annonse

For ett år siden, den 21. september 2018, annonserte Norsk Redaktørforening at undertegnede ikke fikk bli medlem.

«Et enstemmig styre har konkludert med at Lurås ikke tas opp som medlem,» kunne man lese i pressemeldingen. Daværende styreleder i Norsk Redaktørforening, Harald Stanghelle trakk fram tre forhold som lå til grunn for styrets vedtak:

· gjentatte og klare brudd på Vær varsom-plakatens intensjoner
· tilbudet om formidling av et stort pengebeløp til et ønsket intervjuobjekt
· oppfordring til boikott av andre medier

annonse

Norsk Redaktørforenings begrunnelse kan i sin helhet leses her.

Jeg kunne lite annet gjøre enn å akseptere avslaget.

For og imot

annonse

I prinsippet er det liten grunn for meg eller andre å skulle være medlem i Norsk Redaktørforening. Vi følger uansett pressens etiske retningslinjer slik de er nedfelt i Vær Varsom-plakaten og Redaktørplakaten. Men etter vedtektsendringer i mars 2018, kan man ikke klage ikke-medlemmer av Norsk Presseforbund inn for Pressens Faglige Utvalg. Og for å bli medlem av Norsk Presseforbund, er medlemskap i Norsk Redaktørforening veien å gå.

Resett anser seg selv som en vaktbikkje for pressen. Slik sett burde vi kanskje stå utenfor pressens organer.

Men Norsk Redaktørforening (NR) og pressens formelle organer har monopolisert en del rettigheter som gjør Resetts utenforskap til et praktisk problem for oss. Blant annet blir vi nektet tilgang til pressekonferanser i offentlig og partipolitisk regi og til Stortingets presselosje når vi ikke er medlemmer i NR.

Les også: Lurås snur og oppfordrer nå folk til å lese MSM

Før sommeren ble det også snakk om at NTB ville begynne å diskriminere kunder etter hvorvidt de var medlem av NR eller ikke. Det er tvilsomt om dette er lovlig, men selv diskusjonene om det, er bekymringsfulle. Dette gir NR som en fagforening stor makt og det setter Resetts allerede vanskelige konkurransebetingelser under ytterligere press.

annonse

Jeg har derfor besluttet å søke opptak i Norsk Redaktørforening på ettårsdagen for de forrige avslaget. Også Shurika Hansen, som er redaktør for Xstra.no, har søkt om opptak i Norsk Redaktørforening.

Vi kan ikke se at det foreligger saklige grunner til å avslå søknadene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse