Undersøkelsen blant Den Norske Kirkes medlemmer viser at 18 prosent av medlemmene har vært på gudstjeneste i kirken det siste året, uten at anledningen var dåp, konfirmasjon, vielse, gravferd eller julaften. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
annonse

Tre av ti medlemmer i Kirken sier at de tror at Gud finnes. To av ti tror av og til og 17 prosent tror, men tviler.

Det viser Kirkerådets nyeste medlemsundersøkelse.

– Kirken er til for alle som vil være med, sier direktør i Kirkerådet Ingrid Vad Nilsen i en kommentar til medlemsundersøkelsen.

annonse

16 prosent svarer at de er så sikre som de kan være på at Gud ikke finnes, og 21 prosent er enige i dette, men åpne for at de kan ta feil.

– Alle medlemmer er like mye verdt. Det er en viktig bunnplanke i folkekirken. Folkekirken skal være for alle som vil være med, dåpen er medlemsbeviset, utdyper Ingrid Vad Nilsen.

Tror av og til

En gruppe på 20 prosent sier de av og til tror, og av og til ikke. Svarene i undersøkelsen begrenset seg med andre ord ikke til «ja» og «nei» i spørsmålet om medlemmenes tro på Gud.

annonse

– Vi har forsøkt å gi folk ulike svaralternativer nettopp fordi tro på Gud er mye mer enn et ja- og nei-svar. Her har folk hatt muligheten til å komme med både tvil og tro, sier Nilsen.

Blant de spurte svarer 10 prosent at de ber til Gud daglig, og 9 prosent ber ukentlig.

Medlemsundersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet og er utført av Opinion. Til sammen har 3.016 personer over 15 år deltatt i undersøkelsen.

Halvparten ber ikke

I undersøkelsen kommer det fram at 48 prosent aldri ber, og 37 prosent svarer at de ikke tror på Gud, skriver Dagen.

– Hva gjør at de 37 prosentene faktisk ikke melder seg ut, når det er så enkelt? Det er veldig interessant, og det må vi finne ut av. Jeg opplever at kirken har troverdighet, selv om folk har en passiv tro, sier fungerende biskop Gudmund Waaler i Bjørgvin bispedømme.

annonse

Waaler sier at det samtidig er positivt at halvparten av respondentene ber, men at kirken må bli mer tilgjengelig, på torget, arbeidsplasser og andre steder der folk.

– Religion må ikke bare bli pakket inn og lukket ned. Det er kirkens utfordring, sier Waaler.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse