Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Jeg har lest artikkelen Noe er ikke som det skal hos Stormberg, som bygger på innlegget: Tidligere Stormberg-ansatt står frem og forteller om «moralsk forkastelig» fremferd (begge datert 15.09.19).

Jeg tar ikke stilling til selve saken, men å rapportere om feider, for derved å holde næringslivsledere ansvarlige, er i allmenhetens interesse. Det er derfor svært viktig at media evner å rapportere om ulovlige eller uryddige forhold fra store og små næringslivs aktører, slik Resett velger å gjøre i dette tilfellet

Jeg er Elena Guderud, og har opplevd noe av den samme fremgangsmåten som Tom Ågedal viser til. En kollega (som er alenemor) og jeg (som er tobarnsmor) følte oss presset inn i redusert 60 % stilling ved tilbakekomst til jobb etter fødselspermisjon (begge har kontrakt på 100 % stilling før permisjon). Vi jobber side om side som kassadamer i butikk i NorgesGruppen. Min kollega gikk motvillig med på å jobbe redusert stilling på 60 %, hennes økonomiske tap dekkes nå av NAV og dine skattekroner.

annonse

Er dette modus operandi for ledelsen?

Jeg ble ansatt i NorgesGruppen med arbeidskontrakt datert 31.05.07, i 100 % stilling som kasserer for Meny Helgerudhallen AS. Jeg la vekt på å gjøre best mulig jobb for NorgesGruppen i 10 år, til lille Olav ble født 31.05.17. Jeg gikk ut i avtalt foreldrepermisjon våren 2017, som varte frem til 01.05.19.

NorgesGruppen gjennomførte en virksomhetsoverdragelse fra Meny – til SPAR Helgerudhallen i 2018. I mars 2019 tok jeg eget initiativ til møte med min nye sjef i SPAR, for å forberede tilbakekomst etter permisjon. Min nye sjef, som var tidligere kollega og assisterende butikksjef i Meny, startet med å si:

annonse

«Jeg har ansatt folk i fast jobb, ikke midlertidig fordi jeg trodde du hadde sluttet. Nå blir de lei seg.»

Rett etter dette møtet 07.03.19, sender min nye sjef en mail der han bl.a. skriver: «Ifølge din kontrakt har du en 60 prosent stilling hos oss 22.5 timer i uka.» Jeg har ikke kjent til, har aldri sett, vært forelagt eller signert en slik avtale. Det representerer en ulovlig handling fra NorgesGruppen, slik jeg ser det.

Dette skulle vise seg å være begynnelsen på mange måneder med «tau-trekking» med en motvillig ledelse i NorgesGruppen. Min mann Berge skrev mail til ledelsen i NorgesGruppen 08.03.19, der vi anmodet HR-direktør om å ta snarlig kontakt slik at vi sammen kunne rette opp dette. Det ble ikke gjort.

Etter mye kontakt per telefon, sms og mail med ledelsen helt til opp til konsernsjef i NorgesGruppen, mottok vi en mail 28.03.19 fra administrerende direktør, som startet med å skrive:

«Jeg viser til tidligere korrespondanse, og utover denne har vi ingen ytterligere kommentarer.»

Han avsluttet med å fastslå at faktiske registrerte timer «stemmer med en avtale om 60% stilling».

Les også: Morgenbladet med ny vri på konseptet «Åndenes makt»

Jeg tar kampen for mors rettigheter

annonse

Berge og jeg forstod da at ledelsen i NorgesGruppen ikke ønsket å snakke med en enkel kassadame, og jeg valgte derfor å innklage administrerende direktør til Forliksrådet i Oslo 01.04.19. Vi vurderte dette som eneste mulighet til å få til et møte, med det vi opplever som en «arrogant arbeidsgiver».

Berge og jeg har etter dette fått to møter med ledelsen i NorgesGruppen, 27.06.19 og 27.08.19. Det har vært innrømmet feil fra ledelsens side, men vi har ikke klart å komme til enighet om minnelig løsning. Det er derfor innkalt til rettsmøte 08.10.19.

God eierstyring i NorgesGruppen

Jeg valgte derfor å skrive et åpent brev 30.08.19 til de tre majoritetseierne av NorgesGruppen, for å informere dem om det som best kan beskrives som dårlig ledelse i NorgesGruppen. Berge og jeg ble positivt overrasket av å motta hurtig respons i mail 02.09.19 fra Johan Johannson, der han skriver:

«På vegne av Knut Hartvig, Torbjørn og meg selv har din henvendelse blitt sendt som en sak til Varslingsgruppen i NorgesGruppen ASA for videre behandling. Vi oppfatter at du anser behandlingen fra selskapet som uakseptabel, og at Varslingsgruppen derfor er rett adressat for henvendelsen din.»

Dette er et godt eksempel på god eierstyring, slik vi opplever det. Når ledelsen ser ut til å svikte, er det viktig at eierne tar ansvar.

annonse

Les også: – Klimadebatten har blitt en konkurranse om å være mest redd og bekymret

Forventninger til avklaring fra EY

Vi har hatt et positivt møte med representanter for Ernst & Young 10.09.19, som er NorgesGruppens eksterne samarbeidspartner i varslingssaker.

Vi har forventninger til at EY vil utrede saken grundig med formål: Å rette forhold, så NorgesGruppen kan oppfylle Kundens 10 prioriteringer i tråd med det NorgesGruppen selv beskriver som viktigst å prioritere: Rettferdig behandling av ansatte. På NorgesGruppens mange fine nettsider, står det:

«Hvert år siden 2015 har vi også gjennomført en undersøkelse blant kundene våre, om hva de mener er viktigst å prioritere innen bærekraft for en dagligvareaktør. Resultatene understreker betydningen av de fem innsatsområdene våre. Rettferdig behandling av ansatte har ligget på topp siden den første undersøkelsen.»

Jeg er takknemlig overfor eierne, som har «møtt ballen» og tatt hurtig initiativ til å foreta nærmere undersøkelser for å avkrefte eller bekrefte de anførsler vi har fremmet overfor ledelsen. Når ledelsen ikke har ønsket kontakt for å avklare uryddige (trolig også ulovlige) forhold, så er det betryggende at eiere har tatt ansvar ved å igangsette undersøkelser for å finne svar – eventuelt også gode løsninger.

Oppfølging

Resett har tatt kontakt med NorgesGruppen for en kommentar til saken. Hanne Evensen fra Kjøpmannshuset Norge, som SPAR-kjeden er underlagt, ønsker foreløpig ikke å kommentere forholdene.

– Vi kjenner godt til denne saken og vi har forsøkt å komme frem til en løsning, men det har vi dessverre ikke klart. Nå ligger saken i forliksrådet og vi er også kjent med at det er kommet en varslingssak som behandles av vår eksterne samarbeidspartner Ernst&Young. Vi må la disse prosessene gå sin gang, så jeg ønsker ikke å kommentere denne saken ytterligere nå.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon