NVE har ført tilsyn med nettselskapene. Nå blir 111 av 139 nettselskap ilagt tvangsmulkt. Bilde: Vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse
annonse

NB: Dette er en pressemelding formidlet av NTB pva. NVE. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ført tilsyn med nettselskapene for å påse at de tilfredsstiller kravene til å rapportere strømbruk, -produksjon og kraftutveksling fra nettselskapene til Elhub. Nå blir 111 av 139 nettselskap ilagt tvangsmulkt.

– Selv om et flertall av selskapene får en tvangsmulkt, ønsker NVE samtidig å understreke at det er mange selskap som klarte å etterleve rapporteringsplikten de fleste dagene i tilsynsperioden. Om lag halvparten av nettselskapene klarte å overholde rapporteringsplikten med få eller ingen avvik, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

annonse

Det er viktig at måleverdier håndteres effektivt og trygt

Fra februar i år ble ansvaret for å beregne nøyaktig strømbruk overført fra nettselskapene til Elhub, et felles it-system for å effektivisere markedsprosesser og håndtering av måledata i det norske kraftmarkedet.

I perioden mars til juni gjennomførte NVE tilsyn med samtlige av landets nettselskap for å påse at de tilfredsstilte de nye rapporteringskravene. Resultatet ble at 111 nettselskaper må betale tvangsmulkt på til sammen 2,6 millioner kroner, hvor tvangsmulkten varierer mellom 1 000–180 000 kroner.

I utregningen av tvangsmulkt har NVE tatt hensyn til forhold som er utenfor nettselskapenes kontroll. Det kan for eksempel være anlegg der kunden har stengt strømmåleren. Da mottar ikke nettselskapet måledata.

NVE følger med på hvordan nettselskapene rapporterer til elhub

Elhub fører månedlig statistikk over kvaliteten på nettselskapenes måledata, og den viser at det fremdeles er utfordringer.

– Det er viktig at nettselskapene sørger for å øke kvaliteten på rapportering av måleverdier. NVE vil følge nøye med på datakvaliteten i elhub, og vi vil vurdere behovet for flere tilsyn i fremtiden, sier Grøtterud.

Hvorfor måleverdier og god datakvalitet er viktig

Måleravlesning av automatiske strømmålere skal bidra til å digitalisere, effektivisere og innovere kraftbransjen, blant annet gjennom forretningsprosesser i kraftmarkedet og nettdrift.

annonse

Høy kvalitet på måleverdiene gir grunnlag for mer rasjonell opptreden i kraftmarkedet.

Det viktig med høy kvalitet på måleverdiene siden det utgjør grunnlaget for det økonomiske oppgjøret.

Måleverdiene er også grunnlaget for korrekt fakturering og informasjon til kundene.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon