FNs hovedkvarter i New York. Illustrasjonsbilde. Jens Junge, Pixabay.
annonse
annonse

FN blir brukt av venstreradikale og såkalte «antirasistiske» organisasjoner for å utøve påvirkning på norsk politikk. Der de ikke når frem overfor norske politikere direkte kan de bedrive lobbyvirksomhet via FN.

Et eksempel på dette er «Norwegian NGO Alternative Report Supplementing and Commenting on Norway’s 23. /24. Report to CERD» fra 2018 (CERD = Committee on the Elimination of Racial Discrimination/FNs rasediskrimineringskomité). Her sladrer de til FN på nordmenn som har uttrykt seg kritisk til innvandring og islam. Folk henges endog ut med navn.

Resett er omtalt slik:

annonse

«It has instead proven to be a hotchpotch of personal harassment aimed at, for example, a young participant in the debate on social affairs Sumaya Jirde Ali. Ali is accused of spitting on Norway and kicking Norway in the crutch. She is referred to as “the sharp point of the heavy Somali spear that has extremely large families and has been thrown into Norway”. Lurås calls this referring to Ali in “slightly critical terms”. It is difficult to call this anything but racism.

[…]

Resett believes there is a multi-cultural conspiracy against the right-wing. They believe that the left-wing are, through Muslim mass immigration, breaking down society or replacing the population – to paraphrase Resett’s Maria Zähler. This makes the ethnocentrism or monoculture that Resett supports in its manifesto impossible.»

annonse

Blir dette tatt på alvor av norske myndigheter? Ja, ikke bare det, det er til og med finansert av regjeringen – fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. [Det er usikkert om det var under Solveig Horne eller Linda Cathrine Hofstad Hellelands tid i nevnte departement, som har endret navn flere ganger.]

Fra den samme rapporten side 5:

«The report has been made possible thanks to financial support from the Ministry of Children, Equality and Inclusion. The work has been coordinated by Norwegian Centre against Racism (Antirasistisk Senter), a non-governmental organization whose main objective is to fight racism and discrimination.»

Les også: Venstreradikalt fjas truer opplysning og fremgang i Vesten

Så Erna Solbergs regjering har altså brukt penger til å få laget en rapport som henger ut nordmenn som rasister og konspirasjonsteoretikere. Hva er FrPs forklaring på å ha vært med på å bevilge penger til noe slikt? De burde be de omtalte i rapporten om unnskyldning umiddelbart.

Situasjonen i Norge i dag er at flere blir dømt for påstått rasisme. Spørsmålet er hvordan vi kom dit. I et FN-dokument fra «Working Group on the Universal Periodic Review, Sixth session, Geneva, 30 November -11 December 2009» fremgår det at ECRI (the European Commission against Racism and Intolerance) vil at norske myndigheter skal påvirke norske dommere hva angår saker om rasisme:

«ECRI recommended that the Norwegian authorities: promote awareness among judges of international standards concerning racist expression, and remain open to the possibility of fine-tuning legislation in this field; strengthen their efforts to counter instances of racist expression committed through the internet; and monitor the situation and address all manifestations of Islamophobia, antisemitism and racism and discrimination against members of the indigenous Sami population.»

Vi skal ikke se bort fra at norske myndigheter tar hensyn til slike innspill. At rettstilstanden har gått i den retningen som ECRI bad om i 2009 via landhøringene i FN er det ikke noen tvil om.

annonse

Norges smisking med FN er et aldri hvilende prosjekt. I et skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde til utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide, besvart 26. april 2018, står det at Norge lanserte sitt kandidatur til FNs sikkerhetsråd allerede i 2007(!)

Det var i den rødgrønne regjeringens tid, så det er åpenbart at den globale agendaen fra norsk side er den samme uansett hvilken regjering vi har. Norge er som kjent også en stor bidragsyter til FN, selv med FrP i regjering:

«Hvor mange penger gir Norge til FN, og hva får vi igjen? Norge gir omtrent 8 milliarder kroner i bistand gjennom FN (2014). FN organisasjonene er en av våre viktigste bistandskanaler. Norge er FNs sjette største bidragsyter totalt. Norge er den fjerde største bidragsyteren til FN når deg gjelder utvikling og humanitær bistand.»

Det er uklart om dette er hele den norske FN-regningen. Internasjonal godhetsposering er ikke billig.

Norsk smisking gir resultater. I FN-dokumentet «Human Rights Council adopts Outcomes of Universal Periodic Review of Norway, Albania and the Democratic Republic of the Congo» fra 18. september 2014 kan vi se at Algerie var fornøyd med Norge:

«Algeria noted with satisfaction the many recommendations accepted and the efforts to combat all forms of discrimination, including Islamophobia.»

Støtte fra autoritære regimer er viktig, for nå er det tid for FNs 74. generalforsamling. Hva er så Norges hovedprioritering der? Er det ytringsfriheten? Kamp mot tortur og brutale straffemetoder? Nei, det er selvsagt Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd, ifølge regjeringen.no:

«Ettersom valget til FNs sikkerhetsråd finner sted under denne generalforsamlingen, er den viktigste målsettingen for Norges delegasjon i år å sikre tilstrekkelig støtte blant FNs medlemsland for Norges kandidatur for perioden 2021–22. Valget finner sted i juni 2020. Norge konkurrerer med Canada og Irland om to plasser for Vestgruppen.»

Fra statsministerens program for uke 38:

«Statsminister Erna Solberg leier Noregs delegasjon til FNs 74. generalforsamling i New York hausten 2019. Generalforsamlinga vert innleia med ei høgnivåveke frå 21. september.»

Og utenriksministeren skal være der i 8 dager, ifølge et utdrag fra utenriksdepartementets program uke 38:

annonse

«Laurdag 21. – laurdag 28. september
Utanriksminister Eriksen Søreide deltek på FN si generalforsamling i New York.»

I tillegg skal helseminister Bent Høie være der 22., 23. og 24. september.

Da skal det altså være to statsråder, i tillegg til statsministeren, på FNs generalforsamling. (Det står ikke noe sted noen samlet oversikt over hvem som skal være med i delegasjonen til FN, så det kan være flere, som f.eks. rådgivere.)

Men uansett er det ikke akseptabelt at regjeringen møter så mannsterkt opp. Og hva gjør helseministeren der? Synes han ikke det er nok å gjøre med det norske helsevesenet?

Hadde regjeringen vært like ivrig til å håndtere problemer innenfor Norges grenser som den er til å kjempe for å få Norge inn i FNs sikkerhetsråd kunne den virkelig fått til noe.

Oppgave til Erna Solberg:

Skru igjen pengestrømmen til FN-systemet, og slutt å abonnere på den venstreradikale politikken derfra!

Les også: Norge smisker med korrupte regimer for å få plass i FNs sikkerhetsråd

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon