Illustrasjonsbilde. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
annonse
annonse

I et brev fra Med Israel for fred (MIFF) til Riksrevisjonen kommer det fram at Norge fremdeles finansierer belønning av palestinske terrorister og deres familier. 

Det presiseres at Norges årlige budsjettstøtte på 235 millioner kroner til palestinske selvstyremyndigheter (PA) brukes til å belønne både fengslende terrorister og løslatte terrorister, samt deres familier: 

«Det er dokumentert overfor Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité at PA har et sinnrikt, skalert system for å belønne dømte terrorister i israelske fengsler,» står det i brevet.

annonse

Les også: Lars Akerhaug: Vanskelig for Frp å gjøre kjernevelgerne til lags med et statsbudsjett 

Dekker over 

Finansiering av terrorisme er problematisk i seg selv, men årsaken til at Conrad Myrland, daglig leder og ansvarlig redaktør i MIFF, nok en gang har tatt til pennen, er at den norske stat nå forsvarer utbetalingene uten dokumenterte beviser. 

Conrad Myrland
Foto: Audun Braastad / NTB scanpix
annonse

Det er svært alvorlig at regjeringen skriver inn i statsbudsjettet til Stortinget at norsk bistand ikke går til palestinske fanger. Det er skrønen PA har fortalt i mange år. Det er en ting at man velger å tro på det, noe annet at de uten skam serverer dette til det norsk folk som om det skulle være sant, sier Myrland til Resett.

Avsnittet i statsbudsjettet lyder: «Norsk bistand til Palestina går ikke til palestinske fanger. Norge har ved flere anledninger gjort det klart for de palestinske selvstyremyndighetene at den nåværende fangestøtteordningen er uakseptabel og må avvikles. Norge arbeider sammen med andre sentrale givere for å avvikle den eksisterende ordningen.»

Hvordan vil palestinerne ta Norges formaninger alvorlig når de ser at regjeringen velger å tro på og videreformidle deres egen løgn? spør Myrland i egen kronikk

Penger inn i PAs generelle budsjettet vil uvilkårlig også gå inn i belønningssystemet, uavhengig av hva PA eller statsbudsjettets ordlyd sier.  

Les også: Siv Jensen vil holde igjen på pengebruken i statsbudsjettet 

Andre varsel  

annonse

Til tross for regjeringens forsøk på å dysse ned befolkningens bekymringer rundt finansiering av terrorisme, er det ikke til å legge under en sten at styresmaktene våre har blitt gjort oppmerksom på dette tidligere og at det fremdeles ikke foreligger konkrete beviser for at pengene ikke går til terrorisme. 

– Når ble Riksrevisjonen først gjort kjent med dette?

– Vi sendte brev 26.august i fjor. Dette er det andre brevet vi sender dem. Det nye nå er at regjeringen skriver i statsbudsjettet at norske penger ikke går til fanger. Det er bare tull.

Hjelper det å sende disse brevene? 

Man skulle håpe det. Riksrevisjonen bør være en aktør som kan se nærmere på dette i lys av straffeloven og internasjonale konvensjoner. Men det har ikke skjedd noe det første året, så vi er ikke veldig optimistiske. Vi tror likevel det er viktig å markere en tydelig protest, ikke minst med at vi også sender brevet i kopi til UD og Utenrikskommiteen på Stortinget.

Brudd på straffeloven 

I 2018 gjorde MIFF Riksrevisjonen oppmerksom på at straffelovens anvendelse også gjelder i utlandet, spesielt hva det angår terror eller terror-relaterte forbrytelser, men også for oppmuntring til straffbare handlinger: 

«PAs belønningssystem for dømte terrorister er et økonomisk incitament til å begå terrorhandlinger, og i den storstilte skala ordningen praktiseres må det sees på som en offentlig oppfordring til å iverksette en straffbar handling,» heter det.

MIFF ba Riksrevisjonen i lys av dette om å undersøke om «Utenriksdepartementets generelle budsjettstønad til PA gjør seg skyldig i brudd på straffelovens forbud mot terrorfinansiering og oppfordring til terror.»

Les også: Statsbudsjettet: Flere godbiter er kjent, men hvor kommer kuttene?

Finansierer hatprat 

MIFF ba Riksrevisjonen granske om bistanden gjør seg skyldig i brudd på Straffelovens forbud mot hatefulle ytringer og legger fram eksempler på budskap som kringkastes på PAS offisielle tv-kanal:  

«Dra omkring i verden og se hvordan det gikk med dem som fornektet [Koranen] … Okkupasjonsregjeringen har ikke lært av historien, fra korrupsjonen til Israels barn den første og andre gang. De har ikke lært. De [jødene] lærte ikke av hva Nebukadnesar gjorde mot dem. De lærte ikke av hva Titus, den store romerske leder, gjorde mot dem. De lærte ikke av hva Hitler gjorde mot dem, og kongene i Europa og Spania – de lærte ikke. De har fortsatt å oppføre seg på samme måte: Den arrogante mentaliteten overfor andre mennesker. Mentaliteten av overlegenhet overfor andre mennesker. Mentaliteten med å isolere seg, mentaliteten med bosetninger. Denne mentaliteten, en ideologi som planlegger og systematisk jobber for å oppvigle til krig og konflikt i hele verden. De [jødene] har ikke lært noe av hendelsene i historien.»

PAs TV-kanal er finansiert av palestinske myndigheter. MIFF påpeker at både lønnen til taleren og kringkastingen av jødehatet fremstilt i denne talen finansieres av norsk bistand.

Må kutte andel  

Den økonomiske belønningen terroristene mottar skaleres etter alvorlighetsgraden av terroren de har utført, basert på soningstid. 

Dette gjør terrorisme mer lukrativt enn å utføre vanlig arbeid, og i så måte oppfordrer PA befolkningen til å utføre terrorhandlinger:

«Fanger som er dømt for terrordrap på sivile israelske kvinner og barn får flere ganger høyere månedslønn enn palestinske politimenn og lærere.»

Ifølge MIFF har PA den senere tiden valgt å kutte lønnsutbetalinger til offentlige ansatte, mens de fortsetter utbetalinger til terrordømte på samme nivå. 

Hadde kutt i norsk bistand til PA hindret finansieringen av terrordømte?

Det er høyeste prioritet for dem å gi disse overføringene til sine fanger. Det har de også bevist de siste månedene når de har holdt tilbake lønnen til offentlige ansatte samtidig som de har fortsatt betalingen til fangene, svarer Myrland. 

– Det minste Norge bør gjøre er å kutte bistanden med den andelen av sitt budsjett som PA gir til fanger, ca 7%, det har Nederland gjort.

Forespørsel om intervju vedrørende statsbudsjettet og bistand til PA er blitt rettet til Finansministeren, men er så langt ikke besvart. 

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon