Norske rettsaler bruker mye tid på utlendinger. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Flere av sakene er alvorlige. 

annonse

Resett sjekket alle rettsavgjørelser i straffesaker offentliggjort torsdag 19. september i 14-tiden. Det omfatter altså fengslinger og domfellelser. 

Totalt var det offentliggjort ti dommer og kjennelser. Av disse var det fire dommer og kjennelser som dreide seg om personer av etnisk norsk opprinnelse. Med unntak av en av sakene dreide alle seg om ulovlig kjøring og rusmisbruk. 

Seks av sakene hadde den eller de siktede eller tiltalte utenlandsk bakgrunn. Flere av sakene der personer med utenlandsk bakgrunn er alvorlige. Blant annet er en fengslet for seksuelle overgrep. 

Les også: Alle Oslo-politiet ville varetektsfengsle hadde utenlandsk bakgrunn (+)

Grov narkotikaovertredelse

I Nedre Romerike tingrett ble en mann av utenlandsk opprinnelse ilagt fortsatt varetektsfengsling. Mannen er født i 1964. 

«Retten bemerker at siktede er uten kjent tilknytning til Norge. Siktelsen gjelder en grov narkotikaovertredelse og siktede risikerer en lengre fengselsstraff ved eventuell domfellelse», heter det i kjennelsen. 

Illegal innvandrer

En ble idømt fengselsstraff etter å ha bodd ulovlig i Norge i fem år. 

Han fikk endelig avslag på sin søknad om asyl i Norge ved Utlendingsnemndas (UNEs) vedtak av 30. mai 2012. Ved Utlendingsdirektoratets (UDIs) vedtak av 23. april 2014 ble han besluttet utvist fra landet. Han har likevel fortsatt å oppholde seg i Norge.

Resett trenger din hjelp

Du kan støtte oss på Vipps nummer 124526.
Bankoverføring til kontonummer 1503.94.12826.
SMS "Resett fast" (59,- pr. mnd.) eller SMS "Resett" (200,- en gang) til 2474.

NB: Dette er helt separat fra Resett-abonnement og gir ikke tilgang til abonnementsinnhold. Resett-abonnement finner du ved å trykke her.