Professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen mener det er en skandale også for rettsvesenet at flere mennesker er dømt fordi Nav har brukt EØS-reglene om trygderettigheter feil. Arkivfoto: Vidar Ruud / NTB scanpix
annonse
annonse

Politikere, jurister og Nav-sjefen er forferdet over at minst 36 personer er stemplet som svindlere og dømt til fengsel fordi Nav har tolket trygdereglene feil.

– Det er grenseløst urettferdig og vondt. Dette burde ikke skje i Norge, og det er derfor vi skal gå grundig gjennom hvorfor det har skjedd, sier statsminister Erna Solberg (H) til TV 2.

– Først og fremst må vi nå rette opp overfor dem som har lidd overlast, fortsetter hun.

annonse

Mandag ble det kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg. Alt fordi Nav siden EUs nye trygderegler ble del av norsk lov i 2012, ikke har praktisert dem riktig.

Ofrene er folk som er bosatt i Norge og har mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger mens de har oppholdt seg i andre europeiske land.

Rettssystemet sviktet også

Også dommere og advokater har ansvar for denne skandalen, mener jusseksperter.

annonse

– Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene, sier Jan Fridthjof Bernt, som er professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv.

– Dette har ikke vært noen god dag for domstolen, konstaterer også Ina Strømstad, som er tingrettsdommer i Oslo og del av dommernes mediegruppe.

– For dommere er det å domfelle uriktig noe av det aller verste vi kan gjøre, sier hun til NRK.

Erstatningskrav

Riksadvokat Tor-Aksel Busch mener saken viser hvor viktig det er at domstolen går kritisk gjennom rettslige sider ved informasjonen fra det offentlige.

Gjenopptakelseskommisjonen skal nå gå gjennom sakene for å renvaske dem som er uskyldig dømt. Busch opplyser at det kan være grunnlag for erstatningskrav. Nav opplyser også at de som er rammet av at regelverket er tolket feil, kan ha krav på kompensasjon.

Busch er kritisk til at han først fikk vite om feilen i høst.

– Da Trygderetten begynte å stille spørsmål i noen saker i 2017, kunne jeg tenkt meg å høre det allerede da. Jeg skulle blitt orientert litt tidligere i 2019 også, sier han til NTB.

– Svært beklagelig

Varselet om at reglene ble brukt feil, kom fra Trygderetten i 2017. Fra juni 2017 til mars 2018 sendte ankeorganet ni saker tilbake til Nav med denne begrunnelsen, skriver VG.

annonse

– Trygderettens avgjørelser i disse sakene førte ikke til at Nav la om sin praksis, skriver Trygderettens leder Trine Fernsjø i en redegjørelse til Arbeidsdepartementet.

Nav-direktør Sigrun Vågeng forklarer tidsbruken med at etaten må gjøre en selvstendig vurdering dersom de skal endre praksis. Først mandag var Vågeng klar til å kunngjøre etatens konklusjon på en pressekonferanse med Busch og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Dette er svært beklagelig, og jeg vil beklage på det sterkeste overfor de berørte og deres familier, sa Hauglie.

Overfor NTB bekrefter Hauglie at hun fortsatt har tillit til Vågeng som Nav-direktør. Vågeng sier hun er lei seg, og at hun vil sørge for at det ryddes opp.

Statsråden varsler også at hun vil holde en redegjørelse for Stortinget om saken og starte en ekstern gransking.

Blir sittende

Men kravene om hoderulling kan likevel komme. SV og Rødt varsler begge at de ikke vil utelukke mistillit mot Hauglie.

– Dette er en katastrofe, både for dem som urettmessig er rammet, men også politisk. Det handler om livene til folk, sier SVs partileder Audun Lysbakken.

– Her må alle fakta på bordet, og en skikkelig opprydding må på plass snarest. Derfor imøteser vi den eksterne gjennomgangen og statsrådens redegjørelse for situasjonen i Stortinget. Vi vil vurdere nødvendige skritt fra Stortingets side etter redegjørelsen, sier Rigmor Aasrud i Arbeiderpartiet.

Tidslinje for Nav-skandalen

* 2012: EUs nye trygderegler (trygdeforordning) blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 sier at de som mottar sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet europeisk land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Sakene blir sendt tilbake til Nav. Nav endrer ikke praksis.

annonse

* Desember 2018: Trygderetten varsler Nav klageinstans om at den ville be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* 20. desember 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet om saken.

* Januar 2019: Arbeids- og sosialdepartementet slår fast at Nav ikke kan stanse ytelsene fordi mottakeren midlertidig oppholder seg i et annet europeisk land.

* Mars 2019: Departementet sier seg enig i at praksisen må endres for saker framover i tid. På et tidspunkt etter dette beslutter Nav å vurdere praksis for alle midlertidige opphold i et annet europeisk land og gjennomgå tidligere saker.

* Oktober 2019: Riksadvokaten, som har ansvaret for påtalemyndigheten, varsles om feilen. Soningen blir avblåst for én person som var på vei til å sone en dom for trygdesvindel. Etterlysningen av tre personer trekkes tilbake.

* 28. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch innkaller til pressekonferanse om saken. Det blir kjent at minst 48 mennesker er dømt for trygdesvindel på feil grunnlag. 36 av dem ble dømt til fengsel, og den lengste dommen er på åtte måneders fengsel. 2.400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg.

Kilder: Brev fra Nav og Trygderetten.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon