Norske muslimer under demonstrasjon mot ytringsfriheten i Oslo i 2006. Foto: Bjørn Sigurdsøn / SCANPIX
annonse
annonse

En Høyrepolitiker mener islam og kristendommen er omtrent det samme. Den samfunnsengasjerte presten Einar Gelius er imidlertid uenig.

Jane Meyer er seniorrådgiver i Forsvarsstaben og gruppeleder for Høyres kommunestyregruppe i Hamar. Hun har kommentert en post på Facebook-siden tilhørende publikasjonen Forsvarets forum, der det er delt et intervju med Iman Meskini, kjent for å ha spilt «Sana» i den populære TV-serien SKAM. I intervjuet hevder Meskini at det ikke er nok «flerkulturelle» i Forsvaret. 

Meskini sier i intervjuet at hun tror flere muslimer hadde søkt seg til Forsvaret, dersom man hadde vært klar over at Forsvaret har bønnerom og imamer, tilrettelagt for muslimer. 

annonse

Debatt

I kommentarfeltet på Facebook har det siden posten ble delt 11. september oppstått en livlig debatt om innvandring og tilpasninger til islam. 

Seniorrådgiver Jane Meyer hevder at Forsvaret «trenger» ulike etnisiteter. 

annonse

– I Forsvaret er det tilrettelagt, det er veldig bra. Vi trenger nordmenn med variert bakgrunn i Forsvaret, det styrker oss. Jeg tør minne om våre kjerneverdier: Respekt. Ansvar. Mot! skriver hun i en kommentar. 

Les også: Vi trenger hverken kvinner, trøndere eller somaliere i regjeringen

Islam og kristendom 

Det fremkommer også at hun er positivt innstilt til islamske verdier i en annen kommentar.

– Islam står for veldig mye bra, omtrent som kristendommen.

annonse

Mange vil mene at en slik påstand er gal, og at islam og kristendommen slik de manifesterer seg i dagens samfunn er vidt forskjellige trossamfunn. 

Uenig

Presten, samfunnsdebattanten og forfatteren Einar Gelius later til å være av den oppfatning. Han forteller Resett at han denne høsten vil gi ut en bok om Jesus og Muhammed, deres livshistorie, lære og budskap. I den forbindelse har han valgt å dele et utdrag av boken med Resett, som en kommentar til Jane Meyers påstand. 

«I livshistoriene til Jesus og Muhammed er det viktige likheter. De har begge patriarken Abraham som sin stamfar, og de er begge talsmenn for troen på den ene Gud (monoteisme). Men senere i livet blir forskjellene mellom dem mer synlig. 

Min hovedtese er at forskjellen mellom Jesus og Muhammed i stor grad dreier seg om følgende tema: frihet kontra tvang, frigjøring kontra underkastelse.

For Jesus er menneskets frihet et helt sentralt begrep. I en diskusjon med noen jøder som var kommet til tro på ham, sier Jesus: «Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri». (Johannes 8:36)

Kampen mot samtidens religiøse lederskap og deres makt over folket, var et sentralt tema i hele Jesu virksomhet. Gud står for frigjøring og nyskapelse – ikke makt og kontroll. Det var kjernen i Jesu budskap.

Muhammed er derimot opptatt av at mennesker underkaster seg Guds vilje og dom. I motsetning til Jesus står Muhammed for en sterk kontroll av folket og opptrer ofte som en slags dommer: «Det sømmer seg ikke for en troende mann eller kvinne, når Gud og Hans sendebud har truffet avgjørelse i en sak, å ha fritt valg i denne deres sak» (Koranen 31:36)

Med tvang og ofte vold klarte Muhammed å få mennesker til å underkaste seg sin lære.

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit sier det slik i VG i 2015:

«Men den muslimske verden står overfor store problemer. Det er ingen tradisjon for frie, demokratiske institusjoner, løsrevet fra religionen. Grunnleggeren, profeten Muhammed, var hersker og krigsherre. Han grunnla et imperium, organiserte samfunnet, laget skattesystem og utstedte lover – og var religiøs leder. Alt på en gang…. Profeten Muhammeds tilhengere arvet et fiks ferdig styresett. Når den politiske lederen blir hellig, når selveste lovgiveren hverken kan kritiseres eller tulles med, blir det vanskelig å være i opposisjon.»

I dagens verden finnes der to muslimske «fyrtårn»: Iran og Saudi Arabia. Iran har flest shia-muslimer mens Saudi Arabia er overveiende sunni-muslimsk. Begge disse statene er blant verdens verste diktaturer, hvor frihet, menneskerettigheter og demokrati er ikke-eksisterende. 

Hvis det er den type islam som praktiseres i Iran og Saudi Arabia som er toneangivende for muslimer i Vesten, ja, da mener jeg at vi som samfunn står overfor store utfordringer.»

Resett har kontaktet Jane Meyer for en kommentar til saken. Hun har imidlertid ikke besvart forespørselen.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon