Mye tyder på at verken arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) eller Nav-direktør Sigrun Vågeng tok grep for å stille pågående rettssaker i bero da de ble klar over at Nav hadde praktisert retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land feil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Minst sju personer er uriktig dømt for trygdesvindel i år, flere måneder etter at det oppsto tvil i Nav om regelverket ble fulgt. Kritikkverdig, mener dommer.

Verken Nav eller regjeringen tok umiddelbart grep for å stille pågående rettssaker i bero etter at Nav for nesten ett år siden varslet Arbeids- og sosialdepartementet om at deres tolkning av retten til å oppholde seg i EØS-land mens man mottar kontantytelser som sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger, kunne være feil.

Det viser en tidslinje som departementet publiserte onsdag.

annonse
– Burde ha informert

Tingrettsdommer Ina Strømstad, som sitter i Dommernes medieutvalg, mener Nav raskt burde ha informert påtalemyndigheten om at det var oppstått tvil om det juridiske grunnlaget for anmeldelsene.

– Da hadde påtalemyndigheten – og dommerne hvis det kommer til sak – fått et hint om at dette er noe de burde se nærmere på, sier Strømstad til NTB.

En EU-forordning fra 2012 presiserer at EØS-borgere har lov til å ta med seg trygdeytelser til andre EØS-land, men Nav har i en årrekke i stedet anmeldt folk for trygdesvindel hvis de har reist ut av Norge.

– Fortsatte å anmelde
annonse

Torsdag ble det også kjent at Nav Kontroll fortsatte å anmelde slike saker helt fram til 23. april i år, ifølge Rett24.

I måneden før ble praksisen endret når det gjelder kortvarige opphold i andre land.

Først i slutten av august gikk det opp for Nav at EU-reglene også gjelder for lengre opphold, noe som kunne gi alvorlige konsekvenser ettersom mange var blitt straffeforfulgt og dømt på grunn av dette.

NTB har spurt både Nav-direktør Sigrun Vågeng og arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) om de foretok seg noe konkret for å hindre at flere ville bli uriktig dømt etter at problemstillingen kom opp i desember 2018.

Fra Hauglies kommunikasjonsavdeling er svaret kort og godt at det framgår av tidslinjen at ingen særskilte grep ble tatt.

Navs fagavdeling svarte først torsdag kveld på spørsmålet.

– Nav sendte brev til politidistriktene i 51 saker der vi formodet at dom ikke var falt, i tidsrommet 15.–17. september, heter det i det korte svaret.

Sju dømt

Nav drøyde med andre ord over to uker med å varsle påtalemyndigheten. Det var uansett for seint for de sju som urettmessig er blitt domfelt for trygdesvindel i år.

annonse

Den siste av dem, en 38 år gammel nyre- og hjertesyk mann fra Hordaland, ble dømt til fengsel i 60 dager den 17. september, samme dag som Nav sendte ut varsler til påtalemyndigheten.

I tillegg er fem kvinner og én mann dømt til straffer på mellom 30 dagers betinget og 90 dagers ubetinget fengsel.

Torsdag fortsatte tallet på personer som er dømt for trygdesvindel på uriktig grunnlag siden 2012 å vokse. Da ble det funnet ytterligere ti saker i tillegg til de 48 som allerede var kjent, ifølge NRK og Vårt Land.

– Ingen varsellamper

Varselbrevet er heller ikke utformet som et generelt varsel til ledergruppene, men ble påført saksnummer og sendt til den enkelte politiadvokat, sier påtaleleder i Nordland politidistrikt, Stig Morten Løkkebakken, til VG.

– Innholdet gjorde ikke at varsellampene lyste, sier han, men opplyser at politiet sluttet å kalle inn folk til soning.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon