Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Aftenposten har gjort grundig og sårt tiltrengt gravejournalistikk om muslimske barn og deres relasjon til koranskoler. Det som avdekkes er helt ødeleggende for integreringen.

I artikkelen på lørdag (bak betalingsmur) blir vi invitert inn i en hverdag dokumentert fra Drammen der segregering og parallelsamfunn gjennomføres systematisk og blir finansiert av den norske staten. Det skjer gjennom bidrag til Det islamske kultursenter i Norge, et registrert trossamfunn som springer ut fra tyrkiske miljøer. Bevegelsen regnes som svært konservativ, skriver Aftenposten. «Menigheten praktiserer streng kjønnssegregering, ikke bare blant voksne. Også barn får religionsundervisning hver for seg.»

Menigheten tilbyr skolefritidsordning med overnatting for medlemmene. Jenter og gutter blir oppfordret til å unngå kontakt ved at de for eksempel har ulike rom for undervisning. Guttene må finne seg i at de er rovdyr uten selvkontroll. Jentene må finne seg i å være seksualiserte og stakkarslige som ikke kan omgås det motsatte kjønn. Norske skoler har ikke en slik kjønnsdiskriminering, og her får både gutter og jenter omgås på egne premisser. Det er med andre ord en stor kontrast mellom det disse koranskolene representerer og det frie demokratiske skoler representerer.

annonse

Les også: Ex-muslim fordi

Stedene som har det Aftenposten omtaler som «Koran-SFO» er Drammen, Mjøndalen og Oslo. Det er ingen grunn til å tro at dette er unikt. HRS skrev om dette allerede i 2016 og de har kommet med forslag om tiltak mot ekstremisme og å fremme solide integreringstiltak

Ultrakonservative koranskoler med hensikt å hindre at barna blir for «norske» er en stor hindring for integreringen, og selv lederen for menigheten i Drammen hevder at assimilering vil være ødeleggende for deres kultur og religion.

annonse

Men hva er det de egentlig beskytter her? Er det æren, kulturen, religionen eller er det barna?

Denne praksisen er uten tvil en sabotasje mot alt av integreringsarbeid og bør opphøre snarest. Det starter med søknader om finansiering av særfordeler i de muslimske trossamfunnet, noe som etter min mening er en utnyttelse av velferdsordningene. Barna som er en del av disse skolene har dårlige forutsetninger for å bli en del av storsamfunnet de lever i.

Aftenposten dokumenterer det som kalles «SFO med overnatting». En ordning for minoritetsbarn der andre verdier enn det resten av samfunnet har innlæres. Der foreldrenes drøm om egen oppvekst er langt viktigere enn barnas beste.

Koranskoler saboterer integrering

I realiteten er dette et signal om et folk som ønsker å videreføre sin religion og kultur ved å sabotere det barna får inn av impulser fra den etablerte norske skolen.

annonse

Denne kontrasten er særlig ødeleggende for jentene som blir oppdratt til å tro at de er annenrangs borgere. De blir fratatt rettigheter muligheter innen vesentlige livsområder. Og på den måten fortsetter (u)kulturen og ødelegger all fremgang i integreringsfeltet. Det disse foreldrene trenger å vite er at det er greit å være norsk.

Når kvinner blir behandlet som annenrangs borgere og blir bedt om å sette seg bakerst i moskeen, er det både maktdemonstrasjon og forskjellsbehandling som ikke hører hjemme i et likestilt land. Det er det våre politikere må innse når de bevilger penger til koranskoler og særlig de som er gransket her. FrP kunne tidligere i år hevde at det var koranopplæring i lukkede miljøer uten tilsyn og kontroll fra myndighetene. Koranskoler er ingen god arena for integrering og myndighetene burde skynde seg med endringer.

Myndighetene må ta ansvar og kontrollere disse skolene

Etter min mening handler ikke dette om trosfrihet, men et sterkt ønske om å rive seg løs fra et samfunn du anser som umoralsk og dårlig. Det handler om å utnytte godene med vesten samtidig som man tviholder på det man flyktet fra. Nemlig mangel på demokrati, likestilling og likeverd.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse