Jon Engen-Helgheim (Frp). Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix
annonse

Fremskrittspartiets Jon Helgheim er kritisk til berøringsangst blant ledende politikere, etter nylige avsløringer om koranskoler i forkledning i Norge.

Lørdag rapporterte Aftenposten om koranskoler forkledd som SFO med overnatting, i regi av Det islamske kultursenter i Norge, et registrert trossamfunn med opphav i tyrkiske miljøer i Norge. Bevegelsen er sterkt reaksjonær, og praktiserer for eksempel streng kjønnssegregering, som heller ikke barn slipper unna.

Menigheten tilbyr skolefritidsordning med overnatting for medlemmene. Jenter og gutter blir oppfordret til å unngå kontakt ved at de for eksempel har ulike rom for undervisning. 

annonse

Reportasjen har vekket sterke reaksjoner blant politikere, samfunnsdebattanter og andre. Stortingsrepresentant Abid Raja (V) har markert avstand til de reaksjonære strømningene, og mener at slike koranskoler ikke passer inn i Norge.

Les også: Horribel praksis: Vi trenger ikke Koran-SFO i Norge

– Ikke noe nytt

annonse

Fremskrittspartiets innvandringspolitiske talsperson minner imidlertid om at dette ikke egentlig er noe nytt, det har vært kjent i flere år allerede, noe også Hege Storhaug i HRS har påpekt. 

– Det er jo ikke noe nytt dette. Det har egentlig vært kjent i samfunnet i lang tid. Det som er overraskende er den store berøringsangsten mot å kartlegge, og ta tak i dette på ordentlig. Det ble veldig synlig i mai i år da Frp i Drammen tok opp dette, da fikk vi beskjed fra kommunen at «vi har god oversikt, vi kjenner oss ikke igjen i dette bildet av Drammen», forteller Helgheim til Resett, og legger til:

– Jeg sa den gangen at jeg ikke har noe særlig tillit til de offentlige ansatte. Vi er jo vant med unnfallenhet fra den kanten. 

Anti-integrering

Frp-politikeren mener at disse skolene er et system med formål å hindre at de muslimske barna blir integrert i Norge.

annonse

– Jeg mener at dette illustrerer problemet vi har med integrering i veldig stor grad. Dette er et eksempel på bedrive anti-integrering. Et system opprettet for å holde unge innvandrere borte fra å integreres og å holde dem fast ved gamle, utdaterte tradisjoner, som i liten grad går overens med et vestlig, moderne samfunn. 

Tiltak

– Hva må gjøres nå?

– Jeg mener at vi må gjøre som vi har sagt tidligere. Vi må kartlegge omfanget av dette på en ordentlig måte. Hva er innholdet i skolene? Så må vi lage retningslinjer for hva denne typen skoler kan drive med, også må vi kontrollere at det blir fulgt opp, svarer Helgheim. 

Han mener man må sørge for at barn har egentid, der de kan leke med norske barn, uten å settes i aktivitet i foreldrenes regi.

– Det er helt avgjørende viktig at integreringshensynet er i høysetet. Vi er helt avhengige av at barn har egendisponert fritid og er sammen med norske barn, og ikke sitter inne i lukkede lokaler og leser Koranen, der de kun omgås med andre i dette miljøet. Det skal settes begrensninger på hvor lenge barn kan holdes til foreldrestyrte aktiviteter.

Bortforklaringer

– Tror du dette kan være en oppvekker for noen?

– Det bør jo være det, men dessverre har jeg jo lært etter litt tid i politikken at det skal veldig mye til for at folk våkner opp, slår Helgheim fast.

annonse

– Noen vil finne andre navn på dette. Man kaller det ikke koranskoler, men muslimsk SFO. Offentlige ansatte sier dette er et hjelpe- eller støttetilbud. Noen fremholder at det er godt integreringsarbeid, alt er bare tull og tøys. Men det er gjerne svaret man får når presset øker litt. Det er ubehagelig for mange. 

Les også: Ex-muslim fordi

Bremsekloss

Avslutningsvis kommer stortingsrepresentanten med et lite stikk til KrF, med barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, som har ansvar for tros- og livssynspolitikken. 

– Det er mye som tyder på at mange andre partier tar dette på alvor. Frp har pekt på problemet lenge, og har fått flertall på Stortinget for å føre kontroll med trossamfunn. Her leverer KrF-statsråden dårlig hva gjelder tros- og livsynsmeldingen. Der ligger det ingenting om kontroll av koranskoler, forteller Helgheim. 

– KrF er en bremsekloss i arbeidet her. Det er få andre steder jeg har opplevd større berøringsangst enn der. 

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse