Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H), Nav-direktør Sigrun Vågeng og riksadvokat Tor-Aksel Busch holdt mandag pressekonferanse om at retten til å ta med seg trygd til andre EØS-land har vært praktisert feil. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Domstolene har ikke kontrollert forvaltningen godt nok, sier jussprofessor Mads Andenæs til TV 2. Han mener trygdeskandalen svekker tilliten.

Andenæs, som er professor i privatrett ved Universitetet i Oslo, sier til kanalen at jurister kan ha bidratt til systematiske overgrep mot de svakeste i samfunnet og at domstolene burde ha oppdaget feilene.

– Når domstolene ikke kontrollerer forvaltningen slik de har til oppgave, så legitimerer de lovbrudd og overgrep som i Nav-sakene, sier han.

annonse

Professoren peker også på at universitetene har et ansvar, og at det ikke er nok forskning på gjennomføringen av EØS-rett på trygdefeltet.

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

Minst 2.400 personer har urettmessig fått krav om tilbakebetaling.

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon