Sigbjørn Gjelsvik, Sp (finanspolitisk talsperson og stortingsrepresentant). Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik mener NAV-skandalen kunne ha vært unngått om det ikke var for EØS-avtalen.

Minst 36 personer er uskyldig dømt til fengsel for trygdesvindel, i tillegg til at 2 400 personer kan ha fått urettmessige pengekrav mot seg, fordi har NAV feiltolket reglene i EUs trygdeforordning.

Helt siden 2012, da EUs nye trygdeforordning kom på plass, har NAV praktisert reglene feil i saker der personer som er bosatt i Norge, har tatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger med seg til andre europeiske land. Dette rapporterte NTB mandag ettermiddag.

annonse

Mange har rettet kritikk mot NAV etter avsløringen, og det er påpekt av jusseksperter at dommere og advokater har ansvar for denne skandalen

– Det er oppsiktsvekkende at ingen i påtalemyndigheten eller domstolene har oppdaget de åpenbare feilene ved hvordan Nav har forstått reglene, sa Jan Fridthjof Bernt, som er professor ved Universitetet i Bergen, til Dagens Næringsliv mandag.

Les også: Frp-topp om NAV-skandalen: – Nok et eksempel på at deler av EØS bør reforhandles

annonse

EØS

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjesvik (Sp) forteller Resett at han mener det hele kunne ha vært unngått, om det ikke hadde vært for EØS-avtalen.

– Ja, det som her skjer er en direkte konsekvens av EØS. Vi er underlagt et system der EU vedtar reglene og fortolker reglene – og Norge godtar at avtalen griper stadig dypere inn på område etter område.

Gjelsvik understreker at hans parti er imot at norske trygderegler skal dikteres fra Brüssel.

– Senterpartiet mener at det er norske folkevalgte som skal avgjøre hvem som skal ha rett på norske velferdsordninger og på hvilke vilkår. Dernest mener vi det er viktig med klare regler, slik at de som mottar ytelser, som for eksempel sykepenger og arbeidsavklaringspenger, de som skal veilede og kontrollere etterlevelsen av reglene, NAV, og rettssystemet, vet hva man har å forholde seg til, slår stortingsrepresentanten fast.

Oversikt

Han er bekymret for at reglene vil gjøre det mer tungvint for trygdemottagere å holde oversikt over hvilke forpliktelser og kriterier som kreves for å motta støtte.

– De nye reglene som nå innføres vil sannsynligvis gjøre det vanskeligere for folk å ha oversikt over hvilke forpliktelser man faktisk har.

annonse

At det ikke lenger skal være krav om opphold i Norge for å motta sykepenger later heller ikke til å imponere Sp-politikeren.

– Tidligere har man hatt et klart vilkår om at man skal oppholde seg i Norge for å motta for eksempel sykepenger, samtidig som man i konkrete situasjoner har kunnet få unntak etter avtale med NAV. Etter de nye reglene fjernes vilkåret om opphold i Norge, samtidig som de øvrige vilkårene for sykmeldte, som krav til aktivitet, kontakt med arbeidsgiver, at oppholdet ikke bidrar til å forverre helsetilstand og så videre, skal opprettholdes.

Les også: Nav-ofre kan kreve millioner i erstatning

Liberaliseringer

Gjelsvik er bekymret for at norske velferdsordninger kan komme under press, som følge av liberaliseringer.

– Hvor grensene går for hva NAV, fastlege, arbeidsgiver kan kreve av den sykmeldte og hva den sykmeldte kan motsette seg før man risikerer å miste ytelsene er langt fra tydelig. Dette kan også endre seg over tid, og presset i retning liberalisering, med tilhørende press på våre gode, universelle norske velferdsordninger, er åpenbart. Det vil bli svært krevende for NAV å både veilede og føre kontroll.

NAV-skandalen har sendt sjokkbølger gjennom norsk offentlighet, flere av landets topp-politikere og partiledere har ytret sine bekymringer, og statsministeren har beklaget. Partiene SV og Rødt har foreløpig varslet at de ikke vil utelukke mistillit mot arbeidsminister Anniken Hauglie (H).

Fakta om NAV-skandalen

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

  • Reglene for å ta med sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger fra Norge til et annet EØS-land mens man har vært bosatt i Norge, har ikke vært praktisert riktig siden EUs trygdeforordning kom i 2012.
  • Minst 48 uriktige dommer er avsagt for trygdebedrageri, 36 av dem ubetingede fengselsdommer.
  • Rundt 2 400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingssak som kan være feil.
  • Reglene for personer bosatt i utlandet, har vært praktisert korrekt.
  • Arbeids- og sosialministeren vil be Stortinget om å få redegjøre om saken.
  • Etter folketrygdloven kan ikke korttids kontantytelser (særlig sykepenger og arbeidsavklaringspenger) utbetales til personer som ikke oppholder seg i Norge.
  • I artikkel 21 i EUs trygdeforordning fra 2012 fremgår det imidlertid at et medlem som oppholder seg i en annen medlemsstat, skal ha rett til kontantytelser fra den utbetalende staten i samsvar med dennes lovgiving. Det vil si at det er ikke grunn nok alene å stoppe ytelsen dersom man oppholder seg i et annet EØS-land, men samtidig må øvrige vilkår i folketrygdloven være oppfylt.
  • Sykmeldte og mottakere av arbeidsavklaringspenger vil fortsatt ha plikter ifølge norsk lov, også dersom de reiser til et annet EØS-land.
annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon