Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) på talerstolen under Oslo Freedom Forum. Illustrasjonsfoto: Ryan Kelly / NTB scanpix
annonse
annonse

Vår utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide har valgt å gi islamske diktaturer innflytelse på norsk innenrikspolitikk. Ingen norske medier har omtalt dette.

Saken dreier seg om de periodiske landhøringene i FN – Universal Periodic Review (UPR). Alle FN-land går gjennom dette hvert femte år, og da kan andre medlemsland komme med anbefalinger om tiltak for å forbedre menneskerettighetssituasjonen.

Av en tabell om dette lagt ut på regjeringen.no fremgår det blant annet at Norge har valgt å godta anbefalinger fra land som Afghanistan og Qatar om å iverksette tiltak mot islamofobi.

annonse

Les også: Iran: Ung kvinne dømt til 24 års fengsel for å gå uten hijab

Noen utdrag:

Anbefaling nr. 35:

annonse

«Ytterligere styrke sine forpliktelser og treffe særlige tiltak for å videreføre innsatsen for å bekjempe alle former for diskriminering, hatefulle ytringer, fremmedfrykt og islamofobi (Afghanistan).»

Norges tilbakemelding: «Godtatt.»

Anbefaling nr. 75:

«Iverksette ytterligere tiltak for å bekjempe hatefulle ytringer, særlig islamofobi og fremmedfrykt, og å bekjempe slik kriminalitet, blant annet ved å bygge opp og styrke politiets kapasitet til å utføre sine oppgaver på dette området (Qatar).»

Norges tilbakemelding: «Godtatt.»

Anbefaling nr. 37: «Vedta lover og andre nødvendige tiltak for å bekjempe tendenser til økt fremmedfrykt, rasisme og radikale høyreorienterte oppfatninger, og for å slå ned på hatefulle ytringer og fremmedfrykt samt islamofobi på tilstrekkelig vis (Iran).»

annonse

Norges tilbakemelding:

«Delvis godtatt. Regjeringen utarbeider nå en handlingsplan mot rasisme og diskriminering på grunnlag av etnisitet og religion. Straffeloven forbyr hatefulle ytringer på grunnlag av en annen persons hudfarge, nasjonale eller etniske opprinnelse eller religion eller livssyn. Straffebestemmelsen om blasfemi ble imidlertid fjernet fra straffeloven i 2015. Regjeringen har ingen planer om ytterligere lovendringer.»

Les også: Iran stenger 547 restauranter i Teheran for å bryte islamske regler

Irans anbefaling ble altså bare delvis godtatt, men det er alvorlig nok. Vi burde ikke godta noe som helst fra en islamsk terrorstat, særlig ikke når de vil ha tiltak mot islamofobi – en fiktiv psykiatrisk diagnose brukt for å sykeliggjøre islamkritikere.

Fra Pakistan kom det en særlig drøy anbefaling:

Nr. 73, fra samme tabell som linket til ovenfor:

«Sikre at hatkriminalitet og hatefulle ytringer identifiseres og registreres umiddelbart og alle saker etterforskes, og at gjerningspersonene blir straffeforfulgt (Pakistan).»

Norges tilbakemelding: «Godtatt.»

Det at såkalte hatefulle ytringer skal identifiseres og registreres «umiddelbart» og «alle saker etterforskes», med påfølgende straffeforfølgning, er rett og slett ekstremt. Det er nesten ingen former for kriminalitet i Norge som medfører etterforskning og straff i samtlige tilfeller. En god del saker henlegges endog uten etterforskning, selv når det er kjent gjerningsmann, f.eks. ved tyveri og innbrudd.

Er det sannsynlig at Norge vil gjennomføre tiltakene? Svaret på det får vi ved å se på nyhetsartikkelen «Norge følger opp anbefalinger om menneskerettigheter» på regjeringens nettsted:

Her står det følgende:

«Norske myndigheter bruker høringene systematisk til å ta opp utfordringer i andre land, og vi vil følge opp anbefalingene som Norge har godtatt fram mot den neste høringen av Norge i 2024», sier utenriksminister Eriksen Søreide.

Det står også i samme artikkel at mottakerne selv kan velge hvilke anbefalinger de vil godta. Dette betyr altså at når Norge godtar anbefalinger fra islamske diktaturstater, så er dette et aktivt valg fra norske myndigheter.

annonse

Vi har lov til å si nei, men velger å krype. For islam.

Jeg har en anbefaling til utenriksministeren: Gå av!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon