Det endelige valgresultatet i kirkevalget mandag ventes klart rundt 20. september. Dette bildet er fra dagen det ble holdt kirkevalg og kommunestyre- og fylkestingsvalg i 2015 på Slemdal skole i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Ved forrige kirkevalg tok det tre måneder før resultatet forelå. I år får vi vite oppslutningen for de ulike listene etter tre dager.

Grunnen til at det går så mye raskere denne gangen, er at det i år kun er direktevalg med én valgrunde, skrev Vårt Land tidligere denne uken.

I 2015 hadde flere bispedømmer indirekte valg av noen av kandidatene. Dette valget ble gjennomført senere, og derfor ble valgresultatet klart først 8. desember.

annonse

– Det sier seg selv at det ved ethvert valg vil være interessant å få resultatene så tidlig som mulig, sier direktør Ingrid Vad Nilsen i Kirkerådet til NTB.

Endelig resultat trolig 20. september

Det endelige valgresultatet vil ta noe lenger tid, og ventes klart rundt 20. september. Det er ikke mulig å få resultatene klare allerede samme kveld eller neste dag, slik som i det politiske valget.

– Da må vi heldigitalisere på en helt annen måte i de mange menighetsrådene. Vi har ikke så store ressurser til å få det på plass, sier hun.

annonse

Etter forrige valg ble det gjennomført en evaluering, og det ble gjort flere endringer i valgreglene.

– Situasjonen i 2015 var en krisetilstand for hele kirkevalgordningen, det var helt uforståelig at det skulle ta tre måneder å telle opp stemmene. Det drepte motivasjon og interesse rundt hele valget, sier Åge Petter Christiansen til Vårt Land. Han er lokallagsleder for Åpen folkekirke i Oslo og stiller også som kandidat i valget.

Endringene utgjør en stor forbedring, fastslår Christiansen, som planlegger valgvake for å følge framleggelsen av de foreløpige resultatene.

Ulike listesystemer

Kirkevalget består av to valg: Valg til landets 1.200 menighetsråd og valg til landets elleve bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet, det øverste organ i Den norske kirke.

I de fleste bispedømmer stiller tre lister ved årets kirkevalg. Den liberale Åpen folkekirke og den konservative Bønnelista har samlet seg rundt hvert sitt program. Organiseringen ligner i så måte på politiske partier. Men den siste listen, Nominasjonskomiteens liste, har ikke en felles politisk plattform, og favner kandidater med ulike ståsted. Som i kommunevalg kan man kumulere, altså sette et kryss ved siden av kandidater man ønsker å velge inn.

Det vil ta noe lenger tid enn tre dager å telle opp personstemmene. Hvis det er jevne stemmetall mellom listene, vil det derfor kunne være usikkerhet rundt sammensetningen av bispedømmerådene inntil den endelige opptellingen er gjennomført. Det vil trolig være klart rundt 20. september.

annonse
Venter lavere valgdeltakelse

Vigsel av likekjønnede engasjerte mange og bidro til rekordstor valgdeltakelse ved forrige valg. Nesten en halv million av kirkens medlemmer, 16,7 prosent, benyttet seg av stemmeretten sin.

Det finnes ingen prognoser over hvor mange som ventes å stemme denne gangen, ifølge Kirkerådets direktør. Hun er forberedt på at andelen kan bli lavere. Hun viser til at Sverige, som normalt har hatt høyere valgdeltakelse enn i Norge, har en andel på rundt 13 prosent.

– Det kan vise seg vanskelig å få en høy deltakelse siden det ikke har vært en veldig spisset sak i valgkampen denne gangen, sier Vad Nilsen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon