Illustrasjonsfoto: leolintang/Shutterstock
annonse
annonse

Dette er den Europeiske Klimadeklarasjonen, med 500 underskrifter fra ledende fagpersoner, publisert i et brev til FN 23. september, og oversatt av Klimarealistene fra originaltekst. De 500 navnene offentliggjøres på Klimakonferansen i Oslo, fredag 18. oktober kl. 12.15, av initiativtageren, professor Guus Berkhout fra Nederland..

Det er ingen klimakrise
Et globalt nettverk av 500 forskere og fagpersoner har utarbeidet denne presserende meldingen. Klimavitenskap bør være mindre politisk, mens klimapolitikk bør være mer vitenskapelig. Forskere bør åpent ta opp usikkerhetene og overdrivelsene i sine spådommer om global oppvarming, mens klimapolitikere burde telle virkelige fordeler så vel som tenkelige kostnader ved tilpasning til global oppvarming, og de virkelige kostnadene så vel som de mulige fordelene ved klimatiltak.

Naturlige så vel som menneskeskapte faktorer forårsaker oppvarming
Det geologiske arkivet avslører at jordens klima har variert så lenge planeten har eksistert, med naturlige kalde og varme faser. Den lille istiden endte så sent som i 1850. Derfor er det ingen overraskelse at vi nå opplever en periode med oppvarming.

annonse

Oppvarmingen er langt tregere enn forutsagt
Verden har varmet opp med mindre enn halvparten av det opprinnelig forutsagte tempoet, og med mindre enn halvparten av det som kan forventes med grunnlag i netto menneskeskapt pådriv og strålingsubalansen. Dette viser oss at vi er langt fra å forstå klimaendringene.

Klimapolitikken er avhengig av mangelfulle modeller
Klimamodeller har mange mangler og er ikke i nærheten av å være troverdige som politiske verktøy. Det er et politisk spill i FN bak hvilke forskningsrapporter som danner basis for IPCCs rapporter. Dessuten overdriver disse effekten av den lille menneskeskapte del av drivhusgassen CO2, fordi andre naturlige klimadrivere nå slår inn og driver en selvstendig «menneskeuavhengig» utvikling. I tillegg ignorerer de at det er gunstig å berike atmosfæren med CO2.

CO2 er plantemat, grunnlaget for alt liv på jorden
CO2 er ikke en forurensning, men livsviktig for alt liv på jorden. Fotosyntesen er en velsignelse. Mer CO2 er gunstig for naturen og gir oss en grønnere klode: Ytterligere CO2 i luften har fremmet vekst i global plantebiomasse. Det er også bra for landbruket, med økende avlinger over alt.

annonse

Global oppvarming har ikke medført flere naturkatastrofer
Det er ingen statistiske bevis for at global oppvarming intensiverer orkaner, flom, tørke og lignende naturkatastrofer, eller gjør dem hyppigere. Imidlertid kan CO2-reduserende tiltak være like skadelige som de er kostbare. For eksempel dreper vindmøller fugler og flaggermus, og palmeoljeplantasjer ødelegger regnskogene og deres biologiske mangfold.

Skulle det på bakgrunn av usikkerhet rundt klimaendringene vært noe som helst fornuft i en «føre var» CO2-reduksjon fra menneskeskapte utslipp, måtte disse i så fall vært gjennomført som en gjensidig nedrustningsavtale mellom de nasjoner som står for de største utslipp. Men de dominerende nasjoner (jfr. Kina, India, Russland og USA med tilsammen over 50 % av utslippene) lar seg ikke binde av internasjonale avtaler. Da blir det meningsløst at mindre europeiske eller nordiske land skal belaste sin økonomi med ensidig reduksjoner som ikke kan ha noen som helst global effekt.

Klimapolitikken må respektere vitenskapelige og økonomiske realiteter
Det er ingen klimakrise. Derfor er det ikke grunnlag for panikk og alarm. Vi er sterkt imot den skadelige og urealistiske CO2-politikken som er foreslått med et klimanøytralt EU i 2050. Vi tror det ligger andre stormaktspolitiske såvel som næringsmessige drivkrefter bak oppbyggingen av disse krav. Målet med internasjonal politikk bør heller være å levere pålitelig og rimelig energi til enhver tid og over hele verden.

Innlegget ble først publisert hos Klimarealistene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon