Valgdeltakelsen i årets kirkevalg lå på kun 12,7 prosent. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB scanpix
annonse

En valgdeltakelse på 12,7 prosent i kirkevalget er dramatisk lavt og utgjør en svekkelse av kirkedemokratiet, skriver kommentator Alf Gjøsund i Vårt Land.

Gjørsund, som er redaktør for Religion og debatt i Vårt Land , skriver at kandidatene ikke var i nærheten av å nå ut med sine budskap.

– Mange av dem drev ikke valgkamp i det hele tatt. Og hvis man var så iherdig at man søkte opp navnet på nettet, ble man sannsynligvis skuffet da man leste presentasjonene. De var nesten ubrukelige som grunnlag for valget.

annonse

Valgdeltakelsen i år er lavere enn ved forrige kirkevalg, da diskusjonen om vigsel av likekjønnede engasjerte mange. Deltakelsen i år var på 12,7 prosent, mens tilsvarende tall i 2015 var 15,1 prosent.

Men selv om den lave valgdeltakelsen kan gjøre at kirken havner i utakt med folket, er ikke det nødvendigvis bare negativt, ifølge Gjøsund.

– Kirken skal jo være et «lys og salt», som skriften sier. Den skal gi etisk veiledning, utfordre vår livsstil, og forkynne et evig budskap. En gjennomsnittskirke vil aldri oppfylle det oppdraget, skriver han.

annonse

Til sammen fikk Åpen folkekirke 39 mandater, Nominasjonskomiteens liste 29 mandater og Bønnelista fikk ni mandater.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse