I 2017 stilte den samiske kunstneren Máret Ánne Sara ut kunstverket Pile oŽSápmi bestående av 400 reinhoder foran Stortinget på Eidsvolls plass. Samtidig møter broren hennes, den unge reindriftssamen Jovsset Ante Sara i Høyesterett for å forsvare sin rett til å leve av reindrifta, sin tradisjonelle kultur. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix
annonse
annonse

Reineieren Jovsset Ánte Sara gir bort deler av flokken sin til andre reineiere slik at flokken reduseres fra 116 til 75, uten at tvangsslakt må til.

Direktør Liv Berit Hætta i reindriftsavdelingen i Landbruksdirektoratet sier til NRK at avtalen er i henhold med reduksjonsvedtaket fra reindriftsstyret.

– Dette er kun en midlertidig nødløsning så staten ikke gjennomfører noe så drastisk og irreversibelt som å slakte ned reinsdyrene mine, sier Sara til Samimag.

annonse

Med den midlertidige løsningen unngår Sara en regning på fire til seks millioner kroner. Hittil har han blitt ilagt dagsbøter på 580.000 kroner på grunn av for høyt reintall.

FN-sak

Reineieren saksøkte staten etter at han fikk pålegg fra Landbruks- og matdepartementet om å redusere reinflokken som del av en større regulering av beiteområder.

Han tapte saken i Høyesterett, men saken er fortsatt i FNs menneskerettskomité. Staten har ikke tatt hensyn til at FNs menneskerettskomité har bedt den vente med tvangstiltak fram til det foreligger en avgjørelse i FN.

– Vet ikke hva som skjer
annonse

Samimag skriver at reinen nå har asyl fram til 1. april. Da skal en reindriftsmelding om reintall leveres staten. Med Jovsset Antes rein i tillegg til egen rein, vil reineiere som har overtatt Saras flokk, ha for mye rein.

– Hva som skjer etter det, vet jeg ikke, sier Sara.

Sara hevder at kravet om å kutte ned på flokken er i strid med både eiendomsvernet i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og minoritetsvernet i FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, et syn han vant fram med i tidligere rettsinstanser.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) har tidligere kalt det et paradoks at det ikke er plass til Saras rein, samtidig som regjeringa tillater gruvedrift i samme beiteland.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon