- Resett - https://resett.no -

Sverige: Skolverket vil fjerne Bibelen fra læreplanen

Henvisninger til Bibelen og andre religiøse urkilder fjernes fra Skolverkets nye læreplan for religion i grunnskolen.

Skolverket ble nylig kraftig kritisert da de ville fjerne antikken og den svenske storhetstiden fra læreplanen i historie. Undervisning om romertiden og de greske filosofer skulle erstattes med postmoderne fagfelt som kjønnsroller, migrasjon, miljø, klima, normkritikk, muslimske høytider og selvsagt anlyser av nasjonalisme, genusteorier og seksualitet.

– Det er ren og skjær galskap å stryke antikken fra pensum (…) Har de blitt helt sinnsyke? Man berøver elevene for verdensarven. Hvordan skal de da forstå poenget med kultur og demokrati? skrev Dagens Nyheter [1].

annonse

Les også: Sverige: Skolverket kutter i historiepensum, alt om den vestlige sivilisasjonens opprinnelse skal vekk [2]

Skolverket måtte etterhvert forkaste den nye læreplanen i historie [3] etter massiv kritikk. Men nå er det nok en gang bråk rundt Skolverkets nye læreplan for grunnskolen.

Vil fjerne Bibelen

annonse

I forslaget til ny læreplan for religion [4] nevnes ikke Bibelen overhodet. Kun ved én annledning nevnes religiøse urkilder. I læreplanen for 7-9. trinn står følgende:

Elevene skal lære seg «tolkning og samtale om religiøs og livssynsmessig symbolikk og betydning, for eksempel i urkilder, kunst og ritualer.»

– Jeg tror det er bra å eksplisitt nevne Bibelen i læreplanen. Bibelen er en veldig viktig tekstsamling i hele verden, sier Anders Göranzon til Världen idag [5]. Han er generalsekretær i Bibelsällskapet.

Han peker på at Bibelen har bred betydning for svensk kultur, og det henvises ofte til Bibelen i sangtekster, filmer og litteratur.

– Det er jo veldig mye som stammer fra Bibelen. Det er vanskelig å overse at Bibelen er den boken som har hatt, og har, størst påvirkning på vårt land.

Litteratur

Den nye læreplanen endrer også fokus når det gjelder skjønnlitteratur. Der planen tidligere under overskriften Tekster [6] hadde fokus på «lyrikk, dramatikk, eventyr og myter», skal det nå bli lesning om «utenforskap, likestilling, seksualitet og relasjoner».

I ungdomsskolens læreplan for geografi [7] erstattes ord som «vann, øyer, fjell, ørken» med ord som »mønster, prosesser og bærekraftspørsmål».

annonse

I musikken skal elevene ikke lenger lære seg Sveriges nasjonalsang og sentrale salmer.

Reaksjonene lar ikke vente på seg:

De nye læreplanene skal tas i bruk fra høsten 2020. Høringsfristen utløp 23. oktober.

Tegn abonnement [9] eller støtt oss på andre måter [10] hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474