Illustrasjonsbilde. REUTERS/Peter Andrews
annonse
annonse

Alle ideologier, liberalismen inklusive, utvikler i sin rendyrkede form destruktive, totalitære og etter hvert voldelige trekk. 

Vi har erfart det tidligere med fascismen og nazismen. Vi har erfart det med sosialismen og kommunismen. Det var ekstremt dyrekjøpte erfaringer og det er ikke lenge siden. Vi ser klare tendenser til det samme med liberalismen i dens neo-liberale globalistiske form.

Den neo-liberale eliten er i ferd med å rive ned nasjonalstaten og det våre forfedre gjennom århundreder har bygget opp. Mens nærdemokrati og folkestyret forvitrer etableres et elitevelde som står for sentralisering og overføring av suverenitet og beslutningsmyndighet til overnasjonale organer. 

annonse

Les også: Svensk politiker mener folkeavstemninger er en trussel for demokratiet

Det promoteres en politikk som fører til enorme demografiske endringer. De åpne grensene er i ferd med å snu norsk økonomi, politikk og samfunnsliv på hodet. Og det koster penger. Mye penger. Og det vil koste skattebetalerne stadig mer. Velferdsstaten vil ikke lenger være bærekraftig. 

Den manglende respekten for folkeflertallet og den vulgære elitismen i det liberale representative demokratiet blir stadig vanskeligere å skjule Når velgerne ikke stemmer slik politikerne ønsker og forventer er det velgerne, og ikke politikerne, som det er noe galt med. Det er velgerne og ikke politikerne som må tåle beskrivelser som «deploarbles», «fruitcake loonies» eller endog «kloakkrotter»

Liberale media har samtidig frasagt seg rollen som den fjerde statsmakt og maktens kritiske overvåker. De er i stedet blitt maktens medløpere. De opptrer nå som rene propagandakanaler for det politisk korrekte. Saklig og balansert informasjonsformidling og kritisk journalistikk er blitt en særdeles sjelden vare.

Samtidig innskrenkes ytringsfriheten. Det skjedde til å begynne med gjennom stigmatisering og sosiale sanksjoner. Deretter ved ekskludering og «no platforming», og nå med nye lover som uthuler Grunnloven og fundamentale demokratiske rettigheter, jfr. Hatloven. Man kan undres på hva som blir det neste?

Alle motforestillinger mot de enorme demografiske og samfunnsmessige endringene som følger i kjølvannet av innvandringen brunbeises med den største selvfølgelighet. Folk tør ikke si det de mener i frykt for å miste venner, miste jobben eller endog havne i fengsel, jfr. det store flertallet av anonyme i kommentarfeltene. 

På venstresiden skiller Antifa-bevegelsen dårlig mellom virkelig fascisme og rasisme og helt legitime motforestillinger mot de negative sidene ved innvandringen. Vi ser stadig hyppigere bruk av voldelige virkemidler. Det er å forvente at dette vil tilta i omfang og i sin tur avstedkomme høyreekstremistiske reaksjoner i en gjensidig voldsspiral. 

Rettsstatens styrende prinsipp om likhet for loven suspenderes til fordel for særbehandling av minoriteter og spesielle folkegrupper etter hva som anses som politisk korrekt. Men når rettsstaten, ytringsfriheten og grunnleggende demokratiske rettigheter undergraves, undermineres også den almene rettsfølelsen og demokratiet mister sin legitimitet. Hvor dette kommer til å ende kan man bare spekulere i. 

Les også: De farlige snikglobalistene

annonse

Det henger en mørk sky over det liberale vestlige demokratiet. De neo-liberale globalistene prioriterer minoriteter og seg selv og viser null respekt for folkeflertallet. 

I USA har demokratene og liberale media med alle midler søkt å undergrave legitimiteten til en demokratisk valgt president med fullstendig udokumenterte påstander og en massiv og vedvarende kampanjejournalistikk som påstår at Trump står i ledtog med russerne. 

I UK nekter et flertall i parlamentet å rette seg etter Brexit og folkeflertallets beslutning om å gå ut av EU, noe som har sterkt svekket UKs forhandlingsposisjoner og ført landet ut i en dyp parlamentarisk krise. 

I Norge har folkeflertallet sagt klart Nei til EU to ganger, både i 1972 og 1994, og oppslutningen om norsk EU-medlemskap er nå lavere enn noensinne. Likevel fortsetter Solberg-regjeringen med å vedta stadig nytt EU-regelverk og med å overføre stadig mer beslutningsmyndighet til EU som om ingen ting var skjedd. 

Skjønner ikke Erna og Siv at de spytter folkeflertallet midt i ansiktet og at de i realiteten er i ferd med å gravlegge demokratiet?  

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon