Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Ap har varslet at de store forlikenes tid er forbi. Det gjør Høyre og Frp bekymret for splittelse og omkamper når neste langtidsplan for Forsvaret skal vedtas.

Tirsdag gir forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sitt fagmilitære råd til forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen (H). Der skal han skissere hva han mener regjeringen bør stille opp med i neste langtidsplan for Forsvaret. Den skal legges fram for Stortinget til våren.

Forsvarssjefen har allerede gitt tydelig beskjed om at dagens forsvar er «under minimum». Nå vil han ha pengebruken opp – helst til over 2 prosent av BNP.

annonse
Vil ha våpenhvile

Høyres forsvarspolitiske talsperson, Hårek Elvenes, mener spørsmålet er så viktig at regjering og opposisjon bør legge ordinære politiske stridigheter til side og inngå våpenhvile.

– Det Forsvaret trenger minst av alt, er omkamper på dette området. Det er lammende for utviklingen av Forsvaret og reduserer forsvarsevnen, sier Elvenes til NTB.

Hans ønske er en forsvarsplan som kan stå seg under ulike regjeringskonstellasjoner.

– Da reduserer du muligheten for omkamp, du skaper forutsigbarhet for utviklingen av Forsvaret, og du reduserer faren for feilinvesteringer.

annonse
Bekymret over nye signaler

Elvenes sier han har merket signalene Arbeiderpartiet har kommet med den siste tida om at de store forlikenes tid kan være forbi i norsk politikk, og at Arbeiderpartiet nå er innstilt på å være et tydeligere opposisjonsparti.

Ifølge Elvenes vil det være oppsiktsvekkende hvis dette også skal gjelde i forsvarspolitikken.

– Arbeiderpartiet og Høyre har stått sammen i forsvars- og sikkerhetspolitikken etter annen verdenskrig og fått fram det beste i hverandre, fordi hensynet til landets suverenitet og folkets trygghet har gått foran, sier han.

«Viktigere enn politisk spill»

Elvenes får full oppbakking fra Fremskrittspartiets Per-Willy Amundsen.

– Det er i alles interesse at vi nå samler oss i størst mulig grad om en langsiktig opptrapping av Forsvaret. Jeg vil gjerne ha så mange partier som mulig med på det, sier Amundsen.

annonse

Målet må være forutsigbarhet, uavhengig av hvem som sitter i regjering etter valget i 2021, mener han.

– Dette er viktigere enn politisk spill og småkampene som til enhver tid er oppe.

Avventende

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt (Ap) sier hun vil se hva regjeringen foreslår, før hun tar stilling til saken.

Før forrige langtidsplan gjorde Ap et landsmøtevedtak om å gå inn for et forlik. Men noe slikt vedtak har ikke partiet gjort denne gangen.

– Store flertall bak store investeringer er usedvanlig viktig. Hvis ikke risikerer du å gå til anskaffelser som det blir uenighet om etterpå. Det er lite ansvarlig, sier Huitfeldt til NTB.

Men tilliten til regjeringen er tynnslitt, advarer hun. Arbeiderpartiet beskylder blant annet regjeringen for å ha brutt forliket som ble inngått om hærplanen for årene fram mot 2020.

– Det blir vanskelig å inngå store avtaler, hvis forsvarsministeren bare kan gjøre det om i Stortinget etterpå, sier Huitfeldt.

Fakta om langtidsplanen for Forsvaret

annonse

* Våren 2020 skal regjeringen legge fram Forsvarets langtidsplan for perioden 2021–2024. Her angis hovedlinjene, forsvarspolitiske mål, oppgaver, ambisjonsnivå og økonomiske rammer for Forsvaret. Den forrige langtidsplanen ble lagt fram i 2016.

* Tirsdag 8. oktober legger forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sin fagmilitære anbefaling til langtidsplanen.

* Forsvarssjefen har varslet at han vil presentere fire ulike modeller som politikerne kan velge blant. De fire modellene vil alle innebære en oppskalering fra dagens nivå.

* Forsvarssjefen har sagt at minst én av modellene vil innebære at pengebruken økes til et nivå rundt, eller over, NATOs mål om å bruke minst 2 prosent av bruttonasjonalproduktet (BNP) på forsvar.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon