Illustrasjonsfoto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix
annonse
annonse

I løpet av 2020 er det ventet at politiet vil nå målet om to polititjenestemenn per 1.000 innbyggere, men NTL Politiet mener bemanningsmålet er skivebom.

Leder i politiets nest største fagforening, Terje Skaarud, er kritisk til ansettelsespolitikken. Han mener målet har vært en hvilepute og at ansettelsesstatistikken tenderer til å være meningsløs.

– Vi opplever at det ansettes veldig smalt. Vi er i 2019. Kriminaliteten og tidene forandrer seg, og da må vi også rekruttere folk med en annen kompetanse. Vi trenger spesialister som dataingeniører, og ikke bare politibetjenter, sier han til NTB.

annonse
Uriktig telling

I 2008 kom rapporten «Politiet mot 2020, Bemannings- og kompetansebehov i politiet» hvor tankegangen om at politiet skal ha to politiårsverk per 1000 innbyggere innen 2020 for første gang ble lansert.

I en rapport som NTL Politiet kom med i 2017, etter å ha gjennomgått politiets oppgaver og hvem som utfører dem, skrev arbeidstakerorganisasjonen at politietaten bruker stillingskodene slik at bildet av situasjonen blir uriktig.

– Man teller ikke det mannskapet som faktisk gjør politioppgaver, men hvor mange som er i stillingskoden. Siden mange ansatte i politiet ikke innehar stillingskoder som sier noe om deres funksjon, vil det si at tellingen av antall ansatte på denne måten fører til feiltelling, het det i rapporten.

Snodig
annonse

Dette mener Skaarud at ikke har endret seg siden 2017.

– Det er snodig hvordan det telles. Ansatte politifolk på tinghuset telles med selv om disse utfører samme tjeneste som sivilt ansatte, som ikke teller med. Før var oppmerksomheten rettet mot å få politifolk ut på gata, nå er det ikke så farlig lenger, sier han.

Fagforeningslederen forteller at Oslo tinghus daglig låner daglig inn politibetjenter fra stasjonene i Oslo for å få tjenesten til å gå rundt.

– Dette er arbeid sivile kan og skal utføre, nettopp for å bruke politiressursene til rene politioppgaver. Å benytte politibetjenter til vakthold i retten, er bortkastet bruk av ressurser, men dette snakkes det ikke om fordi det er med på innfri måltallet på to per 1000, sier han.

Trenger annen kompetanse

3. september besøkte statsminister Erna Solberg (H) og justisminister Jøran Kallmyr (Frp) Lillestrøm politistasjon. De sa at regjeringen i statsbudsjettet skal styrke politiet med 350 millioner kroner i 2020 og bevilge 100 millioner til ansettelse av flere politistudenter, for å sikre at politiet når bemanningsmålet.

To politi per 1.000 innbygger er i dag målet på landsbasis, men krefter taler for at gjennomsnittsmålet på sikt også skal gjelde i hvert enkelt av politidistriktene. Dette blir helt feil, mener fagforeningsleder Skaarud.

Han understreker at det fremdeles trengs betjenter i gatene, og at det er viktig at studentene får seg jobb, men at politiet også trenger ansatte med annen bakgrunn.

– Når Møre og Romsdal trenger en person som kan jobbe med datakriminalitet, så trenger de en som er skikkelig god på data, ikke en nyutdannet politibetjent fra Politihøgskolen, for å oppfylle målet, sier han.

annonse
Politisk målsetting

NTB har forelagt Politidirektoratet og Justisdepartementet kritikken fra NTL Politi.

Assisterende politidirektør Håkon Skulstad sier at det trengs flere politifolk for å løse samfunnsoppdraget på en god måte, og at det er en politisk målsetting å nå to politi per tusen innbyggere i løpet av 2020.

– For å møte endringene i kriminaliteten framover har politiet også behov for å styrke seg med annen kompetanse, som for eksempel medarbeidere med spisskompetanse innenfor IKT, sier han.

Justisdepartementet har ikke besvart NTBs henvendelser.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon