Illustrasjonsbilde. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen vil utarbeide en handlingsplan mot det de anser som muslimhat. Etter å ha fulgt med på samfunnsdebatten i mange år kjenner jeg lusa på gangen. Ingen skal lenger kritisere den unevnelige sekt uten å sette seg selv utenfor samfunnet.

Selv om vi faktisk kritiserer sekten fordi vi bryr oss om profetens tilhengere, og ikke fordi vi hater dem. For meg er det umulig å godta at andre mennesker skal tvinges til å underkaste seg forhold som jeg selv aldri kunne tenkt meg å leve under. Men likevel er det visstnok hat som driver meg. Alle mennesker har rett til beskyttelse av våre grunnleggende friheter.

Dessverre har vi knapt noen ytringsfrihet lenger. Den som var ment å skulle beskytte upopulære uttalelser. Ord uten provokativt innhold trenger nemlig ingen beskyttelse. Den siste tiden har det holdt hardt å ikke gå ut offentlig i debatten, for jeg skjønner at vi nå skal knebles på alle hold. Men forholdene i samfunnet tillater dessverre ikke en fri meningsutveksling. Derfor skriver jeg anonymt. Jeg kan ikke risikere jobben. Jeg er visstnok rasist, nemlig, og skal holde kjeft. De sist ankomne kan jo bli krenket. Som om det er en menneskerett å slippe å bli krenket. 

annonse

Hvor ble det av vårt frie Norge? Hva feirer vi egentlig 17. mai hvert år? Kanskje vi heller burde arrangere gravøl over Grunnloven i årene som kommer? Og hva skjedde med prinsippet om at vi skal forme nye generasjoner som evner å videreføre et samfunn basert på rasjonalitet og kritisk tenkning? 

Vi skal visst alle presses inn i den samme formen. Våre friheter skal frarøves oss av de som har definisjonsretten, og det skremmer meg vanvittig. Våre politikere tror visst at de kan klare å lulle rasjonelt tenkende, voksne mennesker inn i fantasien om «fredens religion». Det er nok adskillig lettere å lure de unge. Vi som samfunn fører våre barn bak lyset, og ødelegger fremtiden for dem. Der vi selv fikk nyte frihet og trygghet overlater vi trange rammer for hva man kan tillate seg til våre barn, samt byer hvor de ikke kan ferdes trygt. 

Les også: Mange reagerer på at Inga Marte Thorkildsen (SV) gir beskjed til Resetts redaksjonssjef: – Hold deg unna Oslo!

annonse

Ulike stemmer står frem i mediene og forteller at de utsettes for mobbing og hets fordi de har feil navn eller religion. Beklager, folkens, men det er prisen man må betale i et fritt samfunn. Vi er dessuten mange som hetses, enten det er for hudfarge, meninger eller andre ting. Se forbi dumskapen og fokuser heller på de gode kreftene som bidrar til samfunnets opprettholdelse. Så lenge samfunnet ikke evner å behandle alle grupper på en ordentlig måte, så skapes det flere mobbere, og ikke færre. Er det virkelig noen som tror man skaper fred og samhold på den måten? For øvrig er det ikke slik at kritikk av ukultur er mobbing. Det er helt nødvendig at noen våger å ta til ordet når viktige friheter i samfunnet settes under press. 

Er det overhodet noen som ofrer en tanke på hvorfor våre egne havner utenfor samfunnet? Myndighetene har nok med å følge opp fremmedkulturell ungdom, og lar våre egne gå for lut og kaldt vann. Det tegnes et unyansert bilde av at etnisk norske som begår kriminelle handlinger alltid kommer fra en flokk, de fremstilles som ondskapsfulle og verdiløst avskum som har lest for mye hos Resett, Document og Rights – eller det som verre er.

De sist ankomne er alltid ensomme ulver, de kan aldri klandres for sine ugjerninger fordi de er syke mennesker, de må behandles med silkehansker og kan ikke noe for at de gjør galt. At de har fått inspirasjon fra bøkene som de holder hellig er utenkelig til tross for at de samme bøkene er fulle av vers om hvordan behandle de vantro på de verste måter. At det gjentatte ganger viser seg at de likevel var del av en flokk er mediene nøye med å ikke fortelle oss.

Jeg har den siste tiden registrert at medlemmer av SIAN er uønsket som medlemmer i Frp. Det er visst et problem å være medlem i en organisasjon som jobber mot en forringelse av samfunnet. Alle oppegående mennesker burde i prinsippet melde seg inn, for er det noe vi ikke trenger, så er det mer av den unevnelige ideologi. Jeg har ingen tanker om at uskyldige mennesker skal fratas rettigheter, forfølges eller bli forhåndsstemplet på grunn av sin hudfarge, sitt navn eller sin religion, og det er så vidt jeg har registrert heller ikke SIAN tilhengere av. Rett skal være rett, og det er på tide at våre politikere begynner å undersøke hva de faktisk kritiserer.

Jeg har lest en del hos SIAN, og som det kritisk tenkende og rasjonelle mennesker jeg er, har jeg valgt å sjekke ut hvorvidt de faktisk har rett i det de bringer til torgs. Dessverre har de rett i det meste, og vi skal alle være veldig glade og takknemlige for at de fleste muslimer slett ikke lever opp til sitt forbilde slik han fremstilles i deres egne bøker. Beklageligvis er det likevel mange som gjør nettopp det. Kvinneundertrykkelse, kjønnslemlestelse, segregering, tvangsekteskap, æresdrap, voldtekter og gjengkriminalitet er noe av «berikelsen», og vi blir hele tiden minnet om at elendigheten er kommet for å bli, og at medlemmene av sekten er dens første ofre. Ja, jeg kaller det en sekt. Den har nemlig alle kjennetegn på at vi snakker om en sekt.

Konsekvensene av ukulturens innmarsj har så vidt begynt å avtegne seg i samfunnet, og verre skal det visst bli. Av en eller annen grunn innbiller nemlig politikerne seg at det beste er å feie problemene under teppet. At det ikke er en god løsning trenger man ikke å reise lengre enn til vårt naboland for å se. I Sverige har ytringsrommet vært mye trangere enn her på berget, og den skjeve utviklingen har fått gå sin gang. Men til hvilken pris? Politiet har ikke kapasitet til å etterforske kriminelle handlinger, kommunene er i ferd med å gå konkurs som et resultat av en hodeløs innvandringspolitikk og tusenvis av helt vanlige mennesker lever på gata fordi det ikke er rom til dem i herberget.

annonse

Heldigvis har vi en annen tilstand her i landet – enn så lenge. Hadde vi ikke hatt Carl I. Hagen som advarte gjennom tiårene, er jeg redd for at vi som vårt naboland hadde ligget med brukket rygg. I dag ser vi dessverre at Hagens parti har mistet tennene. Årsaken kan man gruble over, men at partiet for tiden fremstår som et tannløst og spyttslikkende vesen konstateres fra sidelinja, og at velgerne flykter i flokk er ikke overraskende.

Les også: Kriminelle afrikanske ungdomsgjenger får herje som de vil

Alle som har lest et minimum av historie vet at det ikke finnes et eneste sted på kloden hvor den unevnelige voldsideologi ikke har slukt religioner, kulturer og språk der den har bredt seg utover med vold. Over alt har det samme skjedd, og de eneste som har klart å drive elendigheten tilbake er folk som har tydd til samme grad av vold som profetens etterfølgere. Hvorfor skulle det ikke skje her at våre etterkommere vil bli oppslukt på samme måte? Kan noen gi en eneste god begrunnelse for at det ikke vil skje? 

Vi nordmenn lever i restene av en luthersk skyldkultur. All verdens elendighet tar vi på våre skuldre, og vi prakker det på våre barn. Vi underkaster oss en skamkultur som ikke eier snev av selvinnsikt og heller ikke evnen til selvkritikk. Alltid er det de andre som gjør feil, og denne gang er det vår skyld. Hvor er logikken i at dersom det er så galt her hos oss, så fungerer vi likevel som en magnet på all verdens folkeslag?

Noe må det være som lokker. For det kan vel aldri være kun pengene de kommer hit for? Pengene, som for øvrig er et produkt av luthersk arbeidsmoral gjennom generasjoner, samt et samfunn med høy tillit mellom innbyggerne. Noe som var mulig grunnet forståelsen av et fellesskap, som i dag er i ferd med å forvitre. Eller kan det faktisk tenkes at nettopp ytringsfriheten i kombinasjon med de verdiene vi har fått i arv er den virkelige årsaken til at folk legger ut i overfylte gummibåter på Middelhavet for å komme hit?

Så til religionsfriheten, som også Siv Jensen trekker fram som begrunnelse for at vi skal godta at ukultur får blomstre i samfunnet. Dessverre forholder det seg slik at den unevnelige ideologi er så ufattelig mye mer enn det vi forbinder med en religion. Det er i tillegg en fullstendig oppskrift på hvordan enkeltmennesker skal leve sine liv, hvordan forme familier og samfunn. Det er altså i aller høyeste grad politikk, en politikk på kollisjonskurs med våre tanker om personlig frihet og likeverd. De to er som olje og vann. Man kan altså diskutere hvorvidt den omtalte sekt skal beskyttes av religionsfriheten. Selv er jeg særdeles i tvil. Menneskerettighetserklæringen har nemlig en artikkel som de fleste elegant hopper bukk over. De som utformet disse rettighetene var mer forutseende enn dagens ryggradsløse politikere. De tilføyde nemlig en forsikring i siste vers. 

Artikkel 30: «Intet i denne erklæring skal tolkes slik at det gir noen stat, gruppe eller person rett til å ta del i noen virksomhet eller foreta noen handling som tar sikte på å ødelegge noen av de rettigheter og friheter som er nevnt i Erklæringen.»

Med utgangspunkt i Artikkel 30 mener jeg at vi ikke bare kan – vi SKAL frata store deler av den unevnelige ideologi retten til å beskyttes av religionsfriheten (Artikkel 18). Våre politikere påfører oss nemlig en utvikling som gradvis fratar oss våre rettigheter og friheter, og de kan ikke lenger unnskylde seg med at de ikke forstod hvilken vei det bar. Det er lenge siden den førte politikk gikk over til å kunne klassifiseres som «tar sikte på». Konsekvensene er nemlig uunngåelige.

Mitt siste budskap blir til Fremskrittspartiet. Takk for et kort medlemskap, men takk for meg. Jeg kan ikke være medlem i et politisk parti som ikke evner å stå opp for menneskerettighetene. 

Artikkel 19; «Enhver har rett til menings- og ytringsfrihet. Denne rett omfatter frihet til å hevde meninger uten innblanding og til å søke, motta og meddele opplysninger og ideer gjennom ethvert meddelelsesmiddel og uten hensyn til landegrenser.» 

Ikke å forglemme den nevnte artikkel 30. 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon