Klimarealistenes konferanse oktober 2018. Foto Helge Lurås
annonse

I helgen arrangerte Klimarealistene en internasjonal konferanse i Oslo. Gjennomsnittsalderen på deltakerne var høy, men er det et tegn på visdom eller reaksjonære tendenser?

Man hører ofte i de etablerte mediene at det skulle være konsensus blant forskere om at «klimaendringene er menneskeskapt». 97 prosent mener angivelig dette. De som skulle mene noe annet, omtales noen ganger som «fornektere».

De fleste politikere i Vesten vil si at de mener tiltak for å redusere utslippene av CO2 er nødvendig og riktig. Den globale klimapolitikken søkes koordinert av og gjennom FN. Målet Norge har sluttet seg til er å redusere utslippene med 50 prosent innen 2030 og 90 prosent innen 2050 (fra 1990-nivå).

annonse
Professor Guus Berkhout la frem Den europeiske klimadeklarasjonen på konferanse i Oslo 18 oktober. Foto: Helge Lurås

CO2 er et produkt fra brenning av fossile drivstoff, som har utgjort grunnlaget for industrialiseringen og økonomisk vekst. Over 90 prosent av verdens energibruk stammer fortsatt fra fossile kilder. Det er enorme omstillinger som må til for å kutte utslippene med 90 prosent.

Hva styrer klimaet?

Konferansen i Oslo samlet folk som nok mener ulike ting om hvor mye CO2 har å si for klimaet, og det ble holdt innlegg om alt fra historiske temperatur på kloden, havnivået, utbredelse av isen i Arktis, til matvareproduksjon, isbjørnbestandens utvikling og hvor troverdig fagfellevurdert forskning egentlig er.

annonse

Les også: Aldri har færre omkommet i naturkatastrofer, sier forsker

Den underliggende beskjeden de fleste foredragsholderne ønsket å formidle var at den observerte temperaturstigningen på ca. 1 grad siden den lille istidens avslutning i omlag 1850, mest trolig hadde flere årsaker enn kun økningen av CO2 i atmosfæren fra ca. 0,028 % (280 ppm) til 0,042 % (420 ppm) i 2019. For mens CO2 nivåene har økt hele tiden, har temperaturen sett varmeperioder (1920-40 og 1977-96), mens den har sunket eller stagnert i andre perioder.

Flere andre variabler og hypoteser ble på nokså overbevisende måte fremlagt under konferansen. Disse dreide seg om sykluser av solaktivitet, som igjen påvirket kosmisk stråling og dermed omfanget av skyer. Og skyer/vanndamp er den mest dominerende av drivhusgassene. Også solens posisjon i forhold til jorden, påvirket av Jupiter og Saturns gravitasjon, kunne ha betydning.

Klimasystemet ble sagt å være så komplekst at ingen enkeltforskere kunne beherske hele fagfeltet. Å snakke om «klimaforskere» var villedende. Det var snarere slik at noen hadde hengt seg opp i CO2 som forklaring og så bort fra andre faktorer og empiri.

Les også: Den Europeiske Klimadeklarasjonen

I det hele tatt fikk man presentert ulike hypoteser på konferansen. Og det av mennesker med doktorgrader og professortitler innen naturvitenskapelige felt. Som observatør satt jeg ikke igjen med inntrykket av at dette var en gjeng med raringer. Temperaturen vi ser i dag er på ingen på unik, og de alarmistiske fremskrivningene er basert på modeller. Modeller som meget vel kan være feil.

Les også: Kjendisinvestor ber MDG slutte å tusle rundt i fjæra på leting etter tang og tare: – Ingenting kan erstatte oljeinntektene

Kritikken mot FNs klimapanel og måten de jobbet på var i hovedtrekk at de hadde bestemt seg for hva som forårsaket klimaendringer, nemlig CO2, og dermed avskrev alle andre variabler. På bakgrunn av hypotesen om CO2 som årsak, hadde de lagd modeller som skulle forutse hva temperaturen ville bli i fremtiden. Men som professor Guus Berkhout sa: Man måtte bruke mer tid på å måle hva temperaturen faktisk gjorde snarere enn å fokusere på modellene sine. For hvis ikke temperaturen gjorde det modellene tilsa, var det jo tegn på at modellene var feil.

annonse

Og som professor Nils-Axel Mörner nevnte, var det også slik at FNs klimapanel i økende grad benyttes seg at «data adjustments», det vil si datakorrigeringer, for å få de historiske dataene til å bekrefte modellene. Professor Peter Ridd fra Australia, som fikk sparken for sin påpekning av at forskningen om Great Barrier Reef ikke holdt mål, holdt et innlegg om hvor svak mye av den fagfellevurderte forskningen var. Opptil femti prosent av resultatene kunne ikke repliseres og inneholdt grove feil.

Professor Peter Ridd under Klimarealistenes konferanse i Oslo 18-19 oktober. Foto: Helge Lurås

Les også: Oppløftende lavt oppmøte på Klimabrølet tross MSMs kampanjejournalistikk. Har nordmenn beholdt sin sunne fornuft?

Det var en kraftig overvekt av godt voksne menn blant de 170 deltakerne på konferansen, og mitt anekdotiske inntrykk er at utdanningsnivået blant tilhørerne var høyt og vektet mot naturvitenskapelige fag. Dette var realister.

En annen forklaring på den høye gjennomsnittsalderen var at yngre forskere simpelthen av karrieremessige årsaker ikke kunne bli assosiert med alternative forklaringer enn CO2. Konsensuspresset er enormt.

– Dyrkingen av Greta

Tv2 og NRK var innom konferansen helt i begynnelsen. NRK vinklet det som forventet og fremstilte det med dårlig skjulte virkemidler som tullingenes samlingsplass. De lot kjente representanter for CO2-hypotesen få uttale hvor «lav troverdighet» klimarealistene har.

NRKs utsendte reporter Iselin Fjeld med fotograf på Klimarealistenes konferanse. Foto: Helge Lurås
annonse

Men Morten Jødal, som leder Klimarealistene og var primus motor, var meget godt fornøyd med konferansen og var også optimistisk med tanke på nivået på debatten fremover.

– Dette er en konferanse hvor folk har fått med seg mye, sa han til Resett etterpå.

– Folk har vært i to dager og vi har vært bortimot 170 stykker. Det var mer enn vi hadde regnet med.

Morten Jødal under Klimarealistenes konferanse i Oslo 18-19 oktober. Foto: Helge Lurås

– Dette er det et behov for. Folk er sulteforet på denne typen konferanser og nyheter. Dette kommer jo aldri frem, sier han videre.

– Merker dere økt pågang for innspillene deres?

– Det er flere og flere som leser sakene våre og følger oss på Facebook. Og en viss økende interesse er det også for øvrig.

Jødal forteller at han nylig ble invitert til en debatt på Nord Universitet i Bodø. Det var første gang han var blitt invitert til paneldebatt for å delta sammen med forskere for å diskutere foran studenter.

– Hvordan tolker du det? spør Resett

– Jeg vet ikke, sier Jødal og trekker litt på det. Han har en meget forsiktig fremtoning. – Jeg håper det er en åpning og at folk kanskje er lei av denne fortellingen om verdens undergang.

Han ser litt alvorlig ut.

– Det har kanskje gått litt for langt, sier han og gjør en henvisning til medienes dekning de siste månedene og det han omtaler som «ensretting» og «dyrkingen av Greta».

Ingen representanter fra Cicero eller andre klimaaktivister var tilstede under konferansen. Resett var eneste medium som fulgte konferansen begge dager.

Alle innleggene ble filmet og vil bli lagt ut hos Klimarealistene.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse