Statsminister Erna Solberg (H). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

Regjeringen vurderer å iverksette en handlingsplan mot muslimhat. Det er svært viktig å unngå hat eller andre motsetninger mellom ulike grupper i samfunnet.

Men en eventuell handlingsplan mot muslimhat må i så fall ha en oppfatning om hva muslimhat er, og det må avgrenses mot meningsytringer. Også muslimer må tåle å bli kritisert.  

Når muslimske kvinner går med hijab eller nekter å håndhilse, vil mange få inntrykk av at de ikke ønsker å bli en del av det norske fellesskapet, men ønsker å plassere seg utenfor, i et parallellsamfunn. Å reagere negativt på slike handlinger er ikke muslimhat.

annonse

Les også: Erna Solberg med desinformasjon om drapet på Johanne

Islam har i stor grad vært preget av vold, intoleranse, undertrykking og krav om særbehandling. Å påpeke dette er ikke muslimhat.

Det er dessverre slik at hvis noen i en gruppe oppfører seg på en ufordelaktig måte, vil dette lett gå ut over alle i gruppen. Det må man være oppmerksom på også når man kommer som innvandrer til et land. 

En sentral del av islam er et sett av rettsregler (sharia) som til dels er uforenlig med vestlige verdier og grunnleggende menneskerettigheter som ytringsfrihet, religionsfrihet, demokrati og likestilling mellom mann og kvinne. At innvandring av mennesker fra en slik kultur vil by på problemer, er åpenbart. Det viser også erfaringer fra islams nesten 1400 år lange historie.

Integrering er mer enn å lære norsk og å komme i arbeid. Det handler også om å bli en del av Norge som nasjon. Å integrere betyr å innpasse i et hele. Det må medføre at man blir en del av det norske fellesskapet, med den følelse av tilhørighet og lojalitet som dette innebærer.   

Å påpeke dette er ikke muslimhat. Dette handler om ytringsfrihet, som er hjemlet i Grunnloven § 100 og folkeretten. Ytringsfrihetens grenser skal være vide. En handlingsplan mot muslimhat eller hva som helst annet må ikke innskrenke ytringsfriheten. Det ville være grunnlovsstridig. 

Myndighetene iverksatte for en stund siden en handlingsplan mot antisemittisme. Etter andre verdenskrig har norske jøder aldri blitt utsatt for så mye trusler, hat og forfølgelse som nå. Blant dem som har gjort seg skyldig i dette, er muslimer dessverre   

sterkt overrepresentert. Vi kan ikke ha det slik at mennesker som får opphold i Norge, går i gang med å trakassere eller forfølge norske borgere. Skal Norge også i fremtiden kunne være en trygg havn for forfulgte, kan vi ikke føre en politikk som innebærer at norske borgere blir forfulgt i sitt eget land. En eventuell handlingsplan mot muslimhat må også se på bakgrunnen for handlingsplanen mot antisemittisme. Handlingsplanene må i så fall sees i sammenheng med hverandre.

Les også: Undersøkelse viser: Seks av de åtte mest rasistiske landene i verden er muslimske

annonse

Skal man greie å redusere motsetninger mellom ulike grupper i samfunnet, må alle bidra og ta ansvar. En eventuell handlingsplan mot muslimhat bør derfor også iverksettes innad i de muslimske miljøene. Muslimer bør vurdere hva de selv kan  gjøre for å bedre det inntrykket som mange har fått. Et av flere sentrale spørsmål i en slik sammenheng vil være: Hvordan bør vi muslimer oppføre oss overfor jøder? Også muslimer må feie for egen dør.

I Norge er det demokrati, ytringsfrihet, religionsfrihet og likestilling mellom mann og kvinne. Dette må alle respektere. I  Håvamål står det «Lov følge eller land fly». Denne setningen fra norrøn tid er like aktuell i våre dager.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon