annonse

Under 30 prosent av studentene som gikk ut fra Politihøgskolen våren 2019, har nå jobb i politiet. Av disse har 9 prosent fått fast jobb.

Politidirektoratets tall over nyutdannede fra 2019-kullet viser en nedgang på 18,6 prosent som er i jobb som politifolk, sammenlignet med 2. kvartal 2019.

Dette skyldes sesongvariasjoner, og at mange nyutdannede har vært ansatt i midlertidige sommervikariater, som ikke har blitt forlenget. Ifølge direktoratet påvirker stram økonomi i politidistriktene ansettelsestakten.

annonse

– Samtidig har det vært en økning i andelen med fast ansettelse på tvers av alle kullene. Tallene viser at nyutdannede får jobb etter endt politiutdannelse, men at det kan ta tid å få fast ansettelse, sier HR-direktør Karin Aslaksen i Politidirektoratet i en pressemelding.

Mens 28,8 prosent av årets avgangsstudenter nå jobber i politiet, gjelder dette rundt 80 prosent av studentene fra 2018-kullet. 64,4 prosent av disse har fått fast jobb. Fra 2017-kullet er drøyt 90 prosent av studentene ansatt i politiet, litt over 86 prosent av disse i fast stilling.

Politiet hadde totalt 16.991 årsverk ved utgangen av september 2019, av disse 10.107 politiårsverk. Det er ventet at regjeringen vil nå målet om to politiårsverk per 1.000 innbyggere neste år.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse