Finansminister Siv Jensen (Frp) har beregninger liggende for hva «no deal» vil kunne koste Norge. Men så langt er tallene ikke blitt offentliggjort. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Et internt notat i Finansdepartementet beskriver økonomiske konsekvenser for Norge hvis Storbritannia krasjer ut av EU uten å ha noen avtale på plass.

Det hemmelige notatet er utarbeidet i Finansdepartementets økonomiavdeling og inneholder beregninger av hvor hardt norsk økonomi kan bli rammet hvis etterspørselen faller hos våre handelspartnere på grunn av brexit.

Beregningene er gjort som en del av budsjettarbeidet. Men departementet ønsker ikke å svare på om innholdet faktisk vil bli offentliggjort når budsjettforslaget for 2020 legges fram.

annonse

– Det får du vite på mandag, sier statssekretær Brage Baklien (Frp) i en skriftlig uttalelse til NTB.

– Jeg vil ikke si noe som hva som kommer og ikke kommer i forbindelse med statsbudsjettet.

SSB-modell

I utgangspunktet ville ikke Finansdepartementet innrømme at notatet eksisterte i det hele tatt. Men ved hjelp av en formell innsynsbegjæring etter offentlighetsloven har NTB nå fått stadfestet at departementet har forsøkt å beregne hva en avtaleløs brexit vil koste Norge.

annonse

I analysene har Finansdepartementets økonomiavdeling basert seg på «no deal»-prognoser fra IMF, OECD, Bank of England og Office for Budget Responsibility i Storbritannia.

Finansdepartementet har så tatt i bruk SSBs makroøkonomiske modell KVARTS for å beregne de økonomiske konsekvensene for Norge. Beregningene viser hva ulike fall i etterspørselen hos Norges handelspartnere isolert sett vil kunne bety for norsk økonomi.

– Formålet er å vurdere om vi kan si noe om hvordan en «no deal»-brexit vil kunne påvirke internasjonal økonomi, og hvordan det videre vil kunne få konsekvenser for norsk økonomi, forklarer Baklien.

Stor usikkerhet

Finansdepartementet understreker at usikkerheten om brexit er stor, og at modellberegninger derfor har begrenset verdi. Det er også betydelig sprik i prognosene som internasjonale organisasjoner har lagt fram.

Men at bildet er negativt, er ikke til å legge skjul på. Departementets bekymring er spesielt at en økonomisk nedtur i Storbritannia og EU skal føre til svekket etterspørsel etter norsk eksport.

IMF har anslått at «no deal» vil kunne føre til at bruttonasjonalproduktet (BNP) i Storbritannia blir 3,5 prosent lavere i 2021 enn det ellers ville ha vært. Andre prognoser har vist en langsiktig negativ effekt på britisk BNP på opp mot 10 prosent.

Frykt for kaos

Et annet problem er det kaoset som vil kunne oppstå hvis Storbritannia forlater EU uten å ha noen avtale på plass.

Britene har selv offentliggjort dokumenter som viser at det i verste fall kan bli snakk om opptøyer i gatene, mangel på mat og medisiner og lastebiler som står i kø på grensa i dagevis for å bli tollklarert.

annonse

I den køen kan også lastebiler med varer fra Norge bli fanget. Men norske eksportører har likevel fordeler sammenlignet med EUs medlemsland. Fordi Norge står utenfor EU, har vi nemlig vært i posisjon til å inngå egne kriseavtaler med britene som sikrer at vareflyten mellom Norge og Storbritannia vil kunne fortsette mer eller mindre som i dag i en «no deal»-situasjon.

Norsk økonomi er dessuten i god forfatning, yrkesdeltakelsen høy og statsfinansene solide, påpeker Baklien.

– Det gjør oss motstandsdyktige, sier han.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon