Helge Lurås. Illustrasjonsbilde. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Det kommer skarp kritikk mot Resett i kommentarfeltet. Noen skriver at de nå tar farvel med Resett og andre at de vil slutte å donere og si opp abonnement. Det er bra at dere sier fra, men jeg ber dere tenke gjennom konsekvensene før dere gjør om på en støtte dere har gitt oss så langt.

Vi har nok heller ikke kommunisert tydelig nok, for omfanget av endringene er også blitt misforstått. På de aller fleste NTB-saker vil det fortsatt være kommentarfelt. Og vi må nå i større grad lage egne saker når det skjer løpende nyhetshendelser som rammes av de nye begrensningene. Det vil kreve mer av oss, men at dere skal få fortsette å kommentere på alle viktige hendelser og temaer står ved lag.

En kamp

annonse

Fagforeningen i NTB har lenge presset sin egen ledelse for å si opp avtalen med Resett. NTB har dermed sett på muligheten til å forskjellsbehandle kundene basert på om vi er medlem av Presseforbundet og derved kan klages inn for PFU eller ikke.

Resett har utfordret medie-Norge og det politiske landskap. Kommentarfeltet til Resett har vært delaktig i å kaste den hansken. Vi har derigjennom fått en rekke innbitte motstandere som gjør det de kan for å stoppe oss. Å angripe annonsegrunnlaget vårt er en av konsekvensene vi har opplevd, en annen er systematiske svertekampanjer og udokumenterte påstander for å skremme så vel lesere som annonsører vekk fra oss.

Les også: Resett stenger kommentarfeltet på enkelte NTB-saker

På tross av dette har vi klart å etablere Resett som et av de 10-15 største digitale mediene i Norge. Vi gjør det med budsjetter som er 1/20 av andre aviser, og fortsatt går vi med underskudd. Hadde vi lagt opp til å være et nisjenettsted som bare kjører visse typer alternative saker, så vil man ikke nå ut til et bredt nok publikum og både favne også unge og kvinner.

Les også: Stadig flere unge leser Resett

Les også: Stadig flere kvinner leser Resett

annonse
annonse

Document har holdt på siden 2003, men som vi kan se på Similarweb.com, har Resett nesten dobbelt så stor trafikk som våre mer etablerte kollega på tross av at vi bare er to år gamle.

Bredde og variasjon

Jeg tror en av grunnene til det er at vi tilbyr et bredere spekter av nyheter. Dermed appellerer vi til flere grupper. Og uten tilgang til NTBs nyheter og også bildene som er tilgjengelig på Scanpix, hadde vi ikke hatt sjans til å levere variert nok.

Resett har som målsetting å levere stadig mer egen journalistikk. Samtidig er det hensiktsmessig å supplere vårt eget innhold med nyheter fra NTB, slik at vi alltid kan holde dere oppdatert på de store sakene i nyhetsbildet, samtidig som vi selv kan følge opp saker som dere er opptatte av. Jo mer vi vokser, desto mer kan vi levere selv.

En del lesere i kommentarfeltet, har etterlyst at Resett burde satt hardt mot hardt og i realiteten trukket seg fra kundeforholdet med NTB. Men i så fall hadde våre egne ansatte måttet produsere mange av de sakene som vi i dag får fra NTB, og det ville kostet langt mer penger enn kundeforholdet med NTB koster. Det er en grunn til at NTB leverer slike tjenester til alle medier i Norge. Det er for dyrt å gjøre alt på egen hånd. Ikke en gang VG har nok folk til det.

annonse

Fordømt uansett

Det dere da ber oss om ved å forlate dette kompromisset med NTB, er enten å bli et nisjenettsted som har noen få artikler om dagen som supplement til nyheter dere henter andre steder, eller dere ber oss gjøre selv det vi i dag henter fra NTB. Men uten at dere gir oss nok ressurser til å lage et slikt helhetlig produkt på egenhånd.

Dette er umulige krav dere strengt tatt stiller til oss. Og med varslene om at noen av dere vil trekke den økonomiske støtten til Resett, blir det jo enda vanskeligere å lage mer stoff på egenhånd.

Resett hadde over 30 prosent større trafikk i oktober 2019 enn i oktober 2018. Andelen av dere som er innom Resett to eller flere ganger om dagen er økt med nesten 50 prosent på ett år. Årsaken til at mange sjekker ut Resett flere ganger om dagen er at vi stadig har de siste nyhetene. Og en god del av dem fra NTB.

La det være klart: Vi synes det er prinsipielt og trolig juridisk i gråsonen det presset NTB har utsatt Resett for hvor de har kommunisert trusler om å si opp kundeforholdet med oss med mindre vi gjør noe med kommentarfeltet. De begrunner forskjellsbehandlingen mellom oss og andre medier som ikke får slike pålegg med at Resett ikke er medlem i Presseforbundet, og dermed ikke er bundet av Vær varsom-plakaten.

annonse

Her er planen

Avgjørelsen jeg har tatt om å komme til et kompromiss med NTB i denne saken er gjort for best mulig å oppfylle de ambisjonene vi har for Resett som et reelt og kraftfullt alternativ i medie-Norge. Man må velge taktikk med omhu når man står overfor en motstander som er mer etablert og har langt større ressurser enn oss selv. Dette er ikke et knefall, men en taktisk tilbaketrekning som en liten utfordrer av og til må gjøre. Vi snakker i overført betydning om geriljataktikk.

Vi kunne kanskje kommunisert bedre fra begynnelsen hva som var overveiningene fra vår side, men jeg håper dere har is nok i magen til å se at hvis det er et reelt alternativ i medie-Norge dere har etterlyst og håper på, så må dere ikke vende ryggen til Resett nå.

Vi har fått en posisjon som betydelig medie-aktør mot alle odds, og at diverse aktører i og utenfor medie-Norge ønsker å strupe vår måte å jobbe på, inkludert å ha åpne kommentarfelt, er en bekreftelse på at de anser det vi gjør som en reell trussel.

Les også: Fra Konnerud til Resett – et opprør mot det bestående

Det er helt forståelig at noen av dere er skuffet og frustrert, men ting blir ikke bedre av at dere gir oss enda større økonomiske problemer enn vi allerede har. Og det taktiske tilbaketoget fra prinsippene våre her, består i at enkelte NTB-saker ikke blir mulig å kommentere inntil videre. Men hvis vi skulle fulgt rådet noen av dere gir: å ikke ha NTB-saker i det hele tatt, ville dere jo ikke få kommentert på noen NTB-saker overhodet. Og praktisk sett er det vanskelig å se at det skulle være noe bedre.

Dessuten kan vi omgå begrensningene i noen saker, ved å skrive såkalte sitatsaker med NTB og andre medier som kilder, med egen vinkling. Da kan vi selvsagt holde kommentarfeltene åpne. Vi gjorde nettopp i kveld et slikt grep med en sak om mulla Krekar. Tidligere ville vi latt den stå som en ren NTB-sak.

Jeg henstiller dere derfor om å puste gjennom nesa og se hva som blir de faktiske endringene og hvor mange saker som ender opp uten kommentarfelt før dere feller endelig dom over det trekket Resett her har gjort.

Men det er i siste instans opp til dere lesere. Hvis dere slutter å donere til Resett og tegne abonnement, er det kroken på døra. Det er jeg helt klar over.

 

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon