Foto: Trond Reidar Teigen / NTB scanpix
annonse
annonse

Borgarting lagmannsrett starter tirsdag ankebehandlingen i en sak der en mann står tiltalt for inngåelse av terrorforbund og deltakelse i blant annet IS.

Tiltalte er etnisk uigur og kinesisk statsborger. Han kom til Norge i forbindelse med familiegjenforening i 2012. To år senere fikk han oppholdstillatelse med flyktningstatus.

Den snart 31 år gamle mannen har anket over skyldspørsmålet og straffutmålingen, mens påtalemyndigheten har anket over straffutmålingen. 3. april i år ble han dømt til sju år og tre måneders fengsel i Oslo tingrett.

annonse

Da Utlendingsdirektoratet sendte ham en påminnelse om at oppholdstillatelsen måtte fornyes, var han i Tyrkia. Derfra gikk turen i to omganger til Syria.

I retten forklarte han at han ved flere anledninger var bevæpnet. Men da saken mot ham startet, nektet han straffskyld. Han forklarte at hans motivasjon var å slutte seg til Turkmenistan Islamic Party og andre uigurer, som ledd i uigurenes kamp mot kineserne.

I tingretten ble det bevist at tiltalte var klar over at organisasjonene han sluttet seg til, drev med aksjoner som var å anse som terrorhandlinger. Men den merket seg at hans motivasjon som fremmedkriger syntes å være en annen enn for mange andre.

De som prosederte i tingretten skal også føre saken i lagmannsretten, statsadvokat Frederik G. Ranke og advokat Brynjar Meling.

annonse

Ankesaken går som meddomsrettssak med to fagdommere og fem lekdommere. Rettens ledes av lagdommer Jan Eivind Norheim. Det er satt av ti dager til hovedforhandlingen i lagmannsretten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon