Tirsdag skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) redegjøre om den omfattende trygdeskandalen i Stortinget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
annonse
annonse

Stortinget vil sitte med ørene spisset og ha kvasse spørsmål når arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kommer med sin redegjørelse om Nav-skandalen.

Klokka 10 tirsdag entrer Hauglie Stortingets talerstol for å forklare hvordan og ikke minst hvorfor EU-forordningen om trygderettigheter i årevis har blitt feiltolket av både Nav og myndighetene.

Feilen har sendt minst 36 uskyldige mottakere av syke-, pleie- eller arbeidsavklaringspenger i fengsel siden 2012. Andre har uriktig fått betingede dommer for trygdesvindel, mens tusenvis urettmessig har fått krav om tilbakebetaling fra Nav.

annonse
Kinkige spørsmål

Etter at trygdeskandalen sprakk i forrige uke, er det blitt klart at også rettsapparatet helt opp til Høyesterett har sviktet. Saken har dessuten vist at EUs trygdeforordning fra 2012 aldri er blitt tatt inn i den norske folketrygdloven, trass i at den har forrang. Det ville i tilfelle vært den rødgrønne regjeringens ansvar.

Men også Hauglie bør ha noen gode svar på en rekke kinkige spørsmål. SV og Rødt vurderer allerede mistillit mot ministeren, som har hatt posten siden desember 2015.

Blant spørsmålene de vil ha svar på, er hvorfor ikke departementet og Nav trakk i nødbremsen og fikk pågående straffesaker stilt i bero straks de ble klar over omfanget i slutten av august.

Den siste dommen for trygdesvindel på feil grunnlag kom 17. september.

annonse

Hauglie må også svare på hvorfor alarmen ikke gikk tidligere etter flere avgjørelser i Trygderetten fra juni 2017.

Hva gjorde Hauglie?

Mange representanter er trolig også opptatt av å få vite hva ministeren har gjort for å forsikre seg om at Navs praksis er i tråd med regelverket.

Blant annet ba EØS’ overvåkingsorgan ESA Norge i 2015 om å se på praksisen med stopp i arbeidsavklaringspenger når en person flytter til andre EØS-land.

I 2017 la Hauglie selv fram en stortingsmelding som slo fast at sykepenger og arbeidsavklaringspenger kan tas med til EØS.

I tillegg fikk staten allerede i 2013 klar beskjed fra EFTA-domstolen om at folketrygdlovens krav om at man må oppholde seg i Norge for å motta ytelser som syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, ikke er forenlig med EØS-regelverket.

annonse

Likevel fortsatte Nav som før.

Omfang

Det reelle omfanget av skandalen er heller ikke kjent.

ESA krevde mandag svar på elleve spørsmål innen 4. desember, blant annet hvorfor Norge mener at reglene var annerledes før 2012. I kortene ligger en mistanke om at reglene kan ha blitt praktisert feil helt siden EØS-avtalen trådte i kraft i 1994.

ESA vil også vite hvordan norske myndigheter arbeider for å finne fram til dem som er blitt rammet av skandalen, og hvordan disse skal følges opp.

Hauglie sa i helgen at regjeringen vil iverksette tiltak for rettshjelp for Nav-ofrene, og at de i tillegg vurderer en egen erstatningsordning.

På spørsmål fra NTB om hvor raskt disse tiltakene kan være på plass, og om dette vil komme som en tilleggsbevilgning på neste års statsbudsjett, henviser departementet til Hauglies redegjørelse.

Om det ikke legges midler inn i statsbudsjettet, kan Nav-ofre måtte vente til etter behandlingen av revidert statsbudsjett til våren på støtte til rettshjelp.

Gransking

Hauglie har også varslet at hun vil ha en ekstern gransking av saken.

På Stortinget har flere, blant dem Ap-leder Jonas Gahr Støre, tatt til orde for en høring i kontrollkomiteen. I tillegg bør en egen gransking i regi av Stortinget vurderes, mener han.

Slike granskinger er nokså uvanlige og er gjerne forbeholdt særlig store og omfattende saker.

Tidslinje for Nav-skandalen

* 2012: EU-forordning 883/2004 blir en del av norsk trygderett. Artikkel 21 slår fast at de som mottar syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger, kan motta ytelsene selv om de oppholder seg midlertidig i et annet EØS-land. Nav holder fast på en streng regelforståelse om at mottakerne som hovedregel må oppholde seg i Norge for å få ytelsene. Den norske loven om folketrygd blir ikke endret.

* Juni 2017 til mars 2018: Trygderetten avsier flere dommer i klagesaker, der det slås fast at Nav praktiserer reglene feil. Nav endrer ikke praksis.

* November 2018: Nav varsler Arbeids- og sosialdepartementet muntlig om at Trygderetten vil be EFTA-domstolen avgi en rådgivende uttalelse om tre pågående saker som gjelder artikkel 21.

* Desember 2018: Nav sender brev til departementet om saken.

* Mars 2019: Arbeids- og sosialdepartementet blir enig med Nav om at praksisen må endres for framtidige saker. Foreløpig gjelder problemstillingen bare korttidsopphold.

* August 2019: Nav skriver i en epost til departementet at artikkel 21 heller ikke har vært vurdert når det gjelder lengre utenlandsopphold, og at det er stor risiko for at dette gjelder i saker der folk er domfelt for trygdesvindel.

* 15.–17. september: Nav sender brev til politiets påtalejurister i 51 pågående rettssaker om trygdesvindel.

* 16. oktober 2019: Riksadvokaten varsles om feilen. En foreløpig kartlegging fra Riksadvokaten viser at minst 48 personer er uriktig dømt for trygdesvindel, 36 av dem til fengselsstraff.

* 27. oktober: Nav-direktør Sigrun Vågeng, arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og riksadvokat Tor-Aksel Busch orienterer offentligheten om saken.

* 5. november: Hauglie redegjør for saken i Stortinget.

Solberg til stede under redegjørelsen om trygdeskandalen

Statsminister Erna Solberg endrer planene sine og er til stede under Anniken Hauglies redegjørelse om trygdeskandalen i Stortinget tirsdag formiddag.

Opprinnelig var det et besøk til Trøndelag som sto på planen for Solberg. Hun skal fortsatt reise, men må utsette avreisen til etter redegjørelsen.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) skal klokken 10 tirsdag forklare for Stortinget hvordan og ikke minst hvorfor EU-forordningen om trygderettigheter i årevis har blitt feiltolket av både Nav og myndighetene.

Dermed utgår Solbergs besøk til Produsentpakkeriet Trøndelag og Frosta Grønt, Norges største agurkgartneri, på Frosta, som skulle finne sted tirsdag formiddag.

Hun rekker imidlertid deler av et toppmøte for kvinnehelse på St. Olavs hospital. Solberg skal også delta på en studentkveld på Samfundet i Trondheim.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge.

Vipps 124526
Bankkonto 1503.94.12826
SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

Utskriftsvennlig versjon Utskriftsvennlig versjon