt betalt av oss bedratte skatte- og avgifts-betalere, hittil uten målbar påvirkning på klima (Climate Business Journal).  Mange vil ha sugerør i den pengestrømmen. Ikke minst fredsprisvinner Al Gore, som på tross av å tro på spådommer om katastrofal havnivåøking kjøpte strandeiendom i California.  

Det virker som om uansett hvilket område som bedrageri blir utført, enten det er religion, politikk eller økonomi, så er det samme type mennesker som manipulerer seg inn i maktposisjoner med lukrative fordeler. Mennesketypen har ofte psykopatiske trekk med autoritær fremferd.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon