Grav skole, Bærum. Foto: Bjoertvedt via Wikimedia Commons.
annonse

En barneskole i Bærum benytter skildringer av barnehijab i undervisningen. Materialet er hentet fra en nettside der lærere oppfordres til å ta standpunkt mot innvandringskritikk.

Resett har blitt tipset av en forelder med barn ved Grav skole på Jar i Bærum i Oslos ytterkant, som er bestyrtet over undervisningsmateriell barnet har fått med seg hjem fra skolen. Det dreier seg om et ark som er limet inn i elevens kladdebok, der oppgaven er at eleven skal fullføre en tegning i henhold til en forelagt skildring av et scenario.

Oppgaven skildrer Aliyah, som etter alt å dømme er et barn, idet står foran speilet på badet og føner håret sitt. Det gjøres klart at Aliyah bruker hijab, og at den ligger der klar for bruk. Den skildres i positive ordelag.

annonse

«Den er helt ny – rosa med gullstriper. Hun synes den er kjempefin!»

Foto: Privat

Les også: Oslo-barnehage arrangerte aktivitetsdag med hijab, islamsk bønn og resitering av Koranen

Støtende

annonse

Tipseren opplever som forelder at oppgaven er «støtende», og mener det fremstår som en normalisering av barnehijab.

Rektor Christian Håve ved Grav skole påpeker overfor Resett at det i norsk lov er tillatt å bruke hijab. På spørsmål om det er greit å normalisere hijab i undervisningen, henviser han til Opplæringsloven.

– Dette er en tekst som er brukt for å trene elevenes leseforståelse i norskfaget på småskoletrinnet. Jeg går ut ifra at du allerede er kjent med at det er tillatt å bruke hijab i Norge, også i undervisningsformål. For å kunne svare på spørsmålene dine, må jeg henvise til lovverk og kompetansemål for opplæringen i norsk skole, forklarer Håve.

Skal gi innsikt i «kulturelt mangfold»

I skolens formålsparagraf (§1-1 i Opplæringsloven) beskrives formålet med opplæringen, står det innledningsvis:

annonse

«Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingane historisk og kulturell innsikt og forankring.
Opplæringa skal byggje på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkjemåte.

Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong.»

Vil øke leseforståelsen

Rektor Håve understreker at elever ikke skal gjøre seg opp en politisk eller emosjonell mening om hijabbruk, men mener samtidig at det er naturlig at elever støter på barnehijab i tekster, fordi det finnes barn som bruker hijab.

– Så lenge det finnes barn i Norge og verden som bruker hijab, er det i tråd med formålsparagrafen, overordnet del, og kompetansemålene i norskfaget og andre fag naturlig at elever også møter tekster om barn som bruker hijab. Leseteksten handler om et barn som bruker hijab, men elevene skal ikke gjøre noen politisk eller emosjonell vurdering knyttet til bruk av hijab, fastslår rektoren.

– Dette er tatt fra et hefte som heter «Mer leseforståelse». I heftet er det 20 oppgaver, og én av oppgavene har hijab med i teksten. Målet er å øke leseforståelsen med ulike typer tekster.

Nederst i høyre hjørne på den aktuelle tegneoppgaven kan man se hvor denne ressursen er hentet fra; nettstedet malimo.no, som er drevet av pedagogen Maren Lie Solvang. På denne nettsiden finnes mengder av ressurser for lærere i norsk skole.

annonse

Fordømmer innvandringskritiske standpunkter

Det finnes også ressurser på dette nettstedet som indikerer at pedagoger skal fremme innvandringsliberalisme i klasserommet. Maren Lie Solvang skriver blant annet dette om saken:

«Jeg tolererer aldri nedsettende snakk om ‘lykkejegere’ og ‘velferdsmigranter’ – det bør ikke du gjøre heller. I tillegg til å stå opp mot en slik hatefull retorikk som medmenneske har man som pedagog også et ansvar slått fast gjennom opplæringsloven.»

«Mennesker har gjennom historien alltid vandret i søken etter trygge forhold, tilgang til mat, vann, ly – et sted å finne ro. Nordmenn som reiste til Amerika ønsket seg også et bedre liv – er det så veldig annerledes? De reiste ikke fra forhold som ligner på dette. Jeg mener det er viktig å dra paralleller mellom det vi ser i dag, og det som har skjedd tidligere. Enkelte i voksengenerasjonen har jeg gitt opp, men elevene er det alltid håp for. De ser og forstår langt mer av menneskeverd. Hva er rett og hva er galt? Hvorfor har vi så mye og andre så lite?»

Les også: Kalte barnehijab et «religiøst, politisk og sexistisk» plagg, må gå av

Ulike synspunkter

Bruken av materiale fra Maren Lie Solvang reiser spørsmål ved om lærere kan tenkes å prakke sitt eget politiske syn på innvandring på sine elever. Rektor Christian Håve bedyrer at barna ved hans skole får lov til å utvikle sine egne, ulike synspunkter.

– På vår skole er det rom for at alle elevene skal få uttrykke sin egen mening.

– Er det forsvarlig å bruke undervisningsmateriale fra en side som oppfordrer pedagoger til å fordømme enkelte, politiske synspunkter?

– Det er viktig å presisere at lærerne bruker heftene «Mer leseforståelse» helt uten henvisning til nettsiden. Nettsider og kildekritikk vurderes fortløpende i Bærum kommune, sier Håve.

Resett har forsøkt å få kontakt med pedagog og lærer Maren Lie Solvang på telefon og per mail, uten å lykkes. 

Presisering:

Da denne saken først ble presentert, stod utenriksjournalist Henrik Werenskiold som forfatter. Dette var galt. Det er Maria Zähler som har forfattet denne saken.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse