Greta Thunberg protesterer utenfor Det hvite hus fredag 13 september. REUTERS/Leah Millis
annonse
annonse

Klimamaskot, 16-årige klimastreikende Greta Thunberg, vil at vi skal ha klimapanikk. Leder for World Meteorological Organisation (WMO), Petteri Taalas, advarer i stedet mot slik klimaekstemisme.

WMO promoterer dogmet om menneskeskapte klimaendringer på tross av at vitenskapen ikke stemmer. Verdensledende klimaspesialist Lennard Bengtsson har gjentatte ganger påpekt at det finnes ingen klimakrise. Økt CO2 kan kun ha en liten effekt som i flere henseender er positiv.

Årsaken til at det ikke er noen grunn til panikk er at den faktiske tilstanden på jorden er god, spesielt for plantevekst og matproduksjonen, delvis takket være noe naturlig (!) global oppvarming siden Lille Istid for snart 200 år siden, < ca. 1 grad C, og delvis takket være ca. 30 % mer av plantenæringen CO2 siden da (fra 0,03 % til 0,04 % av atmosfæren, med bare 0,0016 % menneskeskapt). Jorden er blitt grønnere på naturlig vis (NASA satellittovervåking).

annonse

Les også: Greta Thunberg: Klimakampens Ayatollah

Også professor Bjørn Lomborg, Copenhagen Business School, advarer mot dommedagsprofeter i artikkelen The Danger of Climate Doomsayers . Lomborg, «The Sceptical Environmentalist», tror også på menneskeskapte klimaendringer, men er en av de få nøkterne profesjonelle miljøspesialistene som beskriver tilstanden på jorden på et realistisk vis.

Hvem skal man høre på? En hjernevasket skolestreikende jentunge med Asberger eller nøkterne og saklige fagfolk?

annonse

Professor Lomborg ramser opp følgende status når det gjelder jordens tilstand:

Den gjennomsnittlige globale levealderen har mer enn doblet seg siden 1900, spesielt blant fattige, og er nå over 70 år, med utjevnede helseforskjeller.

I løpet av de siste 30 årene har gjennomsnittlig global inntekt per innbygger nesten doblet seg, noe som har ført til massive fattigdomsreduksjoner.

Globalt har risikoen for død som følge av luftforurensning – den klart største miljømorderen – gått betydelig ned; i land med lav inntekt har den nesten halvert seg siden 1990.

Les også: Barnebøker om miljøvern har doblet salget etter Greta Thunbergs opptreden

Det er ikke mer ekstremvær nå enn i tidligere tider før stort forbruk av fossil energi, referanse FNs klimapanel (IPCC) rapporter SREX og AR5. I USA har man nå laveste antall sterke orkaner siden 1900. IPCC skriver at det ikke har vært «noen signifikante observerte trender i global tropisk syklonfrekvens i løpet av det siste århundre.» IPCC sidestiller orkaner og sykloner.

IPCC har beregnet at klimaendringer bare vil gi en mulig nedgang på 0,2-2% økonomisk tap i 2070, i en verden som er mye bedre enn i dag.

Les også: Oppløftende lavt oppmøte på Klimabrølet tross MSMs kampanjejournalistikk. Har nordmenn beholdt sin sunne fornuft?

annonse

Kullkraft er en fordel for fattige land som for eksempel Bangladesh, som da kan doble sitt brutto nasjonalprodukt, BNP. FN har utredet og funnet at menneskeheten vil ha det mye bedre med med høyt forbruk av fossilt brensel.

Faktisk ingen grunn til klimapanikk, fordi hverken klimadogmet eller dommedagsprofetiene er pålitelige. Klimasaken har to sider, alarmisme og realisme, men virkelighetsbeskrivelsen til Lomborg kan også klimarealister si seg enige i.

Verden bør som et kompromiss forsøke å forbedre sårbarheten for naturlig uvær, enten global temperatur går opp eller ned. De naturlige klimaendringene kan vi ikke gjøre noe med, og som Lomborg skriver, så var det verre før.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon