annonse
annonse

NAV-skandalen er stor og omfattende. Men er det bare symptom på noe grunnleggende råttent?

Det begynner å bli mange saker nå. Den lille mann har lite han skulle ha sagt overfor politi, påtalemyndigheter, dommere, advokater, byråkrati. Hvis du først får feil eller dårlig behandling av statens myndigheter, er løpet nesten kjørt.

Det betyr ikke at ikke nitti prosent (for å ta et tall ut av luften) av rettskraftige dommer kan være riktige. Men om fem eller ti eller to prosent er grunnleggende feil, at uskyldige er dømt, så er det i seg selv tilstrekkelig tragisk til å felle en knusende dom over hele systemet.

annonse

Resett får en del henvendelser fra mennesker som opplever seg urettferdig behandlet eller feilaktig dømt. Men vi har nesten aldri kapasitet til å følge det opp. Det gir meg dårlig samvittighet hver gang. Men jeg vet hvor tungt og krevende det er for en utenforstående aktør å kjempe mot staten hvis dens sentrale aktører først har bestemt seg og/eller ikke ser det i sin interesse å innrømme feil.

Les også: Norsk rettsvesen med oppsiktsvekkende dom, mulig skandale under oppseiling

Resett har ikke sjanse til å følge opp slike saker. Om noen av de som er urettmessig dømt i NAV-sakene hadde henvendt seg til Resett, ville de nesten garantert blitt avspist med et kort svar. Jeg vet at andre, mye større medier er like lite «på» slike saker. Det man i tillegg tenker, er at for alle ti henvendelser man får, er ni av dem av folk som strengt tatt er rettmessig dømt. Men det er tidkrevende å finne, avdekke og følge opp den tiende saken i innboksen hvor et justismord faktisk har skjedd.

annonse

Også Høyesterett

Men Norge har nå en sak som heldigvis er avdekket og som slår hull den myten og den auraen av ufeilbarlighet som høytidelige norsk dommere og jurister har omgitt seg med. De har «siste ord». Også Høyesterett er nå avkledd. Advokat Jon Christian Elden har spart på papirene fra en sak som ble fremmet til Høyesterett. De viser at han faktisk anførte EØS-avtalen og trygdeforordningen fra 2012 da saken om en mann i midten av 60-årene som fikk 75 dagers fengsel for grovt uaktsomt bedrageri var oppe.

Elden opplyser til Rett24 at han fikk beskjed fra Høyesterett om at dette var utenfor anken.

– Selv om vi bare skulle behandle straffutmålingen i den saken, stusset jeg over at ikke EØS-tilnærmingen var prøvet, så jeg tok opp dette spørsmålet i skranken for Høyesterett, samtidig som jeg la frem 18 sider med ulikt rettskildemateriale om EØS-reglene i trygdesakene, herunder en frifinnende dom fra Agder lagmannsrett, forteller Elden.

– Høyesterett ville ikke behandle dette utenfor anken, men jeg mente det måtte ha betydning for straffutmålingen at klienten ikke kunne ha vært veldig grovt uaktsom, da det i alle fall var mulig å tolke EØS-retten og adgangen til å få sykepenger i Spania på en annen måte enn Nedre Telemark tingrett hadde gjort i denne saken, sier Elden.

– Denne saken er kanskje et godt eksempel på at det er en uheldig tilnærming. Når Høyesteretts egne advokater løfter frem problemstillinger, bør Høyesterett ønske det velkommen og se på det, sier Elden.

Justismord og urettferdighet

Og nettopp denne isolerte tilnærmingen til hva høyere rettsinstanser kan se på, har vi opplevd i andre saker at kan føre til videreføring av feilaktige dommer. Det er en graverende sak vi faktisk har forsøkt å følge opp i Resett hvor en mann har blitt møtt med et rettsapparat fullstendig uvillige til å se på sakens fakta på nytt eller gjenåpne saken.

annonse

For folk som blir utsatt for slike overgrep av det norske rettsvesen kan det føre til selvmord. Man opplever en total maktesløshet ved å bli dømt av et slik suverent, eneveldig system. Og når man da i tillegg ser at systemets aktører beskytter hverandre, kan det frata folk enhver illusjon de har hatt om at de lever i en rettsstat og et demokrati. Og ingen, heller ikke mediene, hjelper dem føler de.

Det er nok altfor tette bånd mellom dommere, påtalemyndigheter og advokater. De er kollegaer, de flytter fra den ene til den andre siden av bordet. Advokater vet at hvis de går for ærlig til verks overfor udugelighet eller feildømming hos påtalemyndigheter eller dommere, kan de bli utsatt for sanksjoner i senere saker. Derfor lar de bare saker som de vet er feildømt, bli liggende uten å lage bråk. For kunne ikke også Elden gjort mer hvis han mente at Høyesterett hadde begått feil? Hvorfor tipset han ikke Dagsrevyen?

Advokat Arvid Sjødin er et unntak i så måte. Han har engasjert seg på en ekstraordinær måte i det han mener er et justismord mot Viggo Kristiansen i Baneheia-saken.

Les også: Advokat Sjødin hevder å ha «sensasjonelle funn» som sår tvil om Viggo Kristiansens skyld. MSM er foreløpig tause

Og hvor ille er det ikke at folk blir feilaktig dømt for drap? Vi vet det har skjedd før. Men i saken til Viggo Kristiansen har altså Gjenopptakelseskommisjonen avslått saken gjentatte ganger. Er de redde for noe? Ønsker de å beskytte systemet og avdekke så få feil som mulig?

Norge ble nylig dømt i Den europeiske menneskerettsdomstolen i Strasbourg i saker knyttet til barnevernet, og flere saker venter på behandling. Og det er mange andre som i årevis har varslet om det de mener er maktovergrep i barnevernet. Men verken advokater eller mediene klarer å hjelpe mennesker og stoppe disse og andre overgrep. Vi bryr oss ikke nok. De fleste av oss vil stanse opp og lukke øynene når vi får vurdert omkostningene for oss selv ved å engasjere seg.

annonse

Det som er avdekket med urettmessig straff i NAV-skandalen bør være en vekker for alle ledd i rettsprosessene. Feil skjer, mange feil. Dommerstanden i Norge er på ingen måte kompetente til å dømme i alle saker. I noen tilfeller kan vi folkelig si at de ikke har peiling. Men likevel utsier de dommer over mennesker og besegler deres skjebne, og de gjør det med opphøyet arroganse.

Og de av oss, inkludert i mediene, som skulle fulgt med på at rettferdigheten ble oppfylt, har ved latskap og mangel på ansvarsfølelse latt disse og andre overgrep skje. Istedet skriver vi om Sjaman Durek, Sophie Elise og jager MDGs påfunn opp og ned.

Vi er faktisk mange i dette land som har grunn til å være skamfulle over det rettssystemet vi har latt få utvikle seg.

Straff?

Men det er påtalemyndigheter, dommere, Høyesterett, advokater og NAV som bærer det største ansvaret. Strengt tatt burde man se på om påtalemyndigheter og dommere faktisk har et straffeansvar i denne skandalen. Det burde være straffbart å idømme uskyldige mennesker fengselsstraff så lenge det har skjedd på grunn av egen tjenesteforsømmelse.

Setter du pris på Resett?

VIPPS 124526
BANK 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) eller
SMS “Resett fast” (59,- pr. mnd.) til 2474

annonse
Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon