Eksteriør Borgarting lagmannsrett i Keysers gate 13. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
I løpet av høsten kommer det opp to ankesaker med terrortilknytning i Borgarting lagmannsrett.

Den første begynner 8. oktober og gjelder en mann i begynnelsen av 30-årene som ble dømt til sju år og tre måneders fengsel for å ha deltatt i terrororganisasjoner.

annonse

Dommen falt i Oslo tingrett 3. april i år. Det er satt av ti dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten.

Den andre starter 5. november og gjelder en libaneser i midten av 30-årene som ble dømt til elleve og et halvt års fengsel for terrorforbund og deltakelse i terrororganisasjon.

Dommen falt i Oslo tingrett 6. mai i år. Det er satt av tolv dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten.

Både i tingretten og lagmannsretten er aktor, statsadvokat Frederik G. Ranke og forsvarer, advokat Brynjar Meling ført opp som parter.

Uigur og kinesisk statsborger

I ankesaken som først kommer opp, fant tingretten det bevist at tiltalte var klar over at organisasjonene han sluttet seg til, drev med aksjoner som var å anse som terrorhandlinger. Men den merket seg at hans motivasjon som fremmedkriger syntes å være en annen enn for mange andre.

Tiltalte er etnisk uigur og kinesisk statsborger. Han kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2012. To år senere fikk han oppholdstillatelse med flyktningstatus.

Da Utlendingsdirektoratet sendte ham en påminnelse om at tillatelsen måtte fornyes, var han i Tyrkia. Derfra gikk turen i to omganger til Syria.

I retten forklarte han at han ved flere anledninger var bevæpnet. Men da saken mot ham startet, nektet han straffskyld. Han forklarte at hans motivasjon var å slutte seg til Turkistan Islamic Party og andre uigurer, som ledd i uigurenes kamp mot kineserne.

– Dommen er for streng

Den siste saken dreier seg om en libaneser som anker fordi han mener den i for liten grad drøfter om Norge egentlig har domstolsmyndighet i saken.

– Videre er dommen for streng, sett hen til tiltaltes rolle og bidrag til sakens opplysning. Denne saken hadde neppe kommet til domstolen om det ikke hadde vært for at han forklarte seg som han gjorde til norsk utlendingsmyndighet, sa hans forsvarer Brynjar Meling da dommen falt.

Mannen hevder han er statsløs palestiner fra Libanon. Påtalemyndigheten mener han har vært feltkommandant for terrorgruppa Nusrafronten i Syria. Organisasjonen er tilknyttet al-Qaida og ble terrorlistet i 2013.

Norske myndigheter og NRK har funnet flere videoer der mannen er med. I to av dem omtales han som en feltkommandant. Han blir intervjuet i flere av videoene og fremstår som en lederskikkelse. Han er også avbildet med våpen.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.