Illustrasjonsbilde. (Foto av - / AFP) / Brunei OUT
annonse
annonse

Det er mitt absolutte inntrykk at mange kristne ledere, Vårt Land, Kirken og vår statsminister legger seg under den ekstreme lovreligionen.

Lovreligion er det motsatte av kristendom. Lovreligionen islam dyrker materien/kjødet og bokstaven-Loven- slik som alle lovreligioner, men enda mer ekstremt.

Les også: Smaksprøve: et lite stykke sharia

annonse

Lovreligion innebærer at den troende ikke kan ha noe personlig tillitsforhold til sin gud. Den er et enveisforhold som innebærer underkastelse, lydighet til påbud og forbud. Det kjød som er ytre «rent» og «urent» . I motsatt fall vanker straff fra guden og utestengelse og forfølgelse fra familie/ummahen. Frelsen er noe du alltid må være usikker på.

All gudsdyrkelse under lovreligionen over alle lovreligioner består i å blidgjøre sin gud ved å repetere faste bønner, gjennomføre fasten, ilegge familiens kvinnelige medlemmer og jentebarn strenge kleskoder til mannens behag. Avsondre kvinner og jenter fra verdslig og fri deltagelse i det vanlige yrkes- og samfunnsliv i vestlige land som ikke er basert på sharia.

«Toleransen» fra de ovennevnte består bl.a. i å la være å påtale de brudd på menneskerettigheter som finner sted, og nødvendigvis må finne sted, i disse familiene når klassisk islam skal praktiseres.

Trosfriheten og toleransebegrepet kan ikke sannferdig benyttes som argument for å forsvare og ufarliggjøre en religion og ideologi som foreskriver ekstrem lovtrelldom overfor sine følgere og som praktiserer kjønnsdiskriminering og brudd på grunnleggende menneskerettigheter og vil at deres regler skal få forrang i samfunnet som helhet.

Bare kristne som selv opplever kristendommen som først og fremst et spørsmål om lydighet, de som dyrker bokstaven og kjødet, kan lukke øynene for alle de muslimer som selv lider under religionens jerngrep over deres liv. Og det i et samfunn som ellers hevder seg å være demokratisk og i mot alt som smaker av tvang…

Men de kaller det trosfrihet og toleranse. De er med på å sementere religionens brudd på basale menneskerettigheter. De dyrker loven og bokstaven i toleransens navn.

annonse

Les også: Sultanen av Brunei innførte sharialover, nå mister hotellet hans gjester

Og det jeg her har påpekt blir nå definert som «muslimhets» av de religiøse, så vel som de sekulære «tolerante» liberalister i alle leire.

Mon tro om Jesus igjen hadde veltet noen bord om han nå var fysisk tilstede?

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon