Kommunevalg. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
annonse
annonse

Kommunestyret i Evenes sier nei til omvalg selv om det ble avdekket en rekke stemmer med feil og på avveie under årets kommunevalg.

Et flertall på 13 av kommunestyrets 17 medlemmer stemte for å godkjente valget under sitt første konstituerende møte tirsdag. Flertallet peker på at selv om det er funnet omfattende feil etter valget, så skal ikke det ha påvirket resultatet og mandatfordelingen.

Kommunestyret vil samtidig ha en ekstern gransking av valget.

annonse

– Vi skal aldri mer komme i en slik situasjon. Det har vært fryktelig ubehagelig. Vi må jobbe for å gjenopprette tilliten hos velgerne, fastslo avtroppende ordfører Sisilja Viksund (H).

Ikke lov til omvalg

Nordlandskommunen Evenes ble satt ettertrykkelig på kartet etter årets kommunestyre- og fylkestingsvalg. En rekke feil og avvik, inkludert tolv stemmer uten offentlig stempel og elleve stemmer flere enn det var kryss i manntallet, ble avdekket i kjølvannet av valget.

Under møtet uttalte Sps representant Birgitte Rørvik Bruun at det også skal ha blitt tuklet med SVs valgsedler, der flere velgere skal ha opplevd å finne ferdige avkryssede lister.

Kommunens valgstyre hadde opprinnelig innstilt på omvalg, men et flertall i valgstyret endret syn i etterkant. Årsaken var at Valgdirektoratet tok kontakt og informerte at det ikke var hjemmel i loven til å underkjenne valget, fordi avvikene ikke har ført til endring i mandatfordelingen.

annonse

I etterkant av valget har det vært gjennomført omfattende omtellinger og forsøk på kartlegging av avvikene.

– Men vi sitter igjen med 12 forkastede stemmer uten offentlig stempel, og hvor de 12 kommer fra, det framstår for meg som et mysterium, og i Norge skal det ikke være mysterium når det kommer til valg eller valgresultat, uttalte Sisilja Viksund.

Sp stemte nei

Et mindretall på fire representanter, anført av Senterpartiet, mente valget burde ha blitt underkjent.

– Det som har skjedd, sier meg at stemmemassen i Evenes er forurenset. Det er kommet noe inn som valgstyret ikke vet hvor kommer fra, og da blir jeg usikker, uttalte Sp-representant Svein Nilsen.

– Det går utover tilliten til demokratiet og oss som politikere. Vi ser en avviksrapport med 26 avvik, så hører jeg andre fortelle om flere avvik som ikke står der, fordi de ikke er sendt inn. Vi vet at stemmer fra Evenes-valget har vært på avveie i Bodø. Jeg har ikke den nødvendig tryggheten til å tro at dette valgresultatet er korrekt. Jeg har ikke tillit til at dette ikke har påvirket mandatfordelingen, uttalte Sps representant Skjalg Hamnes.

annonse
Krever plan

Ap-representant Terje Bartholsen fastslo at tilliten til valg er helt grunnleggende i et demokrati, og at Evenes ikke hadde bestått prøven:

– Ingen andre kommuner har hatt noe i nærheten av de samme utfordringene. I Ap har vi imidlertid kommet til konklusjonen om at vi ikke har hjemmel til å underkjenne valget nå, uttalte han.

Kommunestyret vedtok i tillegg til en ekstern gransking og at rådmannen i forkant av neste valg må legge fram en oversiktlig plan for valggjennomføringen med særlig fokus på rutiner og opplæring.

Rådmann Rolf M. Lossius har tidligere erkjent at kommunen administrativt har sviktet på gjennomføringen og har beklaget dette på det sterkeste.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon