Illustrasjonsbilde. (AP Photo/Richard Drew)
annonse

USA har opplevd økonomisk vekst i elleve sammenhengende år siden finanskrisen i 2007/08. De økonomiske pilene har vært spesielt gode i Trumps to første år. Men de siste måneder er det flere tegn til at veksten har stagnert. Veksten i nye jobber er lavere enn før, og ulike industriindikatorer viser også negative trender.

Det er liten grad av konsensus om årsakene. Trumps handelskrig med Kina blir gitt deler av skylden, men andre peker på en uunngåelig nedtur på grunn av naturlige forretningssykluser. De siste ti års oppgang i USA er den lengste i moderne tid. De fleste vil være enig i at oppgangen har sin rot i ekstraordinært ekspansiv pengepolitikk, rentene har vært rekordlave i årevis. Betydelige mengder statsgjeld har fått negative renter, og enkelte boliglånskunder har opplevd det samme.

Les også: Resett er ikke MSM: 40.000 x to kopper kaffe, det er det vi trenger

annonse

En meningsmåling utført for Washington Post-ABC News viser at også vanlige amerikanere nå har et mer negativt syn på de økonomiske utsiktene. 56 prosent av de spurte mener riktignok amerikansk økonomi er «svært god» (excellent) eller «god» (good), men samtidig sier seks av ti at en resesjon er «svært sannsynlig» eller «noe sannsynlig» i løpet av det neste året.

Til sammenlikning var det 69 prosent som mente at en resesjon var sannsynlig høsten 2007, rett før finanskrisen.

Ifølge Wikipedia er en resesjon (eller nedgang, tilbakegang) normalt definert som et fall i et lands bruttonasjonalprodukt i to eller flere påfølgende kvartaler. En langvarig eller særlig alvorlig resesjon blir kalt en depresjon.

De pessimistiske utsiktene antas å spille en rolle også for nedgangen i Trumps «approval rating» (hvor mange som sier de er tilfreds vs. ikke tilfreds med jobben han gjør). Fra juli til september sank tilfredsheten med hvordan han håndtere økonomien fra 51 til 46 prosent.

Den generelle «approval ratingen» til Trump sank fra 44 prosent i juli til 38 prosent i september. De fleste målinger har vist at det er vedrørende økonomien at velgerne har vært mest fornøyd med Trump. En resesjon før valget i 2020 kan således komme til å gjøre hans gjenvalg betydelig vanskeligere å oppnå. Allerede før resesjonen er et faktum, ligger Trump noe etter Joe Biden (42 mot 36 prosent), den kandidaten blant demokratene som foreløpig leder.

Variasjon

annonse
annonse

Trumps «approval rating» viser store forskjeller mellom menn og kvinner og mellom hvite og ikke-hvite.

Blant kvinner er det bare 30 prosent som er tilfreds med jobben Trump gjør, mens 47 prosent menn mener det samme.

Blant hvite (menn og kvinner) har Trump 48 prosent «approval rating», mens bare 21 prosent av ikke-hvite er tilfreds.

 

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon