Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie, Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holder pressekonferanse om retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Minst 36 personer er uskyldig dømt til fengsel for trygdesvindel og 2.400 kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg fordi Nav feiltolket reglene.

Helt siden EUs nye trygdeforordning kom på plass i 2012, har Nav praktisert reglene feil i saker der personer som er bosatt i Norge, har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land.

Konsekvensen er at rundt 2.400 personer kan ha fått urettmessige tilbakebetalingskrav mot seg.

annonse

Samtidig er minst 48 personer uskyldig dømt for trygdesvindel. Av disse er 36 personer dømt til ubetinget fengsel. Den lengste dommer er på åtte måneder.

Langsom opprulling

Opprullingen av skandalen begynte allerede mot slutten av 2017 da trygderetten for første gang gikk imot Navs tolkning av reglene. Men Nav ga ikke beskjed videre til Arbeids- og sosialdepartementet før i desember 2018, og riksadvokat Tor-Aksel Busch fikk ikke vite om saken før i 2019.

Han er tydelig på at han gjerne skulle hatt beskjed tidligere.

annonse

– Dette er folk der mange helt åpenbart har vært i en meget sårbar situasjon. Og i tillegg til å miste ytelser de har krav på, så kommer det altså straffeforfølgelse, poengterer Busch overfor NTB.

Saken savner sidestykke i norsk rettshistorie, mener riksadvokaten.

Lover å rydde opp

Mandag møtte Busch pressen sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og Nav-direktør Sigrun Vågeng for å legge fram funnene.

– Dette er svært beklagelig, og jeg vil beklage på det sterkeste overfor de berørte og deres familier, sa Hauglie.

Hun forsikret om at hver stein skal snus for å sikre at alle som har krav på det, får oppreisning. En egen innsatsgruppe skal gjennomgå alle saker, og Hauglie vil også ta initiativ til en ekstern gransking for å komme til bunns i hva som har skjedd.

Busch vil samtidig begjære gjenåpning av straffesakene for å sikre at de som er uskyldig dømt, blir renvasket.

Blir sittende

Overfor NTB bekrefter Hauglie at hun fortsatt har tillit til Vågeng som Nav-direktør.

På spørsmål om hvordan de vurderer sin egen stilling, svarer både Hauglie og Vågeng at det viktigste nå er å rette opp i feilene.

annonse

– Akkurat nå er mitt anliggende å gå inn og sørge for at vi rydder. Jeg er veldig lei meg overfor enkeltmenneskene som er berørt av dette, men det viktige nå er at vi retter opp, sier Vågeng.

Hauglie varsler også at hun ønsker å holde en redegjørelse for Stortinget om saken.

– En katastrofe

Men kravene om hoderulling kan fortsatt komme. SV og Rødt varsler begge at de ikke vil utelukke mistillit mot Hauglie.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

SV-kollega Karin Andersen (SV) ber om at Hauglie raskt kommer til Stortinget for å redegjøre.

Ifølge henne kan det også bli aktuelt med en kontrollsak mot statsråden.

annonse

Ap krever fakta på bordet om Nav-skandalen

Det har åpenbart sviktet på flere fronter når folk urettmessig er dømt til fengsel og fratatt ytelser, sier Rigmor Aasrud (Ap) om Nav-skandalen.

– Her må alle fakta på bordet og en skikkelig opprydding må på plass snarest. Derfor imøteser vi den eksterne gjennomgangen og statsrådens redegjørelse for situasjonen i Stortinget. Vi vil vurdere nødvendige skritt fra Stortingets side etter redegjørelsen, sier Aasrud, som er arbeidslivspolitisk talsperson.

Hun påpeker at Navs feiltolkning av reglene har hatt store konsekvenser for dem som er blitt rammet, og deres familier.

– Dette skal ikke kunne skje. Her har det åpenbart sviktet på flere fronter. I en rettsstat skal du være trygg på at du ikke blir dømt og havner i fengsel hvis du ikke har gjort noe galt, sier hun.

Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil, ifølge Nav. Minst 48 uriktige dommer for trygdebedrageri er avsagt, og 36 av disse omfatter ubetinget fengsel.

Fakta om feilpraktiserte EØS-regler om norske trygdepenger mottatt i utlandet

* Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.

* Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.

* Rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.

* Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.

* Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.

* Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.

* I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.

* Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.

Kilde: Arbeids- og sosialdepartementet, Riksadvokaten.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon