Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Flere læreplasser og ekstra faglig påfyll for innvandrerungdom skal få flere av dem til å fullføre videregående skole.

Regjeringen vil sette av til sammen 50 millioner kroner for å få dette til i neste års statsbudsjett.

Tall fra Utdanningsdirektoratet viser at 57,9 prosent av ungdom som har innvandret til Norge, fikk læreplass. Tilsvarende tall for norskfødt ungdom med to utenlandsfødte foreldre var 58,3 prosent.

annonse

Blant ungdom i den øvrige del av befolkningen fikk imidlertid 74,6 prosent lærlingplass.

– Vi ser at ungdom med innvandrerbakgrunn som kommer til Norge i ungdomsårene, har høyere frafall i videregående skole. Vi har ambisjoner om at flere ungdommer skal fullføre og bestå, og at flere skal få læreplass og ta fagbrev, sier kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) til NTB.

Det blir også mer penger til en ny tilskuddsordning for fagopplæring for unge voksne med innvandrerbakgrunn som har rett til videregående opplæring.

10 millioner til områdesatsing
Regjeringen vil gi 10 millioner kroner mer til områdesatsinger, som er penger rettet mot områder med vanskelige levekår.

annonse

– Vi fortsetter økningen på dette området. Vi økte med 10 millioner også i fjorårets budsjett, sier Sanner.

Det vil også bli satt av 15 millioner til flere tilrettelagte tilbud om fag- og yrkesopplæring for voksne innvandrere som har fullført det som tilsvarer vår grunnskole, og som dermed har rett til videregående opplæring.

Økt støtte til kombinasjonsklasser
Flere skal etter planen få plass i kombinasjonsklassene, som skal gi et bedre tilbud og forutsetninger for å fullføre og bestå. Tilbudet gjelder ungdom som ikke kan norsk godt nok, og som har rett til videregående opplæring. 1.222 elever fikk dette tilbudet i fjor, mens om lag 2.222 elever får plass i år.

Med forslaget i kommende statsbudsjett på 25 millioner kroner vil fylkene kunne tilby rundt 3.000 elever plass, og ordningen skal dekke hele landet.

– Kombinasjonsklassene gir elevene som trenger det, ekstra påfyll før de kan begynne i det ordinære løpet, enten det er yrkesfag eller på studieforberedende. Dette er tilpasset undervisning i praksis, og summen av disse forslagene vil bidra til at flere vil fullføre og bestå, sier Sanner.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon