Foto: AP/Malcolm Ritter
annonse
annonse

Jeg vil takke dere alle som har kommentert min artikkel om hvorfor jeg mener BioCosmos er viktig og nødvendig. Jeg ønsket med det å stimulere til undring over de mange hva, hvem, hvordan, hvorfor som livet inneholder.

Jeg mener ikke at jeg har svarene – livet er alt for komplekst til det. Hvis vi sammenlikner livet med et tre, føler jeg at jeg for egen del har funnet et tilfredsstillende svar på hva som er roten, stammen og hovedgreinene. Men det er masse greiner og et helt bladverk som jeg kan lite eller ingenting om. Det fyller meg med ydmykhet.

Scientisme er et syn som sier at naturvitenskapen kan gi oss alle svar. Men det finnes ikke vitenskapelige fakta som verifiserer dette synet. Det finnes ingen vitenskapelige bevis for at scientisme er sann. Vitenskapen har tilfeldighet som sin basis : Tilfeldige reaksjoner mellom materie og energi, i henhold til naturlovene. Og tilfeldige mutasjoner. Det er ingen plan, hensikt eller mening i det som skjer. Jeg undrer meg over hvor naturlovene kommer fra. De gir naturen en orden som er selve forutsetningen for naturvitenskap. Slike naturlover kan ikke bli til av seg selv. De krever en årsak. Da er det opp til hver enkelt av oss å velge hva vi skal tro på. Om noen velger annerledes enn jeg, skal jeg selvfølgelig respektere vedkommendes valg. Ingen av oss har rett til å omtale nedsettende den vi er uenig med.

annonse

Les også: Jeg er professor og tror på en skaper

Jeg er personlig overbevist om at vår virkelighet er et resultat av forutseenhet. Slik ser det i alle fall ut for meg. Den brasilianske professoren Marcos Eberlin har skrevet en bok som heter «Foresight». Kjøp den! – Den er anbefalt av tre Nobelprisvinnere. Han omtaler mange forhold som krever planlegging. Jeg vil nevne to forhold som jeg selv tolker som resultat av plan og forutseenhet. Det ene er strukturen aquaporiner. Vanligvis får våre celler tilført nok vann ved enkel diffusjon gjennom celleveggen. Men noen tilstander kan føre til stort vanntap, slik som diaré, oppkast, brannskader for å nevne de viktigste. Ved slik dehydrering vil vanlig diffusjon av vann være utilstrekkelig. Vann må tilføres på annen måte. Det oppnås ved at et preformert kompleks av molekyler som ligger i celleveggen aktiveres, og danner en åpning (en pore) i celleveggen hvor millioner av vannmolekyler kan renne gjennom hvert sekund. Denne poreåpningen er også spesiell på den måten at det er bare vann som tillates å passere. Hva er den beste forklaringen på dette forholdet? Jeg tolker det slik at livets konstruktør måtte ha kjennskap til at det kan opptre forhold hvor det er for lite intracellulær væske, og hvor hurtig tilførsel av rikelig med vann er påkrevet. Derfor har han utstyrt celleveggen med et apparat som på et signal aktiveres og danner en kanal for vanntilførsel i celleveggen. Jeg makter ikke å forstå at naturens tilfeldighet kan lage noe så avansert. Ta en titt på Google images, og gjør deg dine tanker.

Det neste jeg vil nevne er celleveggens glukose-reseptor. Glukose må komme inn i cellens indre, i det vi kaller cellelegemet eller cytoplasma, for å tilføre cellen nødvendig energi. Glukose kommer med blodet til cellens ytre, men glukose er et molekyl som ikke kan diffundere gjennom celleveggen. Det må aktivt transporteres gjennom veggen. Det er et eget transportmolekyl som utfører dette. Dette molekylet har på sin overflate en spesiell utforming som passer akkurat til å binde glukose, men ingen andre substanser. Da reflekterer jeg omtrent slik: Livets konstruktør vet at maten vi spiser, inneholder glukose, at glukose er nødvendig for cellen, og at glukosemolekylet har en spesiell utforming eller struktur, at glukose må transporteres aktivt gjennom celleveggen. Og så lager han et perfekt system for det.

annonse

Disse to tilfeller betrakter jeg slik: Tilfeldighet utelukket!

Intelligent Design er basert på abduktiv logikk som har et begrep som heter «Den beste forklaringen». I disse to eksempler føler jeg at «den beste forklaringen» er planlegging. Det vil si intelligent aktivitet. Tilfeldighet er uten evne til å planlegge, er ikke forutseende, og kan heller ikke velge, ser heller ikke hva som vil være fordelaktig.

Jeg undrer meg litt over at så få av dere undres over hvordan de 3.2 milliarder bokstaver i DNA strengen kan ha rett rekkefølge hvis den er et resultat av naturens egne krefter, det vil si tilfeldighet. Feil i rekkefølgen av nukleotidene («Livets bokstaver») ville gi alvorlige konsekvenser i form av sykdommer eller misdannelser. Sekvensfeil tåles ikke.

Hvordan kan så mange av dere være blinde for storheten i ATP generatoren? Det skjønner jeg faktisk ikke! Hver enkelt av oss har i alle fall en million milliarder slike roterende motorer som danner livets drivstoff. Dere må da se hvor fantastisk det er at rotasjonshastigheten bestemmes av energibehovet. Livet har altså en innebygget informasjon som styrer ATP generatorens aktivitet. Hvordan kan tilfeldige naturalistiske mekanismer danne de ca. 30 proteiner som denne motoren består av…..proteiner som er dannet slik at de sammen danner et funksjonelt hele?

Michael Behe omtaler i sin siste bok «Darwin Devolves» kategoriene for å inndele livet. Jeg siterer (på engelsk): Domain, kingdom, phylum, class, family, genus and species. Behe synes å ha gått gjennom den aktuelle litteraturen, og han konkluderer at mutasjoner kan gi endringer på spesies og genus nivå, og ikke i de høyere nivåene.

Hvem skapte Gud? Det er blitt et vanlig spørsmål. Selve spørsmålet forutsetter at Gud er skapt. Men Gud er ikke skapt, han er skaperen. Gud er ikke en del av naturen. Gud er ikke fysisk. Han er altets opprinnelse. Altet krever en første årsak. Dette ligger egentlig over det vi er i stand til å fatte. Men det burde ikke være så vanskelig for oss å se hvor små vi er i den store sammenheng, og føre til en grunnleggende ydmykhet.

Noen beskylder Intelligent Design for «God of the gaps». Men Intelligent Design baserer seg ikke på hva vi ikke vet, men på hva vi faktisk vet: Nemlig at all informasjon kommer fra en intelligent kilde. Vi mennesker kjenner ikke til informasjon som ikke har et intelligent utspring. Men det synes altså å være innført et unntak for biologi: I biologi er tilfeldighet angitt som den eneste akseptable årsak til målrettet og spesifisert informasjon.

Da kan jeg kanskje avslutte med å minne om at 9 måneder før vi ble født besto vi av én enkelt celle som senere har avstedkommet milliarder, milliarder, milliarder, milliarder av reaksjoner. Og hvis du ble født sunn og frisk uten misdannelser eller sykdom, så har alle disse reaksjonene foregått på rett måte. Reaksjonene har fulgt livets algoritmer, og vi vet alle at algoritmer ikke kan oppstå ved tilfeldighet. Vi vet tvert imot at tilfeldighet ødelegger algoritmer. Er vi født sunne og friske er det uttrykk for ikke ett mirakel, men en stor hærskare av mirakler.

annonse

Alt godt!

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon